BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 18. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: ja sam Gospod Bog vaš. 2.Moj. 6, 7. Jezek. 20, 5.
 3. Nemojte činiti što se čini u zemlji Misirskoj, u kojoj ste živjeli, niti činite što se čini u zemlji Hananskoj, u koju vas vodim, i po uredbama njihovijem nemojte živjeti. 2.Moj. 23, 24. Jezek. 20, 7.
 4. Nego moje zakone vršite i moje uredbe držite živeći po njima. Ja sam Gospod Bog vaš.
 5. Držite uredbe moje i zakone moje; ko ih vrši, živ će biti kroz njih. Ja sam Gospod. 5.Moj. 6, 25. Isa. 44, 6. Jer. 9, 24. Mal. 3, 6. Luka 10, 28. Rim. 10, 5. Gal. 3, 12.
 6. Niko da ne pristupa k rodici svojoj po krvi, da otkrije golotinju njezinu. Ja sam Gospod.
 7. Golotinje oca svojega ni golotinje matere svoje ne otkrij; mati ti je; ne otkrij golotinje njezine.
 8. Golotinje žene oca svojega ne otkrij; golotinja je oca tvojega. 1.Moj. 49, 4. 5.Moj. 22, 30. 2.Sam. 16, 22. 1.Kor. 5, 1.
 9. Golotinje sestre svoje, kćeri oca svojega ili kćeri matere svoje, koja je rođena u kući ili izvan kuće, ne otkrij golotinje njihove. 2.Sam. 13, 12.
 10. Golotinje kćeri sina svojega, ili kćeri kćeri svoje ne otkrij; jer je tvoja golotinja.
 11. Golotinje kćeri žene oca svojega, koju je rodio otac tvoj, ne otkrij; sestra ti je.
 12. Golotinje sestre oca svojega ne otkrij; jedna je krv s ocem tvojim.
 13. Golotinje sestre matere svoje ne otkrij; jer je jedna krv s materom tvojom.
 14. Golotinje brata oca svojega ne otkrij pristupajući k ženi njegovoj; strina ti je.
 15. Golotinje žene sina svojega ne otkrij; snaha ti je, ne otkrij golotinje njezine. 1.Moj. 38, 18. Jezek. 22, 11.
 16. Golotinje žene brata svojega ne otkrij; golotinja je brata tvojega. Mat. 14, 3. Mat. 22, 24.
 17. Golotinje žene i kćeri njezine ne otkrij; kćeri sina njezina ni kćeri kćeri njezine nemoj uzeti da otkriješ golotinju njihovu; jedna su krv; zlo je.
 18. Nemoj uzeti žene preko jedne žene, da je ucvijeliš otkrivajući golotinju drugoj za života njezina. 1.Moj. 30, 15. Mal. 2, 15.
 19. K ženi dokle se odvaja radi nečistote svoje ne idi da otkriješ golotinju njezinu. Jezek. 18, 6. Jezek. 22, 10.
 20. Sa ženom bližnjega svojega ne lezi skvrneći se s njom. Prič. 6, 29. Mal. 3, 5. Mat. 5, 27. 1.Kor. 6, 9. Jevr. 13, 4.
 21. Od sjemena svojega ne daj da se odnese Molohu, da ne oskvrniš imena Boga svojega; ja sam Gospod. 3.Moj. 21, 6. 1.Car. 11, 7. 1.Car. 11, 33. 2.Car. 16, 3. Isa. 42, 8. Jer. 19, 5. Jezek. 36, 20. Mal. 1, 12.
 22. S muškarcem ne lezi kao sa ženom; gadno je. Rim. 1, 27. 1.Tim. 1, 10.
 23. Živinčeta nikakoga nemoj obležati skvrneći se s njim; i žena da ne legne pod živinče; grdilo je.
 24. Nemojte se skvrniti nijednom ovom stvarju; jer su se svijem tijem stvarima oskvrnili narodi koje ću odagnati ispred vas.5.Moj. 18, 12. Mat. 15, 18. 1.Kor. 3, 17.
 25. Jer se oskvrnila zemlja, i nevaljalstvo ću njezino pohoditi na njoj, i izmetnuće zemlja stanovnike svoje. 4.Moj. 35, 34. Isa. 24, 5. Isa. 26, 21. Jer. 9, 9. Jer. 16, 18.
 26. Nego vi držite zakone moje i uredbe moje, i ne činite nijednoga ovoga gada, ni domorodac ni došljak koji se bavi među vama;
 27. Jer sve ove gadove činiše ljudi u ovoj zemlji koji su bili prije vas, i zemlja je od toga oskvrnjena;
 28. Da ne izmetne zemlja vas, ako je oskvrnite, kao što je izmetnula narod koji je bio prije vas.
 29. Jer ko učini štogod od ovijeh gadova, istrijebiće se iz naroda svojega duše koje učine.
 30. Zato držite što sam naredio da se drži, da ne činite što od gadnijeh običaja koji su bili prije vas, i da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.