BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Zaharije - 12. glava

 1. Breme riječi Gospodnje za Izrailja. Govori Gospod, koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju, i stvorio čovjeku duh koji je u njemu: Jevr. 12, 9.
 2. Evo, ja ću učiniti Jerusalim čašom za opijanje svijem narodima unaokolo, koji će opsjesti Jerusalim ratujući na Judu. Zah. 14, 2.
 3. I u taj ću dan učiniti Jerusalim teškim kamenom svijem narodima; koji ga god htjedbudu dignuti, satrće se, ako bi se i svi narodi zemaljski sabrali na nj. Mat. 21, 44.
 4. U taj ću dan, govori Gospod, učiniti da svi konji budu plašljivi i svi konjanici bezumni; i otvoriću oči svoje na dom Judin, i oslijepiću sve konje narodima.Psal. 76, 6.
 5. Te će govoriti glavari Judini u srcu svom: jaki su mi stanovnici Jerusalimski Gospodom nad vojskama, Bogom svojim.
 6. U onaj ću dan učiniti da glavari Judini budu kao ognjište u drvima i kao luč zapaljen u snopovima, te će proždrijeti i nadesno i nalijevo sve narode unaokolo, a Jerusalim će još ostati na svom mjestu, u Jerusalimu.
 7. I Gospod će sačuvati šatore Judine najprije, da se ne diže nad Judom slava doma Davidova i slava stanovnika Jerusalimskih. 1.Kor. 1, 27. 1.Kor. 1, 29. 1.Kor. 1, 31.
 8. U onaj će dan Gospod zaklanjati stanovnike Jerusalimske, i najslabiji među njima biće u taj dan kao David, i dom će Davidov biti kao Bog, kao anđeo Gospodnji pred njima. Joil 3, 10.
 9. I u taj dan tražiću da istrijebim sve narode koji dođu na Jerusalim;
 10. I izliću na dom Davidov i na stanovnike Jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene kojega probodoše; i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem. Psal. 22, 16. Psal. 22, 17. Joil 2, 28. Amos 8, 10. Luka 2, 35. Luka 7, 12. Jovan 19, 34. Jovan 19, 37. Otkr. 1, 7.
 11. U ono će vrijeme biti tužnjava velika u Jerusalimu kao tužnjava u Adadrimonu u polju Megidonskom. 2.Dnev. 35, 24. Dela. 2, 37.
 12. I tužiće zemlja, svaka porodica napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose; Zah. 7, 3. Luka 3, 31.
 13. Porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Semejeva napose, i žene njihove napose;
 14. Sve ostale porodice, svaka napose, i žene njihove napose.