BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Danila - 5. glava

 1. Car Valtasar učini veliku gozbu tisući knezova svojih, i pijaše vino pred tisućom njih. Jest. 1, 3. Isa. 21, 5. Jer. 50, 35. Jer. 51, 39. Jer. 51, 57. Naum 1, 10. Mar. 6, 21.
 2. Napiv se vina Valtasar zapovjedi da se donesu sudovi zlatni i srebrni, koje bješe odnio Navuhodonosor otac mu iz crkve Jerusalimske, da iz njih piju car i knezovi mu, i žene njegove i inoče njegove. 2.Car. 25, 15. Prič. 20, 1.
 3. I donesoše zlatne sudove koje bjehu odnijeli iz crkve doma Gospodnjega u Jerusalimu, i pijahu iz njih car i knezovi njegovi, žene njegove i inoče njegove;
 4. Pijahu vino, i hvaljahu bogove zlatne i srebrne i mjedene i drvene i kamene. Psal. 115, 4. Otkr. 9, 20.
 5. U taj čas izidoše prsti ruke čovječije, i pisahu prema svijetnjaku po okrečenom zidu od carskoga dvora, i car vidje ruku koja pisaše. Jezek. 8, 3. Dan. 4, 31. Dan. 5, 24.
 6. Tada se promijeni lice caru, i misli ga njegove uznemiriše, i pojas se oko njega raspasa i koljena mu udarahu jedno o drugo. Jov 18, 11. Jezek. 27, 36. Naum 2, 10.
 7. Povika car iza glasa; te dovedoše zvjezdare, Haldeje i gatare; i progovori car i reče mudarcima Vavilonskim: ko pročita ovo pismo i kaže mi što znači, onaj će se obući u skerlet, i nosiće zlatnu verižicu o vratu, i biće treći gospodar u carstvu.Isa. 47, 13. Jer. 50, 35. Dan. 2, 2. Dan. 5, 15. Dan. 6, 2.
 8. Tada pristupiše svi mudarci carevi; ali ne mogoše pročitati pisma niti kazati caru što znači.1.Moj. 41, 8. 1.Moj. 41, 38. Isa. 47, 13.
 9. Tada se car Valtasar vrlo uznemiri i lice mu se sasvijem izmijeni; i knezovi se njegovi prepadoše.
 10. Dođe carica radi toga što se dogodi caru i knezovima njegovijem u kuću gdje bješe gozba, i progovori carica i reče: care, da si živ dovijeka! da te ne uznemiruju misli tvoje i da ti se lice ne mijenja. Dan. 2, 4. Dan. 3, 9.
 11. Ima čovjek u tvom carstvu, u kom je duh svetijeh bogova; i u vrijeme oca tvojega nađe se u njega vidjelo i razum i mudrost, kakova je u bogova, i car Navuhodonosor otac tvoj, care, postavi ga glavarem vračarima, zvjezdarima, Haldejima i gatarima; Dan. 2, 11. Dan. 4, 8. Dan. 4, 9.
 12. Jer velik duh i znanje i razum za kazivanje sanova i pogađanje zagonetaka i razmršivanje zamršenijeh stvari nađe se u Danila, kojemu car nadje ime Valtasar; neka sada dozovu Danila, i on će kazati što znači. Dan. 6, 3.
 13. Tada Danilo bi doveden pred cara. Car progovori Danilu i reče: jesi li ti Danilo između roblja Judina koje dovede iz Judejske car otac moj? Dan. 6, 13.
 14. Čuh za tebe da je duh svetijeh bogova u tebi, i vidjelo i razum i mudrost velika da se nađe u tebe.
 15. A sada su dovedeni preda me mudarci, zvjezdari, da pročitaju pismo i kažu mi što znači; ali ne mogu da kažu što to znači.
 16. A za tebe ja čuh da možeš protumačiti, i zamršene stvari razmrsiti. Ako dakle možeš pročitati ovo pismo i kazati mi što znači, obući ćeš se u skerlet, i zlatnu verižicu nosićeš o vratu, i bićeš treći gospodar u carstvu.
 17. Tada odgovori Danilo i reče pred carem: darovi tvoji neka tebi, i podaj drugomu poklone svoje; a pismo ću ja pročitati caru i kazati što znači.
 18. Care, Bog višnji dade carstvo i veličinu i slavu i čast Navuhodonosoru ocu tvojemu.Dan. 2, 37.
 19. I od veličine koju mu dade svi narodi, plemena i jezici drktahu pred njim i bojahu ga se; ubijaše koga hoćaše, i ostavljaše u životu koga hoćaše, uzvišivaše koga hoćaše, i poniživaše koga hoćaše. Jer. 25, 9. Dan. 3, 4.
 20. Ali kada mu se podiže srce i duh mu se posili u oholosti, bi smetnut s carskoga prijestola svojega, i uzeše mu slavu. 2.Moj. 9, 17. Prič. 16, 5. Isa. 14, 12. Jezek. 31, 11. Dan. 4, 30. Dan. 8, 8.
 21. I bi prognan između ljudi i srce mu posta kao u zvijeri, i stan mu bijaše s divljim magarcima, hraniše ga travom kao goveda, i rosa nebeska kvasi mu tijelo, dokle pozna da Bog višnji vlada carstvom ljudskim, i koga hoće postavlja nad njim. 2.Moj. 9, 14. Dan. 4, 17. Dan. 4, 32.
 22. A ti, Valtasare, sine njegov, nijesi ponizio srca svojega premda si znao sve ovo. 2.Dnev. 33, 23. Psal. 119, 46. Isa. 14, 13.
 23. Nego si se podigao na Gospoda nebeskoga, i sudove doma njegova donesoše preda te, i piste iz njih vino ti i knezovi tvoji, žene tvoje i inoče tvoje, i ti hvali bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, koji ne vide niti čuju niti razumiju, a ne slavi Boga, u čijoj je ruci duša tvoja i svi putovi tvoji.Jov 31, 4. Psal. 115, 5. Psal. 139, 3. Prič. 20, 24. Isa. 37, 23. Isa. 46, 6. Jer. 50, 29. Avak. 2, 18. Otkr. 13, 6.
 24. Zato od njega bi poslana ruka i ovo pismo bi napisano.
 25. A ovo je pismo napisano: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.
 26. A ovo znače te riječi: MENE, brojio je Bog tvoje carstvo, i do kraja izbrojio. Jer. 25, 12. Jer. 27, 7.
 27. TEKEL, izmjeren si na mjerila, i našao si se lak. Psal. 62, 9. Jer. 6, 30. Jezek. 5, 1.
 28. FERES, razdijeljeno je carstvo tvoje, i dano Midijanima i Persijanima. Jezd. 1, 1. Isa. 13, 17. Isa. 21, 2. Dan. 6, 28. Dan. 9, 1.
 29. Tada zapovjedi Valtasar, te obukoše Danila u skerlet, i metnuše mu zlatnu verižicu oko vrata, i proglasiše za nj da je treći gospodar u carstvu.
 30. Istu noć bi ubijen Valtasar car Haldejski. Jer. 50, 24. Jer. 51, 31. Jer. 51, 39. Jer. 51, 57.
 31. A Darije Midijanin preuze carstvo, i bješe mu oko šezdeset i dvije godine.Dan. 5, 28. Dan. 9, 1.