BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Amosa - 4. glava

 1. Čujte ovu riječ, krave Vasanske, koje ste u gori Samarijskoj, koje krivo činite ubogima i satirete siromahe, koje govorite gospodarima svojim: donesite da pijemo.
 2. Zakle se Gospod Gospod svetošću svojom da će vam evo doći dani, te će vas izvlačiti kukama, i ostatak vaš udicama ribarskim. Jer. 16, 16.
 3. I kroz prolome ćete ižljesti, svaka na prema se, i pobacaćete što bude u dvorovima, govori Gospod.
 4. Idite u Vetilj, i činite bezakonje, u Galgalu množite bezakonje svoje, i prinosite svako jutro žrtve svoje, treće godine desetke svoje; 4.Moj. 28, 3. Jezek. 20, 39. Os. 4, 15. Amos 5, 5.
 5. I palite žrtvu zahvalnu od hljeba kiseloga, i oglasite žrtve dragovoljne i razglasite, jer vam je tako milo, sinovi Izrailjevi, govori Gospod Gospod. 3.Moj. 7, 13. 5.Moj. 12, 6.
 6. I zato vam ja dadoh da su vam čisti zubi po svijem gradovima vašim i da nema hljeba nigdje po svijem mjestima vašim; ali se ne obratiste k meni, govori Gospod. 1.Car. 17, 1. Isa. 9, 13. Jer. 5, 3. Jezek. 24, 13. Os. 5, 15. Agej 2, 17.
 7. A ja vam ustegoh dažd, kad još tri mjeseca bijahu do žetve, i pustih dažd na jedan grad, a na drugi grad ne pustih dažda, jedan se kraj nakvasi, a drugi kraj, na koji ne daždje, posuši se.
 8. Tako dva i tri grada iđahu u jedan grad da piju vode, i ne mogahu se napiti; ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod.
 9. Bih vas sušom i medljikom; gusjenice izjedoše obilje u vrtovima vašim i u vinogradima vašim i na smokvama vašim i na maslinama vašim; ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. 5.Moj. 28, 22. Amos 7, 1.
 10. Poslah u vas pomor kao u Misir, pobih mačem mladiće vaše i odvedoh konje vaše, i učinih te se podizaše smrad iz okola vašega i u nozdrve vaše; ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. Jer. 49, 26.
 11. Zatirah vas kao što Gospod zatr Sodom i Gomor, i bijaste kao glavnja istrgnuta iz ognja; ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. Isa. 7, 4. Isa. 13, 19. Jer. 49, 18. Zah. 3, 2.
 12. Zato ću ti tako učiniti, Izrailju; i što ću ti tako učiniti, pripravi se, Izrailju, da sreteš Boga svojega. Jezek. 13, 5. Mat. 5, 25. 1.Sol. 5, 2. Otkr. 3, 3.
 13. Jer eto onoga koji je sazdao gore i koji je stvorio vjetar i javlja čovjeku što misli, čini od zore tamu, i hodi po visinama zemaljskim; ime mu je Gospod Bog nad vojskama. 5.Moj. 32, 13. Psal. 139, 2. Isa. 47, 4. Dan. 2, 28. Amos 5, 27. Mih. 1, 3. Mat. 9, 4. Jovan 2, 25.