BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Amosa - 1. glava

 1. Riječi Amosa koji bijaše između pastira iz Tekuje, što vidje za Izrailja za vremena Ozije cara Judina i za vremena Jerovoama sina Joasova cara Izrailjeva, dvije godine prije trusa. 2.Sam. 14, 2. 2.Dnev. 11, 6. Psal. 78, 70. Os. 1, 1. Zah. 14, 5.
 2. Reče dakle: Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i tužiće stanovi pastirski i posušiće se vrh Karmilu.
 3. Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Damasak, neću mu oprostiti, jer vrhoše Galad gvozdenom branom. 2.Car. 10, 33. Isa. 8, 4.
 4. Nego ću pustiti oganj u dom Azailov, te će proždrijeti dvorove Venadadove.Jer. 49, 27.
 5. I polomiću prijevornice Damasku, i istrijebiću stanovnike iz polja Avena, i onoga koji drži palicu iz doma Edenova, i otići će u ropstvo narod Sirski u Kir, veli Gospod. Isa. 7, 1. Amos 9, 7.
 6. Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Gaza, neću joj oprostiti, jer ih zarobiše sasvijem i predadoše Edomcima. 2.Dnev. 28, 18. Avd. 1, 14.
 7. Nego ću pustiti oganj u zidove Gazi, te će joj proždrijeti dvorove. 2.Car. 18, 8.
 8. I istrijebiću stanovnike iz Azota i onoga koji drži palicu iz Askalona, i okrenuću ruku svoju na Akaron, i izginuće ostatak Filistejski, veli Gospod Gospod.
 9. Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Tir, neću mu oprostiti, jer sasvijem dadoše u ropstvo Edomcima i ne sjećaše se bratske vjere.
 10. Nego ću pustiti oganj u zidove Tiru, te će proždrijeti dvorove njegove. Jezek. 26, 4.
 11. Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Edom, neću mu oprostiti, jer goni brata svojega mačem potrvši u sebi sve žaljenje, i gnjev njegov razdire jednako, i srdnju svoju drži uvijek. 2.Dnev. 28, 17. Zah. 1, 15. Mal. 1, 4.
 12. Nego ću pustiti oganj u Teman, i proždrijeće dvore u Vosori.
 13. Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učiniše sinovi Amonovi, neću im oprostiti, jer paraše trudne žene u Galadu da rašire među svoju. Jer. 49, 1.
 14. Nego ću zapaliti oganj u zidovima Ravi, te će joj proždrijeti dvorove s vikom u dan boja i s burom u dan vihora. 5.Moj. 3, 11. Jezek. 25, 5.
 15. I car će njihov otići u ropstvo, on i knezovi njegovi s njim, veli Gospod. Jer. 49, 3.