BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Danila - 4. glava

HAC logo
 1. Car Navuhodonosor svijem narodima, plemenima i jezicima što su po svoj zemlji, mir da vam se umnoži. Dan. 3, 4.
 2. Svidje mi se da objavim znake i čudesa što mi učini Bog višnji. Psal. 66, 16. Dan. 3, 26.
 3. Znaci njegovi kako su veliki! i čudesa njegova kako su silna! carstvo je njegovo carstvo vječno, i vlast njegova od koljena do koljena. Dan. 2, 44. Dan. 6, 27.
 4. Ja Navuhodonosor bijah miran u kući svojoj i cvatijah u dvoru svom.
 5. Usnih san, koji me uplaši, i misli na postelji mojoj i utvare glave moje uznemiriše me. Dan. 2, 1. Dan. 2, 28. Dan. 4, 10.
 6. I zapovjedih da se dovedu preda me svi mudarci Vavilonski da mi kažu što znači san.Dan. 2, 2.
 7. Tada dođoše vračari, zvjezdari, Haldeji i gatari, i pripovjedih im san, ali mi ne mogoše kazati što znači. 1.Moj. 41, 8. Isa. 8, 19. Dan. 5, 8.
 8. Najposlije dođe preda me Danilo, koji se zove Valtasar po imenu boga mojega, i u kom je duh svetijeh bogova, i pripovjedih mu san: 1.Moj. 41, 38. Psal. 25, 14. Isa. 63, 11. Dan. 1, 7. Dan. 5, 11.
 9. Valtasare, poglavare vračarima, znam da je duh svetijeh bogova u tebi i nikaka tajna nije ti teška; kaži san moj što sam snio i što znači. Dan. 1, 20. Dan. 2, 48. Dan. 5, 11.
 10. A utvara glave moje na postelji mojoj bješe: vidjeh, gle, drvo usred zemlje, i visina mu velika. Psal. 37, 35. Isa. 10, 33. Jezek. 31, 3. Dan. 4, 20.
 11. Drvo bješe veliko i jako, i visina mu dosezaše do neba, i viđaše se do kraja sve zemlje.
 12. Lišće mu bješe lijepo i rod obilat, i na njemu bješe hrane svemu; zvijerje poljsko odmaraše se u hladu njegovu, i na granama njegovijem stanovahu ptice nebeske, i od njega se hranjaše svako tijelo. Sud. 9, 15. Plač. 4, 20. Jezek. 17, 23. Jezek. 31, 6. Jezek. 31, 17.
 13. Vidjeh u utvarama glave svoje na postelji svojoj, i gle, stražar i svetac siđe s neba. Psal. 103, 20. Isa. 6, 3. Isa. 6, 8. Dan. 4, 23. Dan. 8, 13. Mat. 18, 10. Mar. 1, 24. Luka 4, 34. Juda 1, 14.
 14. Povika jako i reče ovako: posijecite drvo, i okrešite mu grane, pokidajte mu lišće i razmetnite mu rod; neka pobjegnu zvijeri ispod njega i ptice s grana njegovijeh. Jezek. 31, 12. Dan. 3, 5. Dan. 5, 20. Amos 3, 6. Mat. 3, 10. Luka 3, 9.
 15. Ali panj sa žilama ostavite mu u zemlji, u okovima gvozdenijem i mjedenijem u travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i dio da mu je sa zvijerjem od trave zemaljske.
 16. Srce čovječije neka mu se promijeni, i srce životinjsko neka mu se da, i sedam vremena neka prođe preko njega.Dan. 7, 25. Dan. 11, 13. Dan. 12, 7.
 17. To su odredili stražari i izrekli sveti da bi poznali živi da višnji vlada carstvom ljudskim, i daje ga kome hoće, i postavlja nad njim najnižega između ljudi. Psal. 9, 16. Psal. 83, 18. Dan. 2, 21. Dan. 5, 21.
 18. Taj san snih ja car Navuhodonosor; a ti, Valtasare, kaži što znači, jer nijedan mudarac u carstvu mom ne može da mi kaže što znači; a ti možeš, jer je u tebi duh svetijeh bogova.1.Moj. 41, 8. 1.Moj. 41, 15. Isa. 47, 12. Dan. 5, 8. Dan. 5, 15.
 19. Tada Danilo, koji se zvaše Valtasar, osta u čudu za jedan sahat, i misli ga uznemiravahu. A car progovori i reče: Valtasare, san i značenje mu da te ne uznemiruje. A Valtasar odgovori i reče: gospodaru moj, san da bude tvojim nenavidnicima, i značenje njegovo neprijateljima tvojim.2.Sam. 18, 32. Jer. 29, 7. Dan. 7, 15.
 20. Drvo što si vidio, veliko i jako, kojemu visina dosezaše do neba i koje se viđaše po svoj zemlji,
 21. Kojemu lišće bješe lijepo i rod obilan, i na kom bješe hrane svemu, pod kojim stanovaše zvijerje poljsko i na granama mu sjeđahu ptice nebeske,
 22. To si ti, care, koji si velik i silan, i veličina je tvoja visoka i doseže do neba i vlast tvoja do krajeva zemaljskih. Jov 20, 5. Jer. 27, 6. Jezek. 31, 9. Dan. 2, 32. Dan. 2, 38.
 23. A što car vidje stražara i sveca gdje slažaše s neba i govoraše: posijecite drvo i potrite ga, ali mu panj sa žilama ostavite u zemlji u okovima gvozdenijem i mjedenijem u travi poljskoj, da ga kvasi rosa nebeska, i sa zvijerjem poljskim neka mu je dio dokle sedam vremena prođe preko njega,Dan. 5, 21.
 24. Ovo znači, care, i ovo je naredba višnjega koja će se izvršiti na mom gospodaru caru: Jov 34, 19. Psal. 107, 40. Isa. 46, 10.
 25. Bićeš prognan između ljudi, i sa zvijerima ćeš poljskim živjeti, i hraniće te travom kao goveda, i rosa će te nebeska kvasiti, i sedam će vremena proći preko tebe dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće. Psal. 9, 16. Psal. 58, 11. Psal. 64, 9. Psal. 83, 18. Psal. 106, 20. Jer. 27, 5.
 26. A što se reče da se ostavi panj sa žilama od drveta, carstvo će ti ostati, kad poznaš da nebesa vladaju. Mat. 21, 25. Luka 15, 18.
 27. Zato, care, da ti je ugodan moj svjet, oprosti se grijeha svojih pravdom, i bezakonja svojih milošću prema nevoljnima, eda bi ti se produljio mir. Psal. 41, 1. Isa. 28, 7. Jezek. 18, 7. Dela. 8, 22. 1.Pet. 4, 8.
 28. Sve ovo dođe na cara Navuhodonosora.
 29. Poslije dvanaest mjeseca hodaše po carskom dvoru u Vavilonu.
 30. I progovori car i reče: nije li to Vavilon veliki što ga ja sazidah jakom silom svojom da je stolica carska i slava veličanstvu mojemu? Prič. 16, 18. Isa. 26, 10. Dan. 2, 32.
 31. Te riječi još bjehu u ustima caru, a glas dođe s neba: tebi se govori, care Navuhodonosore: carstvo se uze od tebe. Jezek. 28, 9. Dan. 5, 5. Dela. 12, 23.
 32. I bićeš prognan između ljudi, i živjećeš sa zvijerjem poljskim, hraniće te travom kao goveda, i sedam će vremena proći preko tebe dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće. Dan. 4, 15. Dan. 5, 21.
 33. U taj čas ispuni se ta riječ na Navuhodonosoru; i bi prognan između ljudi i jede travu kao goveda, i rosa nebeska kvasi mu tijelo da mu narastoše dlake kao pera u orla i nokti kao u ptica. Jov 20, 5. Jov 24, 8. Psal. 37, 35. Dan. 4, 25.
 34. Ali poslije toga vremena ja Navuhodonosor podigoh oči svoje k nebu, i um moj vrati mi se, i blagoslovih višnjega, i hvalih i slavih onoga koji živi dovijeka, čija je vlast vlast vječna i čije je carstvo od koljena do koljena; Psal. 10, 16. Jer. 10, 10. Dan. 12, 7. Mih. 4, 7. Luka 1, 33. Otkr. 4, 10. Otkr. 11, 15.
 35. I svi stanovnici zemaljski ništa nijesu prema njemu, i radi što hoće s vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim, i nema nikoga da bi mu ruku ustavio i rekao mu: šta radiš? 1.Sam. 3, 18. 2.Dnev. 35, 21. Jov 9, 12. Jov 34, 29. Psal. 33, 11. Psal. 39, 5. Prop. 8, 4. Isa. 40, 15. Isa. 45, 9. Isa. 46, 10.
 36. U to vrijeme um moj vrati mi se, i na slavu carstva mojega vrati mi se veličanstvo moje i svjetlost moja; i dvorani moji i knezovi moji potražiše me, i utvrdih se u carstvu svom, i doda mi se više veličanstva.Jov 42, 12. Mar. 5, 15.
 37. Sada ja Navuhodonosor hvalim, uzvišujem i slavim cara nebeskoga, čija su sva djela istina i čiji su putovi pravedni i koji može oboriti one koji hode ponosito.