BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Danila - 2. glava

 1. A druge godine carovanja Navuhodonosorova usni Navuhodonosor san, i uznemiri mu se duh i san ga prođe. 1.Moj. 41, 8. Jest. 6, 1. Jov 7, 14.
 2. I reče car da dozovu vrače i zvjezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. I dođoše i staše pred carem. 1.Moj. 41, 8. Dan. 2, 27. Dan. 4, 6.
 3. I reče im car: usnih san, i uznemiri mi se duh kako bih doznao što sam snio. Dan. 2, 26. Dan. 4, 5.
 4. A Haldeji rekoše caru Sirski: care, da si živ dovijeka! pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo ti kazati što znači. 1.Car. 1, 31. Isa. 36, 11. Dan. 1, 4. Dan. 2, 7. Dan. 3, 9.
 5. A car odgovori i reče Haldejima: zaboravio sam; ako mi ne kažete što sam snio i što znači, bićete isječeni i kuće će vaše biti buništa. 2.Car. 10, 27. Jezd. 6, 11. Dan. 3, 29.
 6. Ako li mi kažete što sam snio i što znači, dobićete od mene dare i poklone i veliku čast; kažite mi dakle što sam snio i što znači.
 7. Odgovoriše opet i rekoše: neka car pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo kazati što znači.
 8. Car odgovori i reče: doista vidim da hoćete vremena da dobijete; jer vidite da sam zaboravio.
 9. Ali ako mi ne kažete što sam snio i što znači, jedan vam je sud; jer ste se dogovorili da kažete preda mnom laž i prijevaru dok se promijeni vrijeme; zato kažite mi san, pa ću vidjeti da mi možete kazati što znači. Jest. 4, 11.
 10. Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: nema čovjeka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište; zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vrača ili zvjezdara ili Haldejca. Isa. 47, 13. Dan. 2, 27.
 11. I što car ište vrlo je teško; niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova, koji ne žive među ljudima. 2.Moj. 8, 10. Dan. 5, 11. Mat. 19, 26.
 12. Zato se car razljuti i razgnjevi vrlo, i zapovjedi da se pogube svi mudarci Vavilonski.Psal. 76, 10. Psal. 94, 20. Prič. 19, 12. Prič. 28, 15. Dan. 2, 18. Mat. 2, 16.
 13. I kad izide zapovijest, te ubijahu mudarce, tražahu i Danila i drugove njegove da ih ubiju.
 14. Tada Danilo odgovori mudro i razumno Ariohu zapovjedniku stražarskom, koji bijaše izašao da ubija mudarce Vavilonske;Dan. 2, 24.
 15. Odgovori i reče Ariohu vlastelinu carevu: zašto je tako nagla zapovijest od cara? Tada Arioh kaza stvar Danilu.
 16. A Danilo otide i zamoli cara da mu ostavi vremena, pak će kazati caru što san znači.
 17. Potom otide Danilo kući svojoj, i kaza stvar Ananiji, Misailu i Azariji, drugovima svojim,
 18. Da se mole za milost Bogu nebeskomu radi te tajne, da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalijem mudarcima Vavilonskim.
 19. I objavi se tajna Danilu u noćnoj utvari; tada Danilo blagoslovi Boga nebeskoga. 4.Moj. 12, 6. Jov 33, 15.
 20. Progovori Danilo i reče: da je blagosloveno ime Gospodnje od vijeka do vijeka; jer je njegova mudrost i sila; Jov 12, 13. Psal. 113, 2. Mat. 6, 13.
 21. I on mijenja vremena i čase; smeće careve, i postavlja careve; daje mudrost mudrima i razum razumnima. 1.Dnev. 29, 30. Jov 12, 18. Psal. 75, 6. Jer. 27, 5. Dan. 4, 17. Dan. 7, 25. Jak. 1, 5.
 22. On otkriva što je duboko i sakriveno, zna što je u mraku, i svjetlost kod njega stanuje. Jov 12, 22. Psal. 25, 14. Psal. 139, 11. Psal. 139, 12. Dan. 2, 29. Dan. 5, 11. Jevr. 4, 13.
 23. Tebe, Bože otaca mojih, hvalim i slavim, što si mi dao mudrost i silu, i što si mi objavio za što te molismo objaviv nam stvar carevu.Amos 3, 7.
 24. Tada otide Danilo k Ariohu, kojega car bješe odredio da pogubi mudarce Vavilonske; i došav ovako mu reče: ne gubi mudaraca Vavilonskih; izvedi me pred cara da kažem caru što san znači.
 25. Tada Arioh brže izvede Danila pred cara, i ovako mu reče: nađoh čovjeka između roblja Judina, koji će kazati caru što san znači. Dan. 5, 13.
