BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Malahije - 4. glava

  1. Jer, gle, ide dan, koji gori kao peć, i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti strnjika, i upaliće ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korijena ni grane.
  2. A vama, koji se bojite imena mojega, granuće sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima njegovijem, i izlazićete i skakaćete kao teoci od jasala. Luka 1, 78. Ef. 5, 14. 2.Pet. 1, 19.
  3. I izgazićete bezbožnike, jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kad ja učinim, veli Gospod nad vojskama. Mih. 7, 10.
  4. Pamtite zakon Mojsija sluge mojega, kojemu zapovjedih na Horivu za svega Izrailja uredbe i zakone. 5.Moj. 4, 10.
  5. Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji; Joil 2, 31. Mat. 11, 14. Mat. 17, 10. Jovan 1, 21.
  6. I on će obratiti srce otaca k sinovima, i srce sinova k ocima njihovijem, da ne dođem i zatrem zemlju. Jezek. 7, 7. Dan. 9, 26. Zah. 5, 3. Mat. 11, 14. Mar. 13, 14. Luka 1, 17. Luka 19, 27. Luka 19, 43. Luka 21, 20.