BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 12. glava

 1. I stadoše vikati Marija i Aron na Mojsija radi žene Madijanke, kojom se oženi, jer se oženi Madijankom. 2.Moj. 2, 21. Dela. 7, 29.
 2. I rekoše: zar je samo preko Mojsija govorio Gospod? nije li govorio i preko nas? I to ču Gospod.1.Moj. 29, 33. 2.Moj. 15, 20. 2.Car. 19, 4. Psal. 94, 9. Isa. 37, 4. Mih. 6, 4.
 3. A Mojsije bješe čovjek vrlo krotak mimo sve ljude na zemlji. Psal. 147, 6. Psal. 149, 4. Mat. 5, 5. 1.Tim. 6, 11. 2.Tim. 2, 25. 1.Pet. 3, 4.
 4. I odmah reče Gospod Mojsiju i Aronu i Mariji: dođite vas troje u šator od sastanka. I otidoše njih troje. Psal. 76, 9.
 5. Tada siđe Gospod u stupu od oblaka, i stade na vratima od šatora. I viknu Arona i Mariju, i dođoše oboje.2.Moj. 34, 5. 4.Moj. 16, 19.
 6. I reče im: čujte sada riječi moje: prorok kad je među vama, ja ću mu se Gospod javljati u utvari i govoriću s njim u snu. 1.Moj. 46, 2. Jov 33, 15. Isa. 1, 1. Jer. 23, 25. Mat. 1, 20. Luka 1, 11. Luka 1, 22.
 7. Ali nije taki moj sluga Mojsije, koji je vjeran u svem domu mojem. Jov 1, 8. Psal. 105, 26. Jevr. 3, 2. Jevr. 3, 5.
 8. Njemu govorim iz usta k ustima, i on me gleda doista, a ne u tami niti u kakvoj prilici Gospodnjoj. Kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mojega, na Mojsija? 2.Moj. 33, 19. 5.Moj. 34, 10. 1.Kor. 13, 12. 2.Pet. 2, 10.
 9. I gnjev se Gospodnji raspali na njih, i on otide.
 10. I oblak se podiže sa šatora; i gle, Marija bješe gubava, bijela kao snijeg. I Aron pogleda Mariju, a ona gubava. 2.Moj. 4, 3. 5.Moj. 24, 9. 2.Car. 5, 27. 2.Dnev. 26, 19.
 11. Tada reče Aron Mojsiju: gospodaru, molim te, ne meći na nas grijeha ovoga, jer ludo učinismo i zgriješismo. 2.Sam. 19, 19.
 12. Nemoj da ova bude kao mrtvo dijete, kojemu je meso pola trulo kad izlazi iz utrobe matere svoje. Psal. 88, 4. Ef. 2, 1. Kol. 2, 13. 1.Tim. 5, 6.
 13. I vapi Mojsije ka Gospodu govoreći: Bože, molim ti se, iscijeli je.Jak. 5, 16.
 14. A Gospod odgovori Mojsiju: da joj je otac njezin pljunuo u lice, ne bi li se stidjela sedam dana? Neka bude odlučena sedam dana izvan okola, a poslije neka bude opet primljena. 3.Moj. 13, 46. 3.Moj. 15, 8. 4.Moj. 5, 2. Jevr. 12, 9.
 15. Tako bi Marija odlučena izvan okola sedam dana; i narod ne pođe odande dokle Marija ne bi opet primljena. 5.Moj. 24, 9. 2.Dnev. 26, 20.