BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Miheja - 2. glava

 1. Teško onima koji smišljaju bezakonje i o zlu se trude na posteljama svojim, i kad svane izvršuju, jer im je sila u ruci. 1.Moj. 31, 29. Jest. 3, 8. Psal. 7, 11. Psal. 36, 4. Isa. 32, 7. Jezek. 46, 18. Os. 7, 6.
 2. Žele njive, i otimaju ih; žele kuće, i uzimaju; čine silu čovjeku i kući njegovoj, čovjeku i našljedstvu njegovu. Isa. 5, 8. Jezek. 46, 18.
 3. Zato ovako veli Gospod: evo, ja mislim zlo tome rodu, iz kojega nećete izvući vratova svojih, niti ćete hoditi ponosito, jer će biti zlo vrijeme. Jer. 8, 3.
 4. U ono vrijeme govoriće se priča o vama, i naricaće se žalosno govoreći: propadosmo; promijeni dio naroda mojega; kako mi uze! uzevši njive naše razdijeli.
 5. Zato nećeš imati nikoga ko bi ti povukao uže za ždrijeb u zboru Gospodnjem. 5.Moj. 32, 8. Psal. 16, 6.
 6. Nemojte prorokovati, neka oni prorokuju; ako im ne prorokuju, neće otstupiti sramota.
 7. O ti, koji se zoveš dom Jakovljev, je li se umalio duh Gospodnji? jesu li to djela njegova? eda li moje riječi nijesu dobre onome koji hodi pravo?
 8. A narod se moj prije podiže kao neprijatelj; preko haljine skidate plašt s onijeh koji prolaze ne bojeći se, koji se vraćaju iz boja.
 9. Žene naroda mojega izgonite iz milijeh kuća njihovijeh, od djece njihove otimate slavu moju navijek.
 10. Ustanite i idite, jer ovo nije počivalište; što se oskvrni, pogubiće vas pogiblju velikom. 5.Moj. 12, 9.
 11. Ako ko hodi za vjetrom i kazuje laži govoreći: prorokovaću ti za vino i za silovito piće; taj će biti prorok ovome narodu. 2.Dnev. 18, 12. 1.Jov. 4, 6.
 12. Doista ću te sabrati svega, Jakove, doista ću skupiti ostatak Izrailjev; postaviću ih zajedno kao ovce Vosorske, kao stado usred tora njihova, biće vreva od ljudstva. Isa. 5, 17. Isa. 11, 11. Mih. 4, 6. Sof. 3, 19.
 13. Pred njima će ići koji razbija; oni će razbiti i proći kroz vrata, i izaći će; i car će njihov ići pred njima, i Gospod će biti pred njima.