BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 13. glava

HAC logo
 1. Kad Jefrem govoraše, bješe strah; bješe se uzvisio u Izrailju; ali se ogriješi o Vala, te umrije. 2.Car. 17, 16. Prič. 18, 12.
 2. I sada jednako griješe i grade sebi lijući od srebra svojega po razumu svojemu likove, koji su svi djelo umjetničko, a oni govore za njih: ljudi koji prinose žrtve neka cjeluju teoce. 1.Car. 19, 18.
 3. Zato će biti kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane, kao pljeva, koju odnosi vjetar s gumna, i kao dim iz dimnjaka.
 4. A ja sam Gospod Bog tvoj od zemlje Misirske, i Boga osim mene nijesi poznao, i osim mene nema ko bi spasao.
 5. Ja te poznah u pustinji, u zemlji zasušenoj.
 6. Imajući dobru pašu bijahu siti; ali čim se nasitiše, ponese se srce njihovo, zato me zaboraviše.
 7. Zato ću im biti kao lav, kao ris vrebaću ih na putu. Os. 5, 14.
 8. Srešću ih kao medvjedica kojoj uzmu medvjediće, i rastrgaću im sve srce njihovo i izješću ih ondje kao lav; zvijerje poljsko raskinuće ih. Plač. 3, 10.
 9. Propao si, Izrailju; ali ti je pomoć u meni.
 10. Gdje ti je car? gdje je? neka te sačuva u svijem gradovima tvojim; gdje li su sudije tvoje, za koje si govorio: daj mi cara i knezove? 1.Sam. 8, 5. 1.Sam. 12, 17.
 11. Dadoh ti cara u gnjevu svom, i uzeh ga u jarosti svojoj. 1.Sam. 8, 7. 1.Sam. 8, 22. 1.Sam. 9, 17. Dela. 13, 22.
 12. Svezano je bezakonje Jefremovo, ostavljen je grijeh njegov. 5.Moj. 32, 34. Jov 14, 17.
 13. Bolovi kao u porodilje spopašće ga, sin je nerazuman, jer ne bi toliko vremena ostao u utrobi.
 14. Od groba ću ih izbaviti, od smrti ću ih sačuvati; gdje je, smrti, pomor tvoj? gdje je, grobe, pogibao tvoja? kajanje će biti sakriveno od očiju mojih. Isa. 25, 8. Isa. 26, 19. Jer. 15, 6. Jezek. 37, 12. Dela. 2, 24. Dela. 24, 21. Rim. 11, 29. 1.Kor. 15, 54. 1.Sol. 4, 14. Otkr. 21, 4.
 15. Rodan će biti među braćom svojom; ali će doći istočni vjetar, vjetar Gospodnji, koji ide od pustinje, i usahnuće mu izvor, i studenac će mu zasušiti; on će odnijeti blago od svijeh dragih zaklada. Jezek. 17, 10. Jezek. 19, 12.
 16. Samarija će opustjeti, jer se odmetnu od Boga svojega; oni će pasti od mača, djeca će se njihova razmrskati i trudne žene njihove rasporiti. 2.Car. 18, 12. Os. 10, 14.