BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 6. glava

 1. Hodite da se vratimo ka Gospodu; jer on razdrije, i iscijeliće nas, rani, i zaviće nas. 2.Moj. 15, 26. 1.Sam. 2, 6. Jov 5, 18. Jov 16, 9. Isa. 30, 26. Jer. 30, 17. Jezek. 34, 16.
 2. Povratiće nam život do dva dana, treći dan podignuće nas, i živjećemo pred njim.
 3. Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo ga više poznavati; jer mu je izlazak uređen kao zora i doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju. Jov 29, 23. Prič. 2, 1. Jezek. 23, 42. Mat. 13, 11.
 4. Što da ti učinim, Jefreme? što da ti učinim, Juda? jer je dobrota vaša kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane. Jer. 34, 11. Os. 13, 3.
 5. Zato ih sjekoh preko proroka i ubijah riječima usta svojih, i svjetlost sudova tvojih izide. Isa. 11, 4. Jer. 1, 10. Jezek. 23, 45. Jevr. 4, 12.
 6. Jer je meni milost mila a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica. Psal. 50, 8. Prič. 21, 3. Mat. 12, 7. Jovan 17, 3.
 7. Ali oni prestupiše zavjet kao Adam; tu me iznevjeriše.
 8. Galad je grad onijeh koji čine bezakonje, po njemu su krvavi tragovi.
 9. A družina je sveštenička kao četa koja dočekuje ljude, ubijaju na putu u Sihem, čine grdilo. Jer. 11, 8. Jezek. 22, 25.
 10. U domu Izrailjevu vidim strahotu; ondje je kurvanje Jefremovo, Izrailj se oskvrni.
 11. I tebi je, Juda, pripravljena žetva, kad vratim roblje naroda svojega. Psal. 126, 1.