BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Joila - 3. glava

 1. Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme, kad vratim roblje Judino i Jerusalimsko,
 2. Sabraću sve narode, i svešću ih u dolinu Josafatovu, i ondje ću se suditi s njima za svoj narod i za našljedstvo svoje Izrailja, kojega rasijaše među narode i razdijeliše zemlju moju; 2.Dnev. 20, 26. Psal. 7, 7. Isa. 66, 16. Jer. 25, 31. Joil 3, 12. Sof. 3, 8. Zah. 14, 2.
 3. I za moj narod bacaše ždrijeb, i davaše dijete za kurvu, i prodavaše djevojku za vino, te piše. Jezek. 24, 6. Amos 4, 1. Avd. 1, 11. Mih. 1, 7.
 4. I šta hoćete vi sa mnom, Tire i Sidone, i svi krajevi Palestinski? hoćete li da mi platite? i hoćete li da mi vratite? Odmah ću vam bez oklijevanja platiti platu vašu na vašu glavu. 5.Moj. 32, 35. Jezek. 25, 15. Jezek. 26, 2. Amos 1, 6. Amos 1, 9. Luka 18, 7. Jak. 2, 13.
 5. Jer uzeste srebro moje i zlato moje, i najljepše zaklade moje unesoste u svoje crkve.
 6. I sinove Judine i sinove Jerusalimske prodadoste sinovima Grčkim da biste ih otjerali daleko od međe njihove.
 7. Evo, ja ću ih dignuti s mjesta kuda ih prodadoste, i platiću vam platu vašu na vašu glavu.
 8. I prodaću vaše sinove i vaše kćeri u ruke sinovima Judinijem, i oni će ih prodati Savejcima u narod daljni, jer Gospod reče. Jezek. 23, 42.
 9. Objavite ovo po narodima, oglasite rat, podignite junake neka dođu i idu svi vojnici. Jer. 46, 3. Naum 2, 1.
 10. Raskujte raonike svoje na mačeve, i srpove svoje na koplja; ko je slab, neka reče: junak sam. Isa. 2, 4. Zah. 12, 8.
 11. Skupite se i hodite, svi narodi unaokolo, i saberite se; tamo svedi, Gospode, junake svoje.Isa. 13, 3. Zah. 14, 5.
 12. Neka se podignu i dođu narodi u dolinu Josafatovu; jer ću ondje sjesti da sudim svijem narodima unaokolo. 2.Dnev. 20, 26. Psal. 96, 13. Joil 3, 2.
 13. Zamahnite srpom, jer je žetva uzrela; hodite, siđite, jer je tijesak pun, kace se preljevaju; jer je zloća njihova velika. Isa. 17, 5. Jer. 51, 33. Otkr. 14, 15. Otkr. 14, 18.
 14. Gomile, gomile u dolini sudskoj; jer je dan Gospodnji blizu u dolini sudskoj.
 15. Sunce će i mjesec pomrknuti, i zvijezde će ustegnuti svoju svjetlost.
 16. I Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i zatrešće se nebo i zemlja; ali će Gospod biti utočište svome narodu i krjepost sinovima Izrailjevijem. Jer. 25, 30. Amos 1, 2. Agej 2, 6.
 17. I poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš, koji nastavam u Sionu, u svetoj gori svojoj; i Jerusalim će biti svet, i tuđinci neće više ići po njemu. Jov 15, 19. Isa. 35, 8. Jer. 31, 40. Naum 1, 15. Otkr. 21, 27.
 18. I tada će gore kapati slatkim vinom, i humovi će se topiti od mlijeka, i svijem potocima Judinijem teći će voda, i izaći će izvor iz doma Gospodnjega i natopiće dolinu Sitim. Jezek. 47, 1. Otkr. 22, 1.
 19. Misir će opustjeti, i Edomska će biti pusta pustinja za nasilje učinjeno sinovima Judinijem, jer proliše krv pravu u zemlji njihovoj.
 20. A Juda će stajati dovijeka i Jerusalim od koljena do koljena. Amos 9, 15.
 21. I očistiću krv njihovu, koje ne očistih; i Gospod će nastavati u Sionu. Jezek. 48, 35.