BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Miheja - 1. glava

HAC logo
 1. Riječ Gospodnja koja dođe Miheju Moresećaninu za vremena Joatama, Ahaza i Jezekije, careva Judinijeh, što vidje za Samariju i za Jerusalim. Jer. 26, 18. 2.Pet. 1, 21.
 2. Čujte, svi narodi, slušaj, zemljo i što je na njoj, i Gospod Bog da vam je svjedok, Gospod iz svete crkve svoje.Jona 2, 8.
 3. Jer, gle, Gospod izlazi iz mjesta svojega, i sići će, i hodiće po visinama zemaljskim. Isa. 26, 21. Jezek. 3, 12. Jevr. 12, 1.
 4. I gore će se rastopiti pred njim, i doline će se rasjesti, kao vosak od ognja i kao voda što teče niz strmen. Psal. 46, 6. Amos 7, 4. 2.Pet. 3, 12.
 5. Sve je to za zločinstvo Jakovljevo i za grijehe doma Izrailjeva. Koje je zločinstvo Jakovljevo? nije li Samarija? koje su visine Judine? nije li Jerusalim? Jer. 2, 18. Os. 5, 5.
 6. Zato ću učiniti od Samarije gomilu u polju da se sade vinogradi, i pobacaću kamenje njezino u dolinu i otkriću joj temelje. 2.Car. 19, 25. Jezek. 13, 14.
 7. I svi rezani likovi njezini razbiće se, i svi će se darovi njezini sažeći ognjem, i sve ću idole njezine potrti, jer od plate kurvarske nakupi, i opet će biti plata kurvarska. Isa. 2, 18.
 8. Zato ću plakati i ridati; hodiću svučen i go; plakaću kao zmajevi i tužiću kao sove. Isa. 20, 3. Mih. 2, 4.
 9. Jer joj se rane ne mogu iscijeliti, dođoše do Jude, dopriješe do vrata mojega naroda, do Jerusalima. 2.Car. 18, 13. Jer. 46, 11.
 10. Ne javljajte u Gatu, ne plačite; u Vit-Afri valjaj se po prahu.
 11. Izidi, stanovnice Safirska, s golom sramotom; stanovnica Sananska neće izaći; žalost Vet-ezilska neće vam dati stanka.
 12. Jer stanovnica Marotska tuži za svojim dobrom. Jer siđe zlo od Gospoda do vrata Jerusalimskih.
 13. Upregni brze konje u kola, stanovnice Lahiska, koja si početak grijehu kćeri Sionskoj, jer se u tebi nađoše zločinstva Izrailjeva.
 14. Zato pošlji dare Moresetu Gatskom; domovi Ahsivski prevariće careve Izrailjeve.
 15. Još ću ti dovesti našljednika, stanovnice Mariska; doći će do Odolama, slave Izrailjeve.
 16. Načini se ćelava i ostrizi se za milom djecom svojom; raširi ćelu svoju kao orao, jer se vode od tebe u ropstvo. 2.Car. 17, 6. Isa. 22, 12.