BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 5. glava

 1. Čujte, sveštenici, i pazi, dome Izrailjev, i slušaj, dome carev, jer je vama sud, jer ste zamka u Mispi i mreža razapeta na Tavoru.
 2. Iz potaje klaše one koji zalaze; ali ću ih ja pokarati sve.
 3. Ja poznajem Jefrema i Izrailj nije sakriven od mene; jer se sada kurvaš, Jefreme, Izrailj se oskvrni. Psal. 90, 8. Amos 3, 2.
 4. Ne upravljaju djela svojih da se vrate k Bogu svojemu; jer je duh kurvarski u njima i ne znaju Gospoda.
 5. I ponositost Izrailjeva svjedoči mu u oči; zato će Izrailj i Jefrem pasti za bezakonje svoje, pašće i Juda s njima.
 6. Ići će s ovcama svojim i s govedima svojim da traže Gospoda, ali ga neće naći; uklonio se je od njih.
 7. Iznevjeriše Gospoda, jer izrodiše tuđe sinove; zato će ih proždrijeti mjesec dana s dostojanjem njihovijem. Psal. 126, 1.
 8. Trubite u rog u Gavaji, u trubu u Rami; vičite u Vetavenu: za tobom, Venijamine! Isu. 7, 2. Os. 10, 9.
 9. Jefrem će opustjeti u dan kara; objavih među plemenima Izrailjevijem što će zacijelo biti.
 10. Knezovi su Judini kao oni koji premještaju među; izliću na njih kao vodu jarost svoju. 5.Moj. 19, 14.
 11. Jefremu se čini nasilje, satrven je sudom, jer od svoje volje otide za zapoviješću. 1.Car. 12, 28.
 12. Zato ću ja biti Jefremu kao moljac i kao crv domu Judinu.
 13. I Jefrem vidje bolest svoju i Juda svoju ranu, i otide Jefrem k Asircu, i Juda posla k caru koji bi ga branio; ali vas on ne može iscijeliti niti će vas oprostiti rane vaše. Isa. 3, 7. Jezek. 23, 5.
 14. Jer ću ja biti kao lav Jefremu, kao lavić domu Judinu; ja, ja ću zgrabiti, i otići ću, odnijeću i niko neće izbaviti. Jer. 25, 38. Os. 13, 7.
 15. Otići ću i vratiću se na svoje mjesto dokle ne priznadu svoju krivicu i potraže lice moje; kad budu u nevolji tražiće me. Sud. 20, 23. Isa. 18, 4.