BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Zaharije - 11. glava

 1. Otvori, Livane, vrata svoja, i oganj neka proždre kedre tvoje. Avak. 2, 17. Zah. 12, 6.
 2. Ridaj, jelo, jer pade kedar, jer krasnici propadoše; ridajte, hrastovi Vasanski, jer se posiječe šuma ograđena.
 3. Stoji jauk pastira, jer se zatr slava njihova; stoji rika lavova, jer se opustoši ponos Jordanski.
 4. Ovako veli Gospod Bog moj: pasi ovce klanice,
 5. Koje ubijaju oni koji ih drže, niti ih ko krivi, i koji ih prodaju govore: blagosloven da je Gospod, obogatih se; i koji ih pasu, nijedan ih ne žali. 5.Moj. 29, 19. Jer. 2, 3. Os. 12, 9. Jovan 16, 2. 1.Tim. 6, 9. 2.Pet. 2, 3.
 6. Zato neću više žaliti stanovnika zemaljskih, govori Gospod, nego ću evo predati jednoga drugome u ruke i u ruke caru njihovu, i oni će potrti zemlju a ja je neću izbaviti iz ruku njihovijeh.
 7. I pasoh ovce klanice, nevoljne od stada, i uzev dva štapa nazvah jedan blagost, a drugi nazvah sveza, i pasoh stado. Sof. 3, 12. Zah. 11, 10. Mat. 11, 5.
 8. I pogubih tri pastira za mjesec dana, jer se duša moja ljućaše na njih, i duša njihova mržaše na me. Os. 5, 7.
 9. I rekoh: neću vas više pasti; koja pogine neka pogine, i koja propadne neka propadne, i koje ostanu neka jedu meso jedna drugoj. Jer. 15, 2.
 10. I uzeh svoj štap, blagost, i slomih ga da ukinem zavjet svoj koji učinih sa svijem narodima.
 11. I ukide se onoga dana, i nevoljni od stada, koji gledahu na me, poznaše doista da bješe riječ Gospodnja.
 12. I rekoh im: ako vam je drago, dajte mi moju platu; ako li nije, nemojte; i izmjeriše mi platu, trideset srebrnika. 2.Moj. 21, 32. Mat. 26, 15. Mat. 27, 9.
 13. I reče mi Gospod: baci lončaru tu časnu cijenu kojom me precijeniše. I uzev trideset srebrnika bacih ih u dom Gospodnji lončaru. Mat. 27, 9.
 14. Potom slomih drugi štap svoj, svezu, da ukinem bratstvo između Jude i Izrailja.
 15. I Gospod mi reče: uzmi jošte opravu bezumna pastira. Jezek. 34, 2.
 16. Jer evo ja ću podignuti pastira u zemlji, koji neće obilaziti one koja gine, neće tražiti nejake, niti će liječiti ranjene, niti će nositi sustale, nego će jesti meso od pretilijeh, i papke će im kidati.
 17. Teško pastiru nikakom, koji ostavlja stado! Mač mu je nad mišicom i nad desnijem okom; mišica će mu usahnuti i desno će mu oko potamnjeti. Jer. 23, 1. Mih. 3, 6. Jovan 10, 12.