BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 1. glava

HAC logo
 1. Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj u šatoru od sastanka prvi dan drugoga mjeseca druge godine po izlasku njihovu iz zemlje Misirske, govoreći: 2.Moj. 19, 1. 2.Moj. 25, 22. 4.Moj. 9, 1.
 2. Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh i po imenima njihovijem, sve muškinje, glavu po glavu, 2.Moj. 30, 12. 2.Sam. 24, 2. 1.Dnev. 21, 2.
 3. Od dvadeset godina i više, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju, izbrojte ih po četama njihovijem ti i Aron; 2.Dnev. 25, 5.
 4. I s vama neka bude po jedan čovjek od svakoga plemena, koji je poglavar u domu otaca svojih.4.Moj. 2, 2. 4.Moj. 30, 2. Isu. 22, 14. 1.Dnev. 27, 1.
 5. A ovo su imena ljudi koji će biti s vama: od plemena Ruvimova Elisur sin Sedijurov; 1.Moj. 29, 32. 5.Moj. 33, 6. Otkr. 7, 4.
 6. Od Simeunova Salamilo sin Surisadejev;
 7. Od Judina Nason sin Aminadavov; 4.Moj. 7, 12. Ruta 4, 20. 1.Dnev. 2, 10. Luka 3, 32.
 8. Od Isaharova Natanailo sin Sogarov;
 9. Od Zavulonova Elijav sin Helonov;
 10. Od sinova Josifovijeh: od plemena Jefremova Elisama sin Emijudov; od Manasijina Gamalilo sin Fadasurov;
 11. Od Venijaminova Avidan sin Gadeonijev;
 12. Od Danova Ahijezer sin Amisadajev; 4.Moj. 7, 66.
 13. Od Asirova Fagailo sin Ehranov;
 14. Od Gadova Elisaf sin Raguilov; 4.Moj. 2, 14.
 15. Od Neftalimova Ahirej sin Enanov.
 16. To su koji se sazivahu na zbor, knezovi u plemenima otaca svojih, tisućnici Izrailjevi. 1.Moj. 6, 4. 2.Moj. 18, 21. 2.Moj. 18, 25. 3.Moj. 7, 2. 4.Moj. 30, 2. 5.Moj. 1, 15. Sud. 6, 15. 1.Sam. 22, 7. 1.Dnev. 5, 24. Mih. 5, 2.
 17. I uze Mojsije i Aron te ljude, koji biše imenovani.
 18. I sabraše sav zbor prvi dan drugoga mjeseca, i prepisaše ih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh i po imenima njihovijem od dvadeset godina i više, glavu po glavu. Nem. 7, 61. Jevr. 7, 3.
 19. Kako bješe Gospod zapovjedio Mojsiju, tako ih izbroji u pustinji Sinajskoj. 4.Moj. 26, 1. 2.Sam. 24, 1.
 20. I bješe sinova prvenca Izrailjeva Ruvima, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbroji po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,
 21. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Ruvimova četrdeset i šest tisuća i pet stotina.4.Moj. 1, 43.
 22. Sinova Simeunovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbroji po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku, 2.Sam. 22, 35. Psal. 44, 3. Psal. 60, 12. Psal. 144, 1. 1.Kor. 16, 13. 2.Kor. 3, 5. Ef. 6, 12.
 23. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Simeunova pedeset i devet tisuća i tri stotine.
 24. Sinova Gadovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku, 1.Moj. 30, 11. 1.Moj. 49, 19. Isu. 4, 12. Jer. 49, 1. Otkr. 7, 5.
 25. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Gadova četrdeset i pet tisuća, šest stotina i pedeset.
 26. Sinova Judinijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku, 1.Moj. 29, 35. 1.Moj. 38, 1. 1.Moj. 49, 8. 3.Moj. 2, 3. 5.Moj. 33, 7. 2.Sam. 24, 9. 1.Dnev. 5, 2. Psal. 78, 68. Mat. 1, 2. Jevr. 7, 14. Otkr. 5, 5.