 26. A car progovori i reče Danilu, koji se zvaše Valtasar: možeš li mi kazati san koji sam snio i što znači?
 27. Odgovori Danilo caru i reče: tajne koje car ište ne mogu kazati caru mudarci ni zvjezdari ni vrači ni gatari.
 28. Nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Navuhodonosoru što će biti do pošljetka. San tvoj i što ti je vidjela glava na postelji tvojoj ovo je: 1.Moj. 40, 8. 1.Moj. 41, 28. Psal. 115, 2. Dan. 4, 5. Amos 4, 13.
 29. Tebi, care, dođoše misli na postelji što će biti poslije, i onaj koji objavljuje tajne pokaza ti što će biti.
 30. A meni se ova tajna nije objavila mudrošću koja bi u mene bila mimo sve žive, nego zato da se javi caru što san znači i da doznaš misli srca svojega. 1.Moj. 41, 16. Dela. 3, 12.
 31. Ti, care, vidje a to lik velik; velik bijaše lik i svjetlost mu silna, i stajaše prema tebi, i strašan bijaše na očima.
 32. Glava tome liku bijaše od čistoga zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od mjedi, Dan. 2, 38.
 33. Golijeni mu od gvožđa, a stopala koje od gvožđa koje od zemlje. Dan. 2, 40.
 34. Ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku, i udari lik u stopala mjedena i zemljana, i satr ih. Dan. 2, 45. Zah. 12, 3.
 35. Tada se satr i gvožđe i zemlja i mjed i srebro i zlato, i posta kao pljeva na gumnu u ljeto, te odnese vjetar, i ne nađe mu se mjesto; a kamen, koji udari lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju. Psal. 22, 27. Psal. 67, 1. Isa. 2, 2. Isa. 11, 9. Mih. 4, 1. Zah. 14, 8. Otkr. 11, 15. Otkr. 20, 11.
 36. To je san; a sada ćemo kazati caru što znači.
 37. Ti si, care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krjepost i slavu; Jezd. 1, 2. Jezd. 7, 12. Isa. 47, 5. Jezek. 26, 7. Jezek. 31, 9. Dan. 7, 17.
 38. I gdje god žive sinovi ljudski, zvijeri poljske i ptice nebeske, dao ti je u ruke, i postavio te gospodarem nad svijem tijem. Ti si ona glava zlatna.Jer. 27, 6. Dan. 4, 21.
 39. A nakon tebe nastaće drugo carstvo, manje od tvojega; a potom treće carstvo, mjedeno, koje će vladati po svoj zemlji. Dan. 5, 28.
 40. A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe, jer gvožđe satire i troši sve, i kao gvožđe što sve lomi, tako će satrti i polomiti. Dan. 2, 33. Dan. 7, 7. Dan. 7, 23. Jovan 11, 48.
 41. A što si vidio stopala i prste koje od kala lončarskoga koje od gvožđa, biće carstvo razdijeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer si vidio gvožđe pomiješano s kalom lončarskim.Dan. 2, 33.
 42. I što prsti u nogu bijahu koje od gvožđa koje od kala, carstvo će biti nešto jako a nešto trošno.
 43. A što si vidio gvožđe pomiješano sa kalom lončarskim, to će se oni pomiješati sjemenom čovječijim, ali neće prionuti jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može smiješati s kalom. Dan. 2, 33.
 44. A u vrijeme tijeh careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati dovijeka, 1.Moj. 49, 10. Psal. 2, 6. Psal. 2, 9. Isa. 60, 12. Dan. 4, 3. Dan. 4, 34. Mih. 4, 7. Agej 2, 22. Zah. 12, 3. Luka 1, 32. 1.Kor. 15, 24.
 45. Kako si vidio gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satr gvožđe, mjed, kao, srebro i zlato. Bog veliki javi caru što će biti poslije; san je istinit, i tumačenje mu vjerno. Isa. 28, 16. Zah. 12, 3.
 46. Tada car Navuhodonosor pade na lice svoje, i pokloni se Danilu, i zapovjedi da mu prinesu prinos i kad. Jezd. 6, 10. Dela. 10, 25. Dela. 14, 13. Otkr. 19, 10.
 47. Car progovori Danilu i reče: doista, vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima, i koji objavljuje tajne, kad si mogao otkriti ovu tajnu. Isu. 22, 22. Dan. 2, 29.
 48. Tada car uzvisi Danila, i dade mu mnoge velike darove i učini ga gospodarem svoj zemlji Vavilonskoj i poglavarem nad svijem mudarcima Vavilonskim.1.Moj. 41, 40. Jezek. 28, 3. Dan. 4, 9. Dan. 8, 27.
 49. I Danilo izmoli u cara, te postavi nad poslovima zemlje Vavilonske Sedraha, Misaha i Avdenaga, a Danilo osta na dvoru carevu. Jest. 2, 19. Prič. 28, 12. Jer. 39, 3. Dan. 1, 17. Dan. 3, 12. Amos 5, 15.