BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Ageja - 1. glava

 1. Druge godine cara Darija šestoga mjeseca prvoga dana dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka Zorovavelju sinu Salatilovu, upravitelju Judejskom, i Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, govoreći: 1.Dnev. 3, 17. 1.Dnev. 6, 15. Agej 1, 14. Agej 2, 2. Zah. 1, 2.
 2. Ovako veli Gospod nad vojskama govoreći: taj narod govori: još nije došlo vrijeme, vrijeme da se sazida dom Gospodnji.
 3. Zato dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka govoreći: Jezd. 5, 1.
 4. Je li vama vrijeme da sjedite u kućama svojim obloženijem daskama, a ovaj je dom pust? Agej 1, 9.
 5. Zato sada ovako veli Gospod nad vojskama: uzmite na um putove svoje.
 6. Sijete mnogo, a uvozite malo; jedete, a ne bivate siti; pijete, a ne napijate se; odijevate se, a nijedan ne može da se zgrije; i koji zaslužuje novce, meće ih u prodrt tobolac.
 7. Ovako veli Gospod nad vojskama: uzmite na um putove svoje. Jezek. 18, 28. Jezek. 20, 43.
 8. Idite na goru, i donesite drva, te zidajte dom; i biće mi milo, i proslaviću se, veli Gospod.
 9. Izgledate mnogo, a eto malo; i što unesete u kuću, ja razduham; zašto? veli Gospod nad vojskama; zato što je dom moj pust, a vi svaki trčite za svoj dom.
 10. Zato se zatvori nebo nad vama da nema rose, i zemlja se zatvori da nema roda njezina. 5.Moj. 28, 23. 2.Dnev. 6, 26. Jer. 3, 3. Joil 1, 18.
 11. I dozvah sušu na zemlju, i na gore, i na žito i na vino i na ulje i na sve što zemlja rađa, i na ljude i na stoku i na svaki rad ručni. 1.Car. 17, 1. 2.Car. 8, 1. Agej 2, 17.
 12. I posluša Zorovavelj sin Salatilov i Isus sin Josedekov, poglavar sveštenički, i sav ostatak narodni glas Gospoda Boga svojega i riječi proroka Ageja, kako ga posla Gospod Bog njihov, i poboja se narod Gospoda. Jezd. 5, 2. Psal. 111, 10. Prič. 1, 7. Prop. 12, 13. Isa. 55, 11.
 13. I govori Agej, poslanik Gospodnji, narodu kao što ga posla Gospod, i reče: ja sam s vama, govori Gospod. 2.Dnev. 15, 2. Isa. 41, 10. Mat. 28, 20. Rim. 8, 31.
 14. I Gospod podiže duh Zorovavelju sinu Salatilovu, upravitelju Judejskom, i duh Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, i duh svemu ostatku narodnom, te dođoše i radiše u domu Gospoda nad vojskama, Boga svojega, 2.Dnev. 36, 22. Psal. 110, 3. Agej 2, 21. 1.Kor. 15, 58.
 15. Dvadeset četvrtoga dana šestoga mjeseca, druge godine cara Darija.