BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Malahije - 1. glava

 1. Breme riječi Gospodnje Izrailju preko Malahije.
 2. Ljubim vas, veli Gospod; a vi govorite: u čem nas ljubiš? Ne bješe li Isav brat Jakovu? govori Gospod; ali Jakova ljubih. 1.Moj. 25, 23. 1.Moj. 28, 13. Rim. 9, 13.
 3. A na Isava mrzih; zato gore njegove opustih i našljedstvo njegovo dadoh zmajevima iz pustinje. Jer. 49, 8. Jezek. 35, 3. Jezek. 35, 9.
 4. Što Edom govori: osiromašismo, ali ćemo se povratiti i sagraditi pusta mjesta, ovako veli Gospod nad vojskama: neka oni grade, ali ću ja razgraditi, i oni će se zvati: krajina bezakonička i narod na koji se gnjevi Gospod dovijeka. Jer. 49, 8. Jezek. 35, 9. Avd. 1, 10.
 5. I oči će vaše vidjeti i vi ćete reći: velik je Gospod na međama Izrailjevijem. Psal. 35, 27. Psal. 83, 18. Psal. 91, 7.
 6. Sin poštuje oca i sluga gospodara svojega; ako sam ja otac, gdje je čast moja? i ako sam gospodar, gdje je strah moj? veli Gospod nad vojskama vama, sveštenici, koji prezirete ime moje, i govorite: u čem preziremo ime tvoje? 2.Moj. 20, 12. 5.Moj. 5, 16. Mat. 15, 4. Luka 6, 46. Luka 18, 20. Ef. 6, 2.
 7. Donosite na moj oltar hljeb oskvrnjen, i govorite: čim te oskvrnismo? Tijem što govorite: sto je Gospodnji za preziranje. Jezek. 41, 22. Jezek. 44, 16. Mal. 1, 12. Mal. 2, 1.
 8. I kad donosite slijepo na žrtvu, nije li zlo? i kad donosite hromo ili bolesno, nije li zlo? odnesi ga starješini svojemu, hoćeš li mu ugoditi i hoće li pogledati na te? veli Gospod nad vojskama. 3.Moj. 22, 22. Jov 42, 8. Mal. 1, 13.
 9. Zato, molite se Bogu da se smiluje na nas; kad je to iz vaših ruku, hoće li na koga od vas gledati? govori Gospod nad vojskama. Os. 13, 9.
 10. Ko je među vama koji bi zatvorio vrata ili zapalio oganj na mom oltaru ni za što? Nijeste mi mili, veli Gospod nad vojskama, i neću primiti dara iz vaše ruke. Isa. 1, 11. Mal. 2, 12. 1.Kor. 9, 13. Fil. 3, 18.
 11. Jer od istoka sunčanoga do zapada veliko će biti ime moje među narodima, i na svakom će se mjestu prinositi kad imenu mojemu i čist dar; jer će ime moje biti veliko među narodima, veli Gospod nad vojskama. 4.Moj. 7, 74. Psal. 48, 10. Isa. 24, 15. Isa. 59, 19. Isa. 66, 19. Jezek. 48, 35. Jovan 4, 21. 1.Tim. 2, 8. Otkr. 8, 3.
 12. A vi ga skvrnite govoreći: sto je Gospodnji nečist, i što se postavlja na nj, jelo je za preziranje.
 13. I govorite: gle, kolika muka! a moglo bi se oduhnuti, govori Gospod nad vojskama; i donosite oteto, i hromo i bolesno donosite na dar; eda li ću primiti iz ruke vaše? govori Gospod. 3.Moj. 22, 20. Isa. 1, 12. Isa. 43, 22.
 14. Proklet da je varalica, koji ima u svom stadu muško i zavjetuje, pa prinosi Gospodu kvarno; jer sam velik car, veli Gospod nad vojskama, i ime je moje strašno među narodima. 3.Moj. 22, 26. Dela. 5, 1.