BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Zaharije - 9. glava

 1. Breme riječi Gospodnje zemlji Adrahu i Damasku, gdje će počinuti, jer je Gospodnje oko na ljudima i na svijem plemenima Izrailjevijem. Psal. 145, 15. Amos 1, 3.
 2. I Emat će zahvatiti, i Tir i Sidon, ako i jesu veoma mudri, Jer. 49, 23. Jezek. 28, 3. Amos 1, 9. Avd. 1, 20.
 3. I Tir sagradi sebi grad, i sabra srebra kao praha, i zlata kao kala po putu. Jezek. 28, 5.
 4. Gle, Gospod će ga otjerati, i vrći će u more silu njegovu, i on će ognjem izgorjeti. Jezek. 26, 17.
 5. Askalon će vidjeti i uplašiće se, i Gaza će se vrlo uzmučiti, i Akaron, što ga osramoti nadanje njegovo, i poginuće car u Gazi; i Askalon se neće naseliti. Sof. 2, 4. Dela. 8, 26.
 6. I u Azotu će sjedjeti tuđin, i ponos ću Filistejski zatrti.
 7. I ukloniću krv njihovu od usta njihovijeh, i gadove njihove iz zuba njihovijeh, i ko ostane biće i on Boga našega, i biće kao poglavar u Judi, a Akaron kao Jevusejac.
 8. I postaviću oko kod doma svojega suprot vojsci, suprot onima koji odlaze i dolaze, i nastojnik neće više prolaziti kroz njih, jer sada pogledah svojim očima. 2.Moj. 3, 7. 5.Moj. 33, 27. Psal. 34, 7.
 9. Raduj se mnogo, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska; evo, car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinu. Psal. 2, 6. Isa. 45, 21. Mat. 21, 5. Mar. 11, 7. Luka 19, 38. Jovan 1, 49. Jovan 12, 15. Dela. 22, 14. 1.Pet. 3, 18.
 10. Jer ću istrijebiti iz Jefrema kola i iz Jerusalima konje; i istrijebiće se luk ubojiti; i on će kazivati mir narodima, i vlast će mu biti od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih. Psal. 2, 8. Psal. 72, 3. Psal. 72, 7. Psal. 72, 8. Psal. 72, 9. Isa. 9, 6. Isa. 11, 10. Mih. 5, 4. Ef. 2, 14. Kol. 1, 20. Otkr. 11, 15.
 11. A ti, za krv zavjeta tvojega pustih sužnje tvoje iz jame, gdje nema vode. Isa. 61, 1. Jer. 38, 6. Jevr. 10, 29.
 12. Vratite se ka gradu, sužnji, koji se nadate, još ti i danas javljam da ću ti platiti dvojinom. Isa. 61, 7.
 13. Jer zapeh sebi Judu kao luk, i napunih Jefrema, i podigoh sinove tvoje, Sione, na sinove tvoje, Javane, i učinih te da si kao mač junački.
 14. I Gospod će se pokazati nad njima, i strijela će njegova izaći kao munja, i Gospod će Gospod zatrubiti u trubu i poći će s vihorima južnijem. Zah. 14, 3.
 15. Gospod nad vojskama zaklanjaće ih, i oni će jesti pogazivši kamenje iz praće, i piće podvikujući kao od vina, i biće puni kao čaša, kao uglovi od oltara. 3.Moj. 4, 25. Zah. 14, 20.
 16. I Gospod Bog njihov izbaviće ih u taj dan kao stado svojega naroda, jer će se kamenje u vijencu podignuti u zemlji njegovoj. Isa. 11, 12. Jezek. 37, 23. Mal. 3, 17.
 17. Jer koliko će biti dobro njegovo i kolika ljepota njegova! od žita će rasti momci a od slatkoga vina djevojke.