 27. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Judina sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
 28. Sinova Isaharovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
 29. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Isaharova pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
 30. Sinova Zavulonovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
 31. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Zavulonova pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
 32. Od sinova Josifovijeh: sinova Jefremovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku, 1.Moj. 30, 24. 1.Moj. 48, 19. 4.Moj. 2, 18. Sud. 12, 6. Psal. 60, 7. Jer. 7, 15. Avd. 1, 19.
 33. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Jefremova četrdeset tisuća i pet stotina.
 34. Sinova Manasijinih, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
 35. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Manasijina trideset i dvije tisuće i dvjesta.
 36. Sinova Venijaminovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku, 1.Moj. 35, 16. 1.Moj. 44, 20. 4.Moj. 26, 41. Sud. 20, 44. 2.Dnev. 17, 17. Psal. 68, 27. Otkr. 7, 8.
 37. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Venijaminova trideset i pet tisuća i četiri stotine.
 38. Sinova Danovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku, 1.Moj. 30, 5. 1.Moj. 46, 23. 4.Moj. 2, 25.
 39. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Danova šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
 40. Sinova Asirovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
 41. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Asirova četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
 42. Sinova Neftalimovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
 43. Bješe ih izbrojenijeh od plemena Neftalimova pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
 44. Ovo su oni koje Mojsije i Aron izbrojiše s knezovima Izrailjskim, s dvanaest ljudi, koji bijahu po jedan za svaki dom otaca svojih. 4.Moj. 26, 64.
 45. I svega bješe sinova Izrailjevijeh izbrojenijeh po domovima otaca svojih od dvadeset godina i više, svijeh što mogahu ići na vojsku,
 46. Bješe ih izbrojenijeh šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset. 1.Moj. 13, 16. 2.Moj. 12, 37. 4.Moj. 26, 51. 5.Moj. 10, 22. 1.Car. 4, 20.
 47. Ali Leviti po plemenu otaca svojih ne biše brojeni među njih. 4.Moj. 2, 33. 4.Moj. 3, 1. 1.Dnev. 6, 1. 1.Dnev. 21, 6.
 48. Jer Gospod reče Mojsiju govoreći:
 49. Plemena Levijeva nemoj brojati, niti broja njihova sastaviti sa sinovima Izrailjevijem. 4.Moj. 26, 62.
 50. Nego postavi Levite nad šatorom od svjedočanstva i nad svijem posuđem u njemu i nad svijem što pripada njemu; oni neka nose šator i sve posuđe njegovo, neka služe u njemu, i staju oko šatora. 2.Moj. 3, 18. 2.Moj. 37, 5. 4.Moj. 3, 7. 4.Moj. 3, 23. 4.Moj. 4, 15. 4.Moj. 4, 25. 4.Moj. 26, 1. 4.Moj. 26, 27. 4.Moj. 26, 33. 4.Moj. 29, 1. 4.Moj. 29, 35. 4.Moj. 29, 38. Otkr. 15, 5.
 51. I kad se šator krene, neka ga slože Leviti; i kad šator stane, onda neka ga razapnu Leviti. A ko bi drugi pristupio, da se pogubi. 4.Moj. 10, 17. 4.Moj. 10, 21.
 52. I sinovi Izrailjevi neka staju svaki u svom okolu i svaki kod svoje zastave po četama svojim. 4.Moj. 2, 2. 4.Moj. 2, 34.
 53. A Leviti neka staju oko šatora od svjedočanstva, da ne dođe gnjev na zbor sinova Izrailjevijeh; i neka Leviti rade što treba oko šatora od svjedočanstva. 3.Moj. 10, 6. 4.Moj. 3, 29. 4.Moj. 3, 35. 4.Moj. 3, 38. 4.Moj. 8, 19. 4.Moj. 8, 24. 4.Moj. 8, 26. 4.Moj. 16, 46. 4.Moj. 18, 3. 1.Sam. 6, 19. 1.Dnev. 23, 32. 2.Dnev. 13, 10.
 54. I učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovjedi, sve tako učiniše.