BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 2. glava

 1. Recite braći svojoj: narode moj; i sestrama svojim: pomilovana.
 2. Prite se s materom svojom, prite se, jer mi nije žena, niti sam joj ja muž; neka odbaci kurvarstva svoja od lica svojega, i preljube svoje od dojaka svojih, Isa. 50, 1. Jer. 3, 1. Jer. 3, 9. Jer. 3, 13. Jezek. 16, 25. Os. 1, 2.
 3. Da je ne bih svukao golu i učinio je kaka je bila onaj dan kad se rodila, i da je ne bih postavio da bude kao pustinja i obratio je da bude kao zemlja zasušena, i umorio je žeđu. Jer. 13, 22. Jezek. 16, 37. Jezek. 16, 39. Jezek. 19, 13. Amos 8, 11.
 4. I neću se smilovati na djecu njezinu, jer su kopilad.
 5. Jer se mati njihova kurva, sramoti se roditeljka njihova; jer govori: ići ću za milosnicima svojim koji mi daju hljeb moj i vodu moju, vunu moju i lan moj, ulje moje i piće moje. Jer. 44, 17.
 6. Zato evo ja ću joj zagraditi put trnjem i zazidaću zidom da ne nađe staza svojih. 4.Moj. 22, 26. Jov 19, 8.
 7. I trčaće za svojim milosnicima, ali ih neće stignuti; i tražiće ih, ali ih neće naći; pa će reći: idem da se vratim k prvomu mužu svojemu, jer mi bješe bolje onda nego sada. Jezek. 16, 8. Luka 15, 18.
 8. Jer ona ne zna da sam joj ja davao žito i vino i ulje, i umnožavao joj srebro i zlato, od kojega načiniše Vala.
 9. Zato ću uzeti natrag žito svoje, kad bude vrijeme, i vino svoje, kad bude vrijeme, i uzeću vunu svoju i lan svoj, kojim bi pokrivala golotinju svoju.
 10. I otkriću rugobu njezinu pred milosnicima njezinijem, i niko je neće izbaviti iz moje ruke. Jezek. 16, 37.
 11. I ukinuću svaku radost njezinu, svetkovine njezine, mladine njezine i subote njezine i sve praznike njezine. Isa. 24, 7. Jer. 7, 34. Amos 8, 10.
 12. I potrću čokote njezine i smokve, za koje govori: plata su mi, što mi dadoše milosnici moji; i obratiću ih u šumu da ih jede zvijerje poljsko. Isa. 5, 5.
 13. I pohodiću na njoj dane Valimske, u koje im je kadila i kitila se obocima i grivnama, i išla za svojim milosnicima, i mene zaboravila, govori Gospod. Sud. 3, 7. Jezek. 23, 40.
 14. Ali evo, ja ću je primamiti i odvešću je u pustinju, i govoriću s njom lijepo. Jov 36, 16. Jezek. 20, 35.
 15. I daću joj vinograde njezine od toga mjesta, i dolinu Ahor za vrata nadanju, i ondje će pjevati kao za mladosti svoje i kao kad je išla iz Misira. Isu. 7, 26. Jov 36, 16. Isa. 65, 10. Plač. 3, 21. Zah. 9, 12. 1.Kor. 13, 13.
 16. I tada ćeš me, govori Gospod, zvati: mužu moj; a nećeš me više zvati: Vale moj.
 17. Jer ću ukloniti iz usta njezinijeh imena Vala; i neće im se više pominjati imena. 2.Moj. 23, 13.
 18. I tada ću im učiniti zavjet sa zvijerjem poljskim i sa pticama nebeskim i s bubinama zemaljskim; i polomiću luk i mač i rat da ih nestane u zemlji, i učiniću da leže bez straha. 3.Moj. 26, 5. Jov 5, 23. Isa. 2, 4. Isa. 11, 6. Jer. 23, 6. Zah. 9, 10.
 19. I zaručiću te sebi dovijeka, zaručiću te sebi pravdom i sudom i milošću i milosrđem. Jer. 32, 41. Jezek. 16, 62. Zah. 8, 8.
 20. I zaručiću te sebi vjerom, i poznaćeš Gospoda. Isa. 54, 13. Jer. 31, 33.
 21. I tada ću se odazvati, govori Gospod, odazvaću se nebesima, a ona će se odazvati zemlji. Jezek. 36, 29. Zah. 8, 12.
 22. A zemlja će se odazvati žitu i vinu i ulju, a to će se odazvati Jezraelu.
 23. I posijaću je sebi na zemlji, i smilovaću se na Loruhamu, i reći ću Loamiji: ti si moj narod, i on će reći: Bože moj! Jer. 31, 27. Zah. 10, 9. Zah. 13, 9.