BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Joila - 2. glava

 1. Trubite u trubu na Sionu, i vičite na svetoj gori mojoj, neka drkću svi stanovnici zemaljski, jer ide dan Gospodnji, jer je blizu, 4.Moj. 10, 5. 4.Moj. 10, 7. Psal. 87, 1. Avd. 1, 15. Sof. 1, 14. Zah. 14, 1.
 2. Dan, kada je mrak i tama, dan, kada je oblak i magla; kako se zora razastire povrh gora, tako ide narod velik i silan, kakoga nije bilo otkad je vijeka niti će ga poslije kad biti od koljena do koljena. 2.Moj. 10, 14. Jezek. 34, 12. Joil 1, 6. Joil 2, 25. Amos 5, 18. Mat. 24, 21.
 3. Pred njim proždire oganj, a za njim pali plamen; zemlja je pred njim kao vrt Edemski, a za njim pustinja pusta, ništa neće uteći od njega. Isa. 14, 17. Zah. 7, 14.
 4. Na očima su kao konji i trčaće kao konjici. Otkr. 9, 7.
 5. Skakaće povrh gora topoćući kao kola, praskajući kao plamen ognjeni koji sažiže strnjiku, kao silan narod spreman za boj. Jov 39, 23.
 6. Pred njim će se prepadati narodi, svako će lice pocrnjeti. Jer. 8, 21.
 7. Oni će trčati kao junaci, kao vojnici skakaće na zid, i svaki će ići svojim putem, niti će otstupati sa svoje staze. Isa. 5, 27.
 8. I jedan drugoga neće tiskati, svaki će ići svojim putem, i na mačeve navirući neće se raniti.
 9. Po gradu će hoditi, po zidovima će trčati, u kuće će se peti, ulaziće kroz prozore kao lupež.
 10. Pred njima će se zemlja tresti, nebesa će se pokolebati, sunce će i mjesec pomrknuti i zvijezde će ustegnuti svjetlost svoju. Isa. 13, 10. Joil 3, 14.
 11. A Gospod će pustiti glas svoj pred vojskom svojom, jer će oko njegov biti vrlo velik, jer će biti silan onaj koji će izvršiti volju njegovu; jer će dan Gospodnji biti velik i vrlo strašan, i ko će ga podnijeti? 4.Moj. 24, 23. Jer. 50, 34. Jezek. 7, 7. Mal. 3, 2.
 12. Zato još govori Gospod: obratite se k meni svijem srcem svojim i posteći i plačući i tužeći. Jer. 4, 1. Os. 12, 7.
 13. I razderite srca svoja a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaje se oda zla. 2.Moj. 34, 6. 2.Car. 22, 19. Psal. 34, 18. Isa. 57, 15. Jer. 18, 8. Jer. 42, 10. Jona 4, 2. Mat. 5, 3.
 14. Ko zna, neće li se povratiti i raskajati se, i ostaviti iza toga blagoslov, dar i naljev za Gospoda Boga vašega. Isu. 14, 12. Isa. 65, 8. Jona 3, 9. Sof. 2, 3. Agej 2, 19.
 15. Trubite u trubu na Sionu, naredite post, proglasite svetkovinu.
 16. Saberite narod, osveštajte sabor, skupite starce, saberite djecu i koja sisaju; ženik neka izide iz svoje klijeti i nevjesta iz ložnice svoje. 2.Moj. 19, 10. 2.Dnev. 20, 13. Sof. 2, 1. 1.Kor. 7, 5.
 17. Između trijema i oltara neka plaču sveštenici, sluge Gospodnje, i neka reku: prosti, Gospode, narodu svojemu, i ne daj našljedstva svojega pod sramotu, da njim obladaju narodi; zašto da reku u narodima: gdje im je Bog? 2.Moj. 32, 11. Isa. 37, 20. Joil 1, 13. Amos 7, 5. Mih. 7, 10. Mat. 23, 35.
 18. I Gospod će revnovati za zemlju svoju i požaliće narod svoj. 5.Moj. 32, 36. Psal. 103, 13. Isa. 42, 13. Zah. 1, 14.
 19. I Gospod će odgovoriti i reći će svome narodu: evo, ja ću vam poslati žita i vina i ulja, i bićete ga siti, i neću vas više dati pod sramotu među narodima. Mal. 3, 10.
 20. Jer ću udaljiti od vas sjeverca, i odagnati ga u zemlju suhu i pustu, prednju četu njegovu u istočno more a zadnju u more zapadno, i podignuće se smrad njegov, i trulež će se njegov podignuti, pošto učini velike stvari. 2.Moj. 10, 19. 5.Moj. 11, 24.
 21. Ne boj se, zemljo, raduj se i veseli se, jer će Gospod učiniti velike stvari. 1.Jov. 4, 18.
 22. Ne bojte se, zvijeri poljske; jer će se zelenjeti pasišta u pustinji i drveta će nositi rod svoj, smokva će i loza vinova davati silu svoju. Zah. 8, 12.
 23. I vi, sinovi Sionski, radujte se i veselite se u Gospodu Bogu svojem, jer će vam dati dažd na vrijeme, i spustiće vam dažd rani i pozni na vrijeme. 3.Moj. 26, 4. Psal. 28, 7. Isa. 12, 2. Avak. 3, 17. Zah. 10, 7. Jak. 5, 7.
 24. I gumna će se napuniti žita, a kace će se preljevati vinom i uljem.
 25. I naknadiću vam godine koje izjede skakavac, hrušt i crv i gusjenica, velika vojska moja, koju slah na vas. 2.Moj. 10, 5.
 26. I ješćete izobila, i bićete siti i hvalićete ime Gospoda Boga svojega, koji učini s vama čudesa, i narod moj neće se posramiti dovijeka. Mih. 6, 14.
 27. I poznaćete da sam ja usred Izrailja, i da sam ja Gospod Bog vaš, i da nema drugoga, i narod moj neće se posramiti dovijeka. 3.Moj. 26, 11. Isa. 45, 5.
 28. I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare. Isa. 44, 3. Isa. 54, 13. Jovan 7, 39. Dela. 2, 16. Dela. 21, 9.
 29. I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj; 1.Kor. 12, 13. Gal. 3, 28.
 30. I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Mar. 13, 24.
 31. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.
 32. I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod. Psal. 50, 15. Isa. 4, 2. Isa. 11, 11. Isa. 46, 13. Jer. 33, 3. Avd. 1, 17. Dela. 2, 21. Rim. 9, 27. Rim. 10, 13. 1.Kor. 1, 2.