BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Danila - 12. glava

HAC logo
 1. A u to će se vrijeme podignuti Mihailo veliki knez, koji brani tvoj narod; i biće žalosno vrijeme, kakoga nije bilo otkako je naroda do tada; i u to će se vrijeme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. 2.Moj. 32, 32. Isa. 4, 3. Isa. 11, 11. Jer. 30, 7. Jezek. 13, 9. Os. 3, 5. Joil 2, 2. Joil 3, 16. Mat. 24, 21. Mar. 13, 19. Luka 10, 20. Rim. 11, 26. Otkr. 16, 18.
 2. I mnogo onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na život vječni a drugi na sramotu i prijekor vječni. Mat. 25, 46. Jovan 11, 24.
 3. I razumni će se sjati kao svjetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvijezde vazda i dovijeka. 1.Kor. 15, 41.
 4. A ti Danilo zatvori ove riječi i zapečati ovu knjigu do pošljednjega vremena; mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti. Isa. 8, 16. Isa. 29, 11. Dan. 11, 40. Otkr. 22, 10.
 5. Tada pogledah ja Danilo, i gle, stajahu druga dvojica, jedan s ove strane na brijegu rijeke, a drugi s one strane na brijegu rijeke.
 6. I jedan reče čovjeku obučenome u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci: kad će biti kraj tijem čudesima? Psal. 74, 9. Isa. 6, 11. 1.Pet. 1, 12. Otkr. 6, 10.
 7. I čuh čovjeka obučenoga u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci, i podiže desnicu svoju i ljevicu svoju k nebu, i zakle se onijem koji živi uvijek da će se sve ovo ispuniti po vremenu, po vremenima i po po vremena, i kad se svrši rasap sile svetoga naroda.Dan. 7, 25. Luka 21, 24.
 8. I ja čuh ali ne razumjeh; i rekoh: gospodaru moj, kakav će biti kraj tome?
 9. A on reče: idi Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove riječi do pošljednjega vremena. Otkr. 22, 10.
 10. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati; a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumjeti; ali će razumni razumjeti.Psal. 107, 43. Zah. 13, 9. Jovan 7, 17.
 11. A od vremena kad se ukine žrtva vazdašnja i postavi gnusoba pustošna, biće tisuća i dvjesta i devedeset dana. 2.Moj. 29, 38.
 12. Blago onome koji pretrpi i dočeka tisuću i tri stotine i trideset i pet dana.
 13. A ti idi ka kraju; i počivaćeš i ostaćeš na dijelu svom do svršetka svojih dana. Psal. 1, 5. Isa. 57, 2.