BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 2. glava

 1. Potom reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
 2. Sinovi Izrailjevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih, prema šatoru od sastanka unaokolo. 4.Moj. 1, 4. 4.Moj. 1, 52. 4.Moj. 24, 2.
 3. S istoka neka staje u oko zastava vojske Judine po četama svojim s vojvodom sinova Judinijeh Nasonom sinom Aminadavovim; 4.Moj. 10, 5. 4.Moj. 10, 14. Ruta 4, 20. 1.Dnev. 2, 10. Mat. 1, 4. Luka 3, 32.
 4. A u vojsci njegovoj sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina izbrojenijeh. 4.Moj. 1, 43.
 5. A do njega neka staje u oko pleme Isaharovo s vojvodom sinova Isaharovijeh Natanailom sinom Sogarovijem; 4.Moj. 7, 18. 4.Moj. 7, 23.
 6. A u vojsci njegovoj pedeset i četiri tisuće i četiri stotine izbrojenijeh. 4.Moj. 26, 25.
 7. Pa onda pleme Zavulonovo s vojvodom sinova Zavulonovijeh Elijavom sinom Helonovijem; 1.Moj. 49, 13. 5.Moj. 33, 18.
 8. A u vojsci njegovoj pedeset i sedam tisuća i četiri stotine izbrojenijeh.
 9. Svega izbrojenijeh u vojsci Judinoj sto i osamdeset i šest tisuća i četiri stotine po četama njihovijem. Oni neka idu naprijed. 4.Moj. 10, 14. 1.Dnev. 5, 2. Psal. 78, 52.
 10. A zastava vojske Ruvimove po četama svojim neka bude s juga, s vojvodom sinova Ruvimovijeh Elisurom sinom Sedijurovijem; 5.Moj. 33, 6. 1.Dnev. 5, 1.
 11. A u vojsci njegovoj četrdeset i šest tisuća i pet stotina izbrojenijeh.
 12. A do njega neka staje u oko pleme Simeunovo s vojvodom sinova Simeunovijeh Salamilom sinom Surisadajevim;
 13. A u vojsci njegovoj pedeset i devet tisuća i tri stotine izbrojenijeh.
 14. Pa onda pleme Gadovo s vojvodom sinova Gadovijeh Elisafom sinom Raguilovim;
 15. A u vojsci njegovoj četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset izbrojenijeh.
 16. A svega izbrojenijeh u vojsci Ruvimovoj sto i pedeset i jedna tisuća i četiri stotine i pedeset po četama njihovijem. I oni neka idu drugi. 1.Moj. 49, 3. 4.Moj. 10, 18. 1.Dnev. 5, 1.
 17. Potom neka ide šator od sastanka s vojskom sinova Levijevih usred ostale vojske; kako u oko staju tako neka i idu, svaki svojim redom pod svojom zastavom. 4.Moj. 3, 38. Dela. 7, 44. 1.Kor. 14, 40. Jevr. 8, 2.
 18. Zastava vojske Jefremove po četama svojim neka bude sa zapada, s vojvodom sinova Jefremovijeh Elisamom sinom Emijudovim; 1.Moj. 48, 14. 1.Moj. 48, 18. 4.Moj. 10, 22. 5.Moj. 33, 17. Psal. 80, 1. Jer. 31, 9. Jer. 31, 18. Jer. 31, 21. Os. 11, 3. Zah. 9, 9. Zah. 9, 16.
 19. A u vojsci njegovoj četrdeset tisuća i pet stotina izbrojenijeh.
 20. A do njega pleme Manasijino s vojvodom sinova Manasijinih Gamalilom, sinom Fadasurovim;
 21. A u njegovoj vojsci trideset i dvije tisuće i dvjesta izbrojenijeh.
 22. Pa onda pleme Venijaminovo s vojvodom sinova Venijaminovijeh Avidanom sinom Gadeonijevim; Psal. 68, 27. Otkr. 7, 8.
 23. A u vojsci njegovoj trideset i pet tisuća i četiri stotine izbrojenih.
 24. A svega izbrojenijeh u vojsci Jefremovoj sto i osam tisuća i sto po četama njihovijem. I oni neka idu treći. 4.Moj. 10, 22.
 25. Zastava vojske Danove po četama svojim neka bude sa sjevera s vojvodom sinova Danovijeh Ahijezerom sinom Amisadajevim; 5.Moj. 32, 22.
 26. A u vojsci njegovoj šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina izbrojenih.
 27. A do njega neka staje u oko pleme Asirovo s vojvodom sinova Asirovijeh Fagailom sinom Ehranovijem;
 28. A u vojsci njegovoj četrdeset i jedna tisuća i pet stotina izbrojenijeh.
 29. Za njima pleme Neftalimovo s vojvodom sinova Neftalimovijeh Ahirejem sinom Enanovijem; 1.Moj. 30, 8. 1.Moj. 49, 21. 2.Car. 15, 29. Otkr. 7, 6.
 30. A u njegovoj vojsci pedeset i tri tisuće i četiri stotine izbrojenijeh.
 31. A svega izbrojenijeh u vojsci Danovoj sto i pedeset i sedam tisuća i šest stotina. I oni neka idu najposlije uza zastave svoje. 4.Moj. 10, 25.
 32. To su sinovi Izrailjevi koji biše izbrojeni po domovima otaca svojih. Svega izbrojenijeh u cijeloj vojsci po četama njihovijem šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset. 2.Moj. 12, 37. 4.Moj. 1, 46. 4.Moj. 11, 21.
 33. Ali Leviti ne biše brojeni među sinove Izrailjeve, kao što Gospod bješe zapovjedio Mojsiju. 4.Moj. 1, 47. 4.Moj. 3, 5. 4.Moj. 3, 49. 4.Moj. 26, 57. 1.Dnev. 6, 1.
 34. I učiniše sinovi Izrailjevi sve; kako zapovjedi Gospod Mojsiju, tako stajahu u oko, i tako iđahu svaki po porodici svojoj i po domu otaca svojih. 2.Moj. 39, 42. 4.Moj. 10, 28. 4.Moj. 24, 2. 4.Moj. 24, 9. Psal. 119, 6. Pesma 6, 9. Isa. 45, 12. Luka 1, 6. 1.Kor. 14, 40.