BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Zaharije - 4. glava

 1. Potom vrati se anđeo koji mi govoraše, i probudi me kao čovjeka koji se budi oda sna. Jer. 31, 26. Dan. 8, 18.
 2. I reče mi: šta vidiš? A ja rekoh: vidim, eto svijećnjak sav od zlata, i gore na njemu čaša, i sedam žižaka njegovijeh na njemu, i sedam lijevaka za sedam žižaka što su gore na njemu, 2.Moj. 25, 31. 2.Moj. 25, 37. Jer. 1, 13. Zah. 5, 2. Otkr. 4, 5.
 3. I dvije masline uza nj, jedna s desne strane čaši a jedna s lijeve. Zah. 4, 11. Otkr. 11, 4.
 4. I progovorih anđelu koji govoraše sa mnom, i rekoh: što je to, gospodaru moj?
 5. A anđeo koji govoraše sa mnom odgovori i reče mi: zar ne znaš što je to? I rekoh: ne, gospodaru moj.
 6. A on odgovori i reče mi govoreći: to je riječ Gospodnja Zorovavelju: ne silom ni krjepošću nego duhom mojim, veli Gospod nad vojskama. 1.Car. 19, 12. Dan. 2, 34.
 7. Što si ti, goro velika, pred Zorovaveljem? ravnica; i on će iznijeti najviši kamen, s usklicima: milost, milost njemu. Jezd. 3, 11. Psal. 118, 22. Isa. 40, 3. Jer. 51, 25. Mat. 21, 21.
 8. I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 9. Ruke Zorovaveljeve osnovaše ovaj dom, ruke će njegove i dovršiti, i poznaćeš da me je Gospod nad vojskama poslao k vama.Jezd. 6, 15. 1.Kor. 2, 4.
 10. Jer ko je prezreo dan malijeh stvari? jer će se radovati kad vide kamen mjerački u ruci Zorovavelju onijeh sedam očiju Gospodnjih koje prelaze svu zemlju. 2.Dnev. 16, 9. Jezek. 1, 14. Agej 2, 3. Otkr. 5, 6.
 11. Tada odgovarajući rekoh mu: što su one dvije masline s desne strane svijećnjaku i s lijeve?
 12. I opet progovorih i rekoh mu: što su one dvije grančice maslinove, što su među dva lijevka zlatna, koji toče zlato?
 13. I reče mi govoreći: zar ne znaš što je to? A ja rekoh: ne, gospodaru moj.
 14. Tada reče: to su dvije masline koje stoje kod Gospoda sve zemlje.