BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Miheja - 5. glava

 1. Saberi se sada u čete, četnice, opsjedi nas, neka biju prutom po obrazu sudiju Izrailjeva. Jov 16, 10. Plač. 3, 30. Mat. 27, 30.
 2. A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama Judinijem, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izrailju, kojemu su izlasci od početka, od vječnijeh vremena. 1.Moj. 35, 19. 1.Moj. 49, 10. 1.Dnev. 5, 2. Psal. 90, 2. Psal. 132, 6. Prič. 8, 22. Isa. 9, 6. Mat. 2, 6. Luka 2, 4. Jovan 1, 1. Jovan 7, 42.
 3. Zato će ih ostaviti dokle ne rodi ona koja će roditi; tada će se ostatak braće njegove vratiti sa sinovima Izrailjevijem. Mih. 4, 10.
 4. I stajaće i pašće ih silom Gospodnjom, veličanstvom imena Gospoda Boga svojega; i oni će nastavati, jer će on tada biti velik do krajeva zemaljskih. Psal. 72, 8. Isa. 52, 13. Zah. 9, 10. Luka 1, 32. Luka 4, 37.
 5. I on će biti mir; kad dođe Asirac u našu zemlju, i kad stupi u dvore naše, tada ćemo podignuti na nj sedam pastira i osam knezova iz naroda. Isa. 9, 6. Luka 2, 14. Ef. 2, 14. Kol. 1, 20.
 6. I oni će opasti zemlju Asirsku mačem i zemlju Nevrodovu na vratima njegovijem; i on će nas izbaviti od Asirca kad dođe u našu zemlju i kad stupi na među našu. 1.Moj. 10, 8. Luka 1, 71.
 7. I ostatak će Jakovljev biti usred mnogih naroda kao rosa od Gospoda i kao sitan dažd po travi, koja ne čeka čovjeka niti se uzda u sinove čovječije. 2.Sam. 17, 12. Psal. 110, 3.
 8. I ostatak će Jakovljev biti među narodima, usred mnogih naroda, kao lav među zvijerima šumskim, kao lavić među stadima ovaca, koji kad ide tlači i rastrže i nema nikoga da izbavi. Isa. 5, 29. Mal. 4, 3.
 9. Ruka će ti se uzvisiti nad protivnicima tvojim, i svi će se neprijatelji tvoji istrijebiti.
 10. I u ono ću vrijeme, govori Gospod, istrijebiti konje isred tebe i potrću kola tvoja. Jezek. 23, 27. Agej 2, 22. Zah. 9, 10.
 11. I zatrću gradove u tvojoj zemlji, i razvaliću sva tvrda mjesta tvoja;
 12. I istrijebiću vračanje iz ruku tvojih, i nećeš imati gatara;
 13. I istrijebiću likove tvoje rezane i stupove tvoje isred tebe, i nećeš se više klanjati djelu ruku svojih; Isa. 2, 8. Zah. 13, 2.
 14. I iskorijeniću gajeve tvoje isred tebe, i raskopaću gradove tvoje,
 15. I izvršiću osvetu s gnjevom i ljutinom na narodima koji ne slušaše.