BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 13. glava

 1. A potom pođe narod od Asirota, i stadoše u pustinji Faranskoj. 4.Moj. 33, 18.
 2. I Gospod reče Mojsiju govoreći:
 3. Pošlji ljude da uhode zemlju Hanansku, koju ću dati sinovima Izrailjevijem; po jednoga čovjeka od svakoga plemena otaca njihovijeh pošljite, sve glavare između njih. 4.Moj. 32, 8. 5.Moj. 1, 22. 5.Moj. 1, 23.
 4. I posla ih Mojsije iz pustinje Faranske po zapovijesti Gospodnjoj; i svi ljudi bjehu glavari sinova Izrailjevijeh. 5.Moj. 1, 23.
 5. A ovo su im imena: od plemena Ruvimova Samuilo sin Zahurov;
 6. Od plemena Simeunova Safat sin Surin;
 7. Od plemena Judina Halev sin Jefonijin; 4.Moj. 14, 6. 4.Moj. 14, 30. 4.Moj. 26, 65. 4.Moj. 34, 19. Isu. 14, 6.
 8. Od plemena Isaharova Igal sin Josifov;
 9. Od plemena Jefremova Avsije sin Navin;
 10. Od plemena Venijaminova Faltije sin Rafujev;
 11. Od plemena Zavulonova Gudilo sin Sudin;
 12. Od plemena Josifova, od plemena Manasijina Gadije sin Susin;
 13. Od plemena Danova Amilo sin Gamalin;
 14. Od plemena Asirova Satur sin Mihailov;
 15. Od plemena Neftalimova Navija sin Savin;
 16. Od plemena Gadova Gudilo sin Mahilov.
 17. To su imena ljudima koje posla Mojsije da uhode zemlju. I nazva Mojsije Avsija sina Navina Isus. 2.Moj. 17, 9.
 18. I šaljući ih Mojsije da uhode zemlju Hanansku reče im: idite ovuda na jug, pa izidite na goru; 1.Moj. 14, 10. 4.Moj. 14, 40. 5.Moj. 1, 19. Sud. 1, 9. Sud. 1, 19.
 19. I vidite zemlju kakva je i kakav narod živi u njoj, je li jak ili slab, je li mali ili velik;
 20. I kakva je zemlja u kojoj živi, je li dobra ili rđava; i kakva su mjesta u kojima živi, eda li pod šatorima ili u tvrdim gradovima;
 21. I kakva je sama zemlja, je li rodna ili nerodna, ima li u njoj drveta ili nema; budite slobodni, i uzmite roda one zemlje. A tada bješe vrijeme prvom grožđu. 5.Moj. 8, 7. 5.Moj. 31, 6. Isu. 1, 6. Isu. 1, 9. Nem. 9, 25. Nem. 9, 30. Jezek. 20, 6. Jezek. 34, 14. Jevr. 13, 6.
 22. I otišavši uhodiše zemlju od pustinje Sinske do Reova kako se ide u Emat.
 23. I idoše na jug, i dođoše do Hevrona, gdje bijahu Ahiman i Sesije i Teliman, sinovi Enakovi. A Hevron bješe sazidan na sedam godina prije Soana Misirskoga. Isu. 11, 21. Isu. 15, 13. Sud. 1, 10. Psal. 78, 12. Isa. 19, 11. Isa. 30, 4.
 24. Potom dođoše do potoka Eshola, i ondje otsjekoše lozu s grozdom jednijem, i ponesoše ga dvojica na moci; tako i šipaka i smokava.
 25. I prozva se ono mjesto potok Eshol od grozda, koji ondje otsjekoše sinovi Izrailjevi.
 26. I poslije četrdeset dana vratiše se iz zemlje koju uhodiše.
 27. I vrativši se dođoše k Mojsiju i Aronu i ka svemu zboru sinova Izrailjevijeh u pustinju Faransku, u Kadis; i pripovjediše njima i svemu zboru stvar, i pokazaše im rod one zemlje. Psal. 29, 8.
 28. I pripovijedajući im rekoše: idosmo u zemlju u koju si nas poslao; doista teče u njoj mlijeko i med, i evo roda njezina. 2.Moj. 3, 8. 2.Moj. 13, 5. 2.Moj. 33, 3. 5.Moj. 1, 25.
 29. Ali je jak narod koji živi u onoj zemlji, i gradovi su im tvrdi i vrlo veliki; a vidjesmo ondje i sinove Enakove. 5.Moj. 1, 28. 5.Moj. 9, 1.
 30. Amalik živi na južnoj strani; a Heteji i Jevuseji i Amoreji žive u planini, a Hananeji žive na moru i na Jordanu. 2.Moj. 17, 8. 4.Moj. 14, 43. Isu. 5, 1. Isu. 10, 5. Sud. 6, 3. 1.Sam. 14, 48. 1.Sam. 15, 3.
 31. A Halev utišavaše narod pred Mojsijem; i govoraše: hajde da idemo da je uzmemo, jer je možemo pokoriti. Isu. 14, 7. Sud. 18, 9. Psal. 60, 12. Psal. 118, 10. Isa. 11, 10. Rim. 8, 31. Fil. 4, 13. Jevr. 11, 33.
 32. Ali drugi ljudi koji idoše s njim govorahu: ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas. 4.Moj. 14, 36. Isu. 14, 8.
 33. I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše među sinovima Izrailjevijem govoreći: zemlja koju prođosmo i uhodismo zemlja je koja proždire svoje stanovnike, i sav narod koji vidjesmo u njoj jesu ljudi vrlo veliki. Jezek. 36, 13. Amos 2, 9. Mat. 23, 18.
 34. Vidjesmo ondje i divove, sinove Enakove, roda divovskoga, i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci, taki se i njima činjasmo. 1.Sam. 17, 4. Isa. 40, 22.