BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 7. glava

 1. Kad liječim Izrailja, tada se pokazuje bezakonje Jefremovo i zloća Samarijska; jer čine laž, i lupež ulazi, i napolju udara četa. Mih. 1, 5.
 2. I ne govore u srcu svom da ja pamtim svako bezakonje njihovo; sada stoje oko njih djela njihova, preda mnom su. Psal. 90, 8. Prič. 5, 22.
 3. Nevaljalstvom svojim vesele cara i lažima svojim knezove. Rim. 1, 32.
 4. Svi čine preljubu; kao peć su koju užari hljebar, koji prestane stražiti kad zamijesi tijesto pa dokle uskisne.
 5. Na dan cara našega razbolješe se knezovi od mijeha vina, i on pruži ruku svoju potsmjevačima.
 6. Jer na zasjede svoje upravljaju srce svoje, koje je kao peć; hljebar njihov spava cijelu noć, ujutru gori kao plamen ognjeni.
 7. Svi su kao peć ugrijani i proždiru svoje sudije; svi carevi njihovi padaju, nijedan između njih ne viče k meni. 1.Car. 15, 10. Isa. 9, 13.
 8. Jefrem se pomiješao s narodima; Jefrem je pogača neprevrnuta. Psal. 106, 35.
 9. Inostranci jedu mu silu, a on ne zna; sijede kose popadaju ga, a on ne zna.
 10. I ponositost Izrailjeva svjedoči mu u oči, ali se ne vraćaju ka Gospodu Bogu svojemu niti ga traže uza sve to.
 11. I Jefrem je kao golub, lud, bezuman; zovu Misir, idu u Asirsku.
 12. Kad otidu, razapeću na njih mrežu svoju, kao ptice nebeske svući ću ih, karaću ih kako je kazivano u zboru njihovu. 3.Moj. 26, 14. Jezek. 12, 13.
 13. Teško njima, jer zađoše od mene; pogibao će im biti, jer me iznevjeriše; ja ih iskupih, a oni govoriše na me laž.
 14. Niti me prizivaše iz srca svojega, nego ridaše na odrima svojim; žita i vina radi skupljajući se otstupaju od mene. Jov 35, 9. Psal. 78, 34. Isa. 29, 13. Jer. 3, 10. Os. 9, 1.
 15. Kad ih karah, ukrijepih im mišice; ali oni misliše zlo na me.
 16. Vraćaju se, ali ne k višnjemu, postaše kao luk lažljiv; knezovi će njihovi popadati od mača s obijesti jezika svojega; to će im biti potsmijeh u zemlji Misirskoj. Psal. 73, 9. Psal. 78, 57.