BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Miheja - 3. glava

 1. Zato rekoh: čujte, poglavice Jakovljeve i knezovi doma Izrailjeva, ne treba li vam znati šta je pravo? Jer. 5, 4. Jer. 5, 5.
 2. Koji mrzite na dobro a ljubite zlo, sadirete kožu s njih i meso s kosti njihovijeh; Jezek. 11, 7. Jezek. 24, 4.
 3. I jedete meso naroda mojega i sadirete kožu s njih i kosti im prebijate, i sasijecate kao u lonac i kao meso u kotao. Psal. 14, 4.
 4. Tada će vikati ka Gospodu, ali ih neće uslišiti, nego će sakriti lice svoje od njih u ono vrijeme, kako oni zlo radiše. Prič. 1, 28.
 5. Ovako veli Gospod za proroke koji zavode moj narod, koji grizu zubima svojim i viču: mir; i ako im ko ne da ništa u usta, dižu rat na nj. Isa. 56, 10. Joil 3, 9. Mat. 7, 15.
 6. Zato će vam utvara biti noć i proricanje vaše tama; i sunce će zaći tijem prorocima i dan će im se smračiti. Jezek. 13, 23.
 7. Tada će se postidjeti vidioci, i vračari će se posramiti, i svi će zastrijeti usne svoje, jer neće biti odgovora Božijega. Psal. 74, 9. Amos 8, 11. Mal. 2, 9.
 8. Ali ja sam pun sile od duha Gospodnjega, i suda i hrabrosti da kažem Jakovu zločinstvo njegovo i Izrailju grijeh njegov. Isa. 58, 1. 1.Kor. 2, 1. 1.Kor. 2, 4.
 9. Čujte ovo, poglavice doma Jakovljeva i knezovi doma Izrailjeva, koji se gadite na pravdu, i sve što je pravo izvrćete;
 10. Koji gradite Sion krvlju i Jerusalim bezakonjem. Avak. 2, 12.
 11. Poglavari njegovi sude po mitu, i sveštenici njegovi uče za platu, i proroci njegovi gataju za novce, a na Gospoda se oslanjaju govoreći: nije li Gospod usred nas? neće doći zlo na nas. 1.Sam. 4, 5. Isa. 1, 23. Isa. 48, 2. Jer. 6, 13. Jer. 7, 4. Jezek. 22, 12. Os. 4, 18. Amos 5, 15. Mih. 7, 3. Sof. 3, 5. Tit. 1, 11.
 12. Zato će se s vas Sion preorati kao njiva, i Jerusalim će postati gomila, i gora od doma visoka šuma. Psal. 79, 1. Jer. 22, 6. Jer. 26, 18. Mih. 1, 6. Agej 1, 4.