BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 10. glava

 1. Izrailj je prazna loza vinova, ostavlja rod za se; što više roda ima, to više umnožava oltare; što mu je bolja zemlja, to više kiti likove.
 2. Srce im je razdijeljeno, zato su krivi; on će oboriti oltare njihove, polomiće likove njihove.
 3. Jer sada govore: nemamo cara; ne bojimo se Gospoda; i šta bi nam učinio car?
 4. Govore riječi kunući se lažno kad ugovaraju vjeru, i sud kao otrov raste u brazdama na njivi mojoj.
 5. Za junice Vetavenske uplašiće se stanovnici Samarijski; jer će za njima žaliti narod njihov, i sveštenici njihovi, koji im se radovahu, jer će slava njihova otići od njih. 1.Car. 12, 28. 2.Car. 10, 29. 2.Dnev. 11, 15. Os. 8, 5.
 6. I on će sam biti odveden u Asirsku na dar caru braniču; Jefrema će popasti stid, i Izrailj će se osramotiti namjerom svojom. Jezek. 16, 28. Os. 5, 13.
 7. Cara će Samarijskoga nestati kao pjene povrh vode.
 8. I oboriće se visine Avenske, grijeh Izrailjev; trnje će i čkalj rasti po oltarima njihovijem, i govoriće gorama: pokrijte nas, i humovima: padnite na nas. 5.Moj. 9, 21. Luka 23, 30. Otkr. 6, 16.
 9. Od vremena Gavajskoga griješio si, Izrailju; ondje ostaše, ne stiže ih u Gavaji rat na bezakonike. Sud. 20, 43.
 10. Po svojoj ću ih volji pokarati, i narodi će se skupiti na njih da ih zarobe za dvojako bezakonje njihovo. 5.Moj. 28, 63. 1.Car. 14, 16. Amos 8, 14.
 11. Jefrem je junica naučena, koja rado vrše; ali ću joj doći na lijepi vrat; upregnuću Jefrema, Juda će orati, Jakov će povlačiti. Jer. 46, 20.
 12. Sijte pravdu, žećete milost; orite krčevinu, jer je vrijeme da tražite Gospoda, da bi došao i podaždio vam pravdom. Prič. 11, 18. Prop. 11, 6. Isa. 32, 20. Jak. 3, 18.
 13. Oraste bezbožnost, žeste bezakonje, jedoste plod od laži; jer si se pouzdao u svoj put, u mnoštvo svojih junaka. Jov 4, 8. Prič. 22, 7. Os. 8, 7. Amos 8, 14.
 14. Zato će se podignuti vreva među tvojim narodom, i svi će se gradovi tvoji raskopati kao što Salman raskopa Vet-Arvel kad bijaše rat, majka bi razmrskana sa sinovima. 2.Car. 18, 34.
 15. Tako će vam učiniti Vetilj za veliku zloću vašu; zorom će poginuti car Izrailjev.