BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Danila - 8. glava

 1. Treće godine carovanja Valtasarova pokaza se meni Danilu utvara poslije one koja mi se pokazala prije.
 2. I vidjeh u utvari; a bjeh u Susanu u gradu koji je u zemlji Elamu, kad vidjeh, i vidjeh u utvari i bjeh na vodi Ulaju. 1.Moj. 10, 22. Nem. 1, 1. Jest. 2, 8. Jest. 3, 15. Jest. 4, 16. Jest. 8, 15. Jest. 9, 11. Jest. 9, 15. Dan. 10, 4.
 3. I podigoh oči svoje i vidjeh, i gle, stajaše kraj vode ovan, koji imaše dva roga, a rogovi bjehu visoki, ali jedan viši od drugoga, i viši naraste poslije. Dan. 8, 6. Dan. 8, 20. Otkr. 13, 11.
 4. Vidjeh ovna gdje bode na zapad i na sjever i na jug, i nijedna zvijer ne mogaše mu odoljeti, i ne bijaše nikoga ko bi izbavio od njega, nego činjaše što hoćaše, i osili.Dan. 11, 3.
 5. A kad ja motrah, gle, iđaše jarac od zapada povrh sve zemlje a ne doticaše se zemlje; i taj jarac imaše rog znamenit među očima svojim. Dan. 8, 21. Dan. 11, 3.
 6. I dođe do ovna koji imaše dva roga, kojega vidjeh gdje stoji kraj vode, i potrča na nj gnjevno silom svojom.
 7. I vidjeh ga gdje dođe do ovna, i razgnjeviv se na nj udari ovna, te mu slomi oba roga i ne bješe sile u ovnu da mu odoli, nego ga obori na zemlju i pogazi ga, i ne bješe nikoga da izbavi ovna od njega.
 8. I jarac posta vrlo velik; a kad osili, slomi se veliki rog, i mjesto njega narastoše znamenita četiri roga prema četiri vjetra nebeska. Dan. 7, 6. Dan. 8, 5.
 9. I iz jednoga njih izide jedan rog malen i naraste vrlo velik prema jugu i istoku i prema krasnoj zemlji.Psal. 48, 2. Dan. 11, 16. Dan. 11, 25.
 10. I naraste dori do vojske nebeske, i obori na zemlju neke od vojske i od zvijezda, i pogazi ih. Isa. 14, 13. Dan. 11, 28. Otkr. 11, 2. Otkr. 12, 4.
 11. I naraste dori do poglavara toj vojsci, i uze mu svagdašnju žrtvu, i sveti stan njegov obori. 2.Moj. 29, 42. Jer. 48, 26. Dan. 5, 23. Dan. 8, 13. Dan. 8, 25. Dan. 8, 26. Dan. 11, 31. Dan. 12, 11. 1.Sol. 2, 4. Otkr. 11, 2.
 12. I vojska bi dana u otpad od žrtve svagdašnje, i obori istinu na zemlju, i što činjaše napredovaše mu. Dan. 8, 13.
 13. Tada čuh jednoga sveca gdje govoraše, i jedan svetac reče nekome koji govoraše: dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni da se gazi svetinja i vojska? 1.Pet. 1, 12.
 14. I reče mi: do dvije tisuće i tri stotine dana i noći; onda će se svetinja očistiti.
 15. A kad vidjeh ja Danilo ovu utvaru, i zaiskah da razumijem, gle, stade preda me kao čovjek.
 16. I čuh glas čovječji nasred Ulaja, koji povika i reče: Gavrilo, kaži ovome utvaru. Dan. 8, 2. Dan. 9, 21.
 17. I dođe gdje ja stajah; i kad dođe uplaših se, i padoh na lice svoje; a on mi reče: pazi, sine čovječji, jer je ova utvara za pošljednje vrijeme. Jezek. 1, 28. Dan. 12, 4. Otkr. 1, 17.
 18. A dok mi on govoraše, ja bijah izvan sebe ležeći ničice na zemlji; a on me se dotače, i ispravi me, te stadoh. Dan. 10, 9. Zah. 4, 1.
 19. I reče: evo, ja ću ti kazati šta će biti na kraju gnjeva; jer će u određeno vrijeme biti kraj.
 20. Ovan što si ga vidio, koji ima dva roga, to su carevi Midski i Persijski. Dan. 8, 3.
 21. A runjavi je jarac car Grčki; i veliki rog što mu bješe među očima, to je prvi car. Dan. 8, 5.
 22. A što se on slomi, i mjesto njega narastoše četiri, to su četiri carstva, koja će nastati iza toga naroda, ali ne s njegovom silom.
 23. A na pošljedak carovanja njihova, kad bezakonici navrše mjeru, nastaće car bestidan i lukav. 5.Moj. 28, 50. Dan. 8, 9.
 24. Sila će mu biti jaka, ali ne od njegove jačine, i čudesno će pustošiti, i biće srećan i svršivaće, i gubiće silne i narod sveti. Otkr. 13, 7.
 25. I lukavstvom njegovijem napredovaće prijevara u njegovoj ruci, i podignuće se u srcu svom, i u miru će pogubiti mnoge, i ustaće na kneza nad knezovima, ali će se potrti bez ruke. Jov 34, 20. Plač. 4, 6. Dan. 2, 34.
 26. A rečena utvara o danu i noći istina je; zato ti zapečati utvaru, jer je za mnogo vremena. Jezek. 12, 27. Dan. 10, 14. Otkr. 22, 10.
 27. Tada ja Danilo zanemogoh, i bolovah neko vrijeme; poslije ustah i vrših poslove careve; i čudih se utvari, ali niko ne dozna. Dan. 2, 48. Dan. 7, 28.