BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Zaharije - 5. glava

 1. Potom opet podigoh oči svoje i vidjeh, a to knjiga lećaše.
 2. I on mi reče: šta vidiš? A ja rekoh: vidim knjigu gdje leti, dužina joj dvadeset lakata a širina deset lakata.
 3. Tada mi reče: to je prokletstvo koje izađe na svu zemlju, jer svaki koji krade istrijebiće se po njoj s jedne strane, i koji se god kune krivo istrijebiće se po njoj s druge strane. Isu. 9, 20. Prič. 3, 33. Isa. 24, 6. Mal. 4, 6. Gal. 3, 10. Gal. 3, 13. Jevr. 6, 8.
 4. Ja ću je pustiti, govori Gospod nad vojskama, te će doći na kuću lupežu i na kuću onome koji se kune mojim imenom krivo, i stajaće mu usred kuće i satrće je, i drvlje joj i kamenje. 3.Moj. 14, 45. 3.Moj. 19, 12. Isu. 9, 20. Mat. 5, 33. Jak. 5, 12.
 5. Potom izide anđeo koji govoraše sa mnom, i reče mi: podigni oči svoje i vidi šta je ovo što izlazi.
 6. A ja rekoh: šta je? A on reče: to je efa što izlazi. I reče: to im je oko po svoj zemlji.
 7. I gle, podizaše se talanat olova, i jedna žena sjeđaše usred efe.
 8. I on reče: to je bezbožnost. I vrže je usred efe, i vrže onaj komad olova ozgo na ždrijelo joj.
 9. I podigoh oči svoje i vidjeh, a to dvije žene izlažahu, i vjetar im bijaše pod krilima, a krila im bijahu kao u rode, i digoše efu među zemlju i nebo.
 10. I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: kuda one nose efu?
 11. A on mi reče: da joj načine kuću u zemlji Senaru; i ondje će se namjestiti i postaviti na svoje podnožje. Jer. 29, 5.