BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Amosa - 5. glava

 1. Čujte ovu riječ, naricanje koje podižem za vama, dome Izrailjev.Jer. 7, 29.
 2. Pade, neće više ustati djevojka Izrailjeva; bačena je na zemlju svoju, nema nikoga da je podigne.
 3. Jer ovako veli Gospod Gospod: u gradu iz kojega je izlazila tisuća ostaće stotina, a iz kojega je izlazila stotina u njemu će ostati deset domu Izrailjevu.
 4. Jer ovako veli Gospod domu Izrailjevu: tražite me, i bićete živi. 2.Dnev. 15, 2. Isa. 55, 3.
 5. A ne tražite Vetilja, i ne idite u Galgal, i ne prolazite u Virsaveju, jer će Galgal otići u ropstvo, a Vetilj će se obratiti u ništa. Amos 4, 4. Amos 8, 14.
 6. Tražite Gospoda i bićete živi, da ne obuzme doma Josifova kao oganj i spali i ne bude nikoga da gasi Vetilj.
 7. Koji obraćate sud u pelen, i pravdu na zemlju obarate, Isa. 5, 20. Os. 10, 4.
 8. Onoga tražite koji je stvorio zvijezde kola i štape, i koji pretvara sjen smrtni u jutro a dan u tamnu noć, koji doziva vode morske i proljeva ih po zemlji; ime mu je Gospod. Jov 38, 31. Jov 38, 32. Jov 38, 34. Amos 4, 13.
 9. Koji podiže pogibao na jakoga, te pogibao dođe na grad.
 10. Mrze na onoga koji kara na vratima, i gade se na onoga koji govori pravo. 1.Car. 22, 8. Isa. 29, 21. Jer. 26, 8.
 11. Zato što gazite siromaha i uzimate od njega žito u danak, sagradiste kuće od tesana kamena, ali nećete sjedjeti u njima; nasadiste lijepe vinograde, ali nećete piti vina iz njih. Mih. 6, 15. Sof. 1, 13.
 12. Jer znam bezakonja vaša, kojih je mnogo, i grijehe vaše, koji su veliki, koji mučite pravednika, primate poklone i izvrćete pravdu ubogima na vratima. Psal. 52, 8. Psal. 127, 5. Isa. 29, 21. Amos 2, 7. 1.Tim. 5, 24.
 13. Zato će pravedni mučati u ovo vrijeme, jer je zlo vrijeme.
 14. Tražite dobro a ne zlo, da biste bili živi; i tako će Gospod Bog nad vojskama biti s vama, kako rekoste. Psal. 34, 12. Prič. 11, 27. Isa. 1, 16. Mih. 3, 11. Mih. 6, 8. Mat. 7, 7. Rim. 2, 7.
 15. Mrzite na zlo i ljubite dobro, i postavite na vratima sud, ne bi li se Gospod Bog nad vojskama smilovao na ostatak Josifov. 2.Moj. 32, 30. Rim. 12, 9.
 16. Zato ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Gospod: biće tužnjava po svijem ulicama, i po svijem putovima govoriće: jaoh! jaoh! i zvaće ratare na žalost i na tužnjavu one koji umiju naricati. Jer. 9, 17.
 17. I po svijem će vinogradima biti tužnjava, jer ću proći posred tebe, govori Gospod. 2.Moj. 12, 12.
 18. Teško onima koji žele dan Gospodnji! što će vam dan Gospodnji? tada je mrak a ne vidjelo. Isa. 5, 19. Plač. 3, 10. Jezek. 12, 22. Mal. 3, 1. 2.Pet. 3, 4.
 19. Kao da bi ko bježao od lava pa bi ga sreo medvjed; ili kao da bi ko došao u kuću i naslonio se rukom na zid, pa bi ga zmija ujela. Plač. 3, 10.
 20. Nije li dan Gospodnji mrak a ne vidjelo? i tama, bez svjetlosti?
 21. Mrzim na vaše praznike, odbacio sam ih, i neću da mirišem svetkovina vaših. Isa. 1, 11.
 22. Ako mi prinesete žrtve paljenice i prinose svoje, neću ih primiti, i neću pogledati na zahvalne žrtve od ugojene stoke vaše.
 23. Ukloni od mene buku pjesama svojih, i sviranja psaltira tvojih neću da čujem.
 24. Nego sud neka teče kao voda i pravda kao silan potok.
 25. Jeste li meni prinosili žrtve i dare u pustinji četrdeset godina, dome Izrailjev? Dela. 7, 42.
 26. Nego ste nosili šator Moloha svojega, i Hijuna, likove svoje, zvijezdu boga svojega, koje sami sebi načiniste.
 27. Zato ću vas preseliti iza Damaska, govori Gospod, kojemu je ime Bog nad vojskama.