BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 17. glava

HAC logo
 1. Jošte reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Kaži Aronu i sinovima njegovijem i svijem sinovima Izrailjevim, i reci im: ovo je zapovjedio Gospod govoreći:
 3. Ko god od doma Izrailjeva zakolje vola ili jagnje ili kozu u okolu, ili ko god zakolje izvan okola,
 4. A ne dovede na vrata šatora od sastanka, da prinese prinos Gospodu pred šatorom Gospodnjim, kriv je za krv; prolio je krv; zato da se istrijebi onaj čovjek iz naroda svojega.1.Moj. 17, 14. 5.Moj. 12, 5. 5.Moj. 12, 13. Psal. 32, 2. Rim. 4, 6.
 5. Zato sinovi Izrailjevi neka dovedu žrtve svoje, koje bi klali u polju, neka ih dovedu Gospodu na vrata šatora od sastanka k svešteniku, i neka prinesu žrtve zahvalne Gospodu. 1.Moj. 21, 33. 1.Moj. 22, 2. 5.Moj. 12, 2. 1.Car. 13, 22. 2.Car. 17, 10. Jezek. 20, 28.
 6. I sveštenik neka pokropi krvlju po oltaru Gospodnjem na vratima šatora od sastanka, i salo neka zapali na ugodni miris Gospodu. 2.Moj. 29, 18. 3.Moj. 4, 31. 4.Moj. 18, 17.
 7. I neka više ne prinose žrtve svoje đavolima, za kojima oni čine preljubu. Ovo neka im bude zakon vječan od koljena na koljeno. 2.Moj. 34, 15. 5.Moj. 31, 16. 5.Moj. 32, 17. 2.Dnev. 11, 15. Psal. 106, 37. Dela. 7, 42. 1.Kor. 10, 20.
 8. Zato im reci: ko bi god od doma Izrailjeva ili između stranaca koji se bave među njima prinio žrtvu paljenicu ili drugu žrtvu,
 9. A ne bi je doveo na vrata šatora od sastanka da je prinese Gospodu, taj čovjek da se istrijebi iz naroda svojega.
 10. A ko bi god od doma Izrailjeva ili između stranaca koji se bave među njima jeo kakve god krvi, okrenuću lice svoje nasuprot onomu čovjeku koji bude jeo krvi, i istrijebiću ga iz naroda njegova.1.Moj. 9, 4. 3.Moj. 26, 17. 1.Sam. 14, 33. 2.Sam. 23, 17. Jer. 44, 11. Jezek. 15, 7. Amos 9, 4.
 11. Jer je duša tijelu u krvi; a ja sam vam je odredio za oltar da se čiste duše vaše; jer je krv što dušu očišća. Mar. 14, 24. Rim. 5, 9. Ef. 1, 7. Kol. 1, 14. Jevr. 9, 22.
 12. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: niko između vas da ne jede krvi; ni došljak koji se bavi među vama da ne jede krvi.
 13. I ko bi god između sinova Izrailjevih ili između došljaka koji se bave kod njih ulovio zvjerku ili pticu, koja se jede, neka iscijedi krv iz nje, i zaspe je zemljom. 5.Moj. 12, 16. 5.Moj. 15, 23. 1.Sam. 14, 32. Jezek. 24, 7.
 14. Jer je duša svakoga tijela krv njegova, to mu je duša. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: krvi nijednoga tijela ne jedite, jer je duša svakoga tijela krv njegova. Ko bi je god jeo, da se istrijebi. 1.Moj. 9, 4.
 15. A ko bi jeo meso od životinje koja crkne ili koju raskine zvjerka, bio domorodac ili došljak, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera, a poslije će biti čist. 2.Moj. 22, 31. 5.Moj. 14, 21.
 16. Ako li ih ne opere, i tijela svojega ne okupa, nosiće bezakonje svoje. 4.Moj. 19, 20. Jevr. 9, 28.