BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Zaharije - 6. glava

 1. Potom opet podigoh oči svoje, i vidjeh, a to četvora kola izlažahu između dvije gore, a te gore bijahu od mjedi.
 2. U prvijem kolima bjehu konji riđi, a u drugim kolima konji vrani, Zah. 1, 8. Otkr. 6, 4. Otkr. 6, 5.
 3. A u trećim kolima konji bijeli, a u četvrtijem kolima konji šareni, jaki. Otkr. 6, 2.
 4. I progovoriv rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: šta je to, gospodaru moj? Zah. 5, 10.
 5. A anđeo odgovori i reče mi: to su četiri vjetra nebeska, koji izlaze ispred Gospoda sve zemlje, gdje stajaše. 1.Car. 22, 19. Jov 1, 6. Psal. 68, 17. Dan. 7, 10. Zah. 1, 10. Luka 1, 19. Jevr. 1, 7. Jevr. 1, 14.
 6. Konji vrani što su u jednijem, oni idu u sjevernu zemlju; a bijeli idu za njima; a šareni idu u zemlju južnu. Jer. 1, 14.
 7. I jaki izašavši šćahu da idu i prolaze zemlju; i reče: idite, prolazite zemlju. I stadoše prolaziti zemlju.1.Moj. 13, 17.
 8. Tada me zovnu, i reče mi: vidi, koji otidoše u zemlju sjevernu, umiriše duh moj u zemlji sjevernoj. Prop. 10, 4.
 9. Potom mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 10. Uzmi od roblja, od Heldaja i od Tovije i od Jedaje, koji dođoše iz Vavilonske, pa dođi istoga dana i uđi u dom Josije sina Sofonijina. Jezd. 8, 1.
 11. Uzmi srebra i zlata, i načini vijence, i metni na glavu Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, 2.Moj. 28, 36.
 12. I reci mu govoreći: ovako veli Gospod nad vojskama: evo čovjeka, kojemu je ime klica, koja će klijati s mjesta svoga i sagradiće crkvu Gospodnju. Psal. 80, 15. Isa. 4, 2. Isa. 9, 6. Mih. 5, 5. Zah. 3, 8. Zah. 13, 7. Mal. 3, 1. Mat. 16, 18. Mar. 15, 39. Luka 1, 78. Jovan 1, 45. Ef. 2, 20. Fil. 2, 9. Jevr. 2, 9.
 13. Jer će on sagraditi crkvu Gospodnju, i nosiće slavu, i sjedjeće i vladati na svom prijestolu, i biće sveštenik na prijestolu svom, i svjet mirni biće među objema. Psal. 21, 5. Psal. 110, 4. Isa. 22, 24. Jevr. 3, 1.
 14. I vijenci neka budu Elemu i Toviji i Jedaji i Henu sinu Sofonijinu za spomen u crkvi Gospodnjoj. Mar. 14, 9.
 15. I koji su daleko, doći će i gradiće crkvu Gospodnju, i poznaćete da me je Gospod nad vojskama poslao k vama. I to će biti ako uzaslušate glas Gospoda Boga svojega. Ef. 2, 13.