BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Danila - 11. glava

 1. I ja prve godine Darija Midijanina stadoh da mu pomožem, i da ga potkrijepim. Dan. 5, 31. Dan. 9, 1.
 2. A sada ću ti kazati istinu. Evo, još će tri cara nastati u Persiji; i četvrti će biti bogatiji od svijeh, i kad se ukrijepi bogatstvom svojim, sve će podignuti na Grčko carstvo.
 3. Potom će nastati silan car, i vladaće velikom državom i radiće što hoće. Dan. 7, 6. Dan. 8, 4. Dan. 8, 5. Dan. 11, 16.
 4. A kako nestane, rasuće se carstvo njegovo i razdijeliće se u četiri vjetra nebeska, ne među natražje njegovo niti s vlašću s kojom je on vladao, jer će se carstvo njegovo ukinuti i dopasti drugima a ne njima. Dan. 7, 8. Dan. 8, 8. Dan. 8, 22. Mat. 12, 25.
 5. I car južni osiliće, i jedan od knezova njegovijeh, i biće silniji od njega, i vladaće, i država će njegova biti velika. Dan. 11, 11.
 6. I poslije nekoliko godina oni će se oprijateljiti, i kći južnoga cara doći će k caru sjevernom da učini pogodbu; ali ona neće sačuvati sile mišici, niti će se on održati s mišicom svojom, nego će biti predana i ona i oni koji je dovedu i sin njezin i onaj koji joj bude pomagao u to vrijeme.
 7. Potom će od izdanka iz korijena njezina nastati jedan na mjesto njegovo, koji će doći s vojskom svojom i udariti na gradove cara sjevernoga, i biće ih i osvojiće ih.
 8. I bogove će njihove i knezove njihove sa zakladima njihovijem dragocjenijem zlatnijem i srebrnijem odnijeti u ropstvo u Misir, i ostaće nekoliko godina jači od cara sjevernoga. Dan. 11, 5.
 9. I tako će car južni doći u svoje carstvo, i vratiće se u svoju zemlju. Dan. 11, 5.
 10. Ali će sinovi njegovi zaratiti, i skupiće veliku vojsku; i jedan će doći iznenada, i poplaviti i proći; i vrativši se ratovaće do grada njegova. Isa. 8, 8. Jer. 46, 7. Dan. 9, 26.
 11. Tada će se razljutiti car južni, i izaći će i ratovaće s njim, s carem sjevernijem, i podignuće veliku vojsku, te će mu biti data u ruke vojska. Dan. 8, 7.
 12. I kad razbije vojsku, ponijeće se srce njegovo, i pobiće tisuće, ali se neće ukrijepiti. 2.Dnev. 25, 19. Prič. 16, 18. Isa. 10, 7. Dan. 5, 19. Dan. 5, 23.
 13. Jer će car sjeverni opet dignuti vojsku veću od prve; i poslije nekoliko godina doći će s velikom vojskom i s velikim blagom.
 14. I u to će vrijeme mnogi ustati na cara južnoga; i zlikovci od tvojega naroda podignuće se da se potvrdi utvara, i popadaće. Dan. 11, 5.
 15. I doći će car sjeverni, i načiniće opkope, i uzeće tvrde gradove, i mišice južnoga cara neće odoljeti ni izabrani narod njegov, niti će biti sile da se opre. Psal. 33, 16. Jer. 6, 6.
 16. I onaj došav na nj činiće što hoće, i neće biti nikoga da mu se opre; i ustaviće se u krasnoj zemlji, koju će potrti svojom rukom. Isu. 1, 5. Dan. 8, 9. Dan. 11, 3.
 17. Potom će okrenuti da dođe sa silom svega carstva svojega, ali će se pogoditi s njim, i daće mu kćer za ženu da bi ga upropastio, ali se ona neće držati, niti će biti s njim. 2.Dnev. 20, 3. Dan. 9, 26.
 18. Potom će se okrenuti na ostrva, i osvojiće mnoga; ali će jedan vojvoda prekinuti sramotu koju čini, i oboriće na nj sramotu njegovu.
 19. Potom će se okrenuti ka gradovima svoje zemlje, i spotaknuće se i pašće, i neće se više naći. Psal. 37, 36.
 20. I na njegovo će mjesto nastati koji će poslati nastojnika u slavi carskoj; ali će za malo dana poginuti bez gnjeva i bez boja.
 21. A na njegovo će mjesto doći neznatan čovjek, kome nije namijenjena čast carska; ali će doći mirno i osvojiće carstvo laskanjem. 1.Sam. 3, 13. 2.Sam. 15, 6.
 22. I mišice koje plave on će poplaviti i polomiti, pa i kneza s kojim je učinio vjeru. Dan. 8, 10. Dan. 8, 24.
 23. Jer udruživši se s njim učiniće prijevaru, i došavši nadvladaće s malo naroda.
 24. I doći će mirno u rodna mjesta u zemlji, i učiniće što ni ocevi njegovi ni ocevi otaca njegovijeh ne učiniše, razdijeliće im plijen i grabež i blago, i smišljaće misli na gradove, za neko vrijeme.
 25. Potom će podignuti silu svoju i srce svoje na cara južnoga s velikom vojskom; i car će južni doći u boj s velikom i vrlo silnom vojskom; ali neće odoljeti, jer će mu se činiti nevjera.
 26. I koji jedu hljeb njegov satrće ga; vojska će njegova poplaviti, i mnogi će pasti pobijeni. Mih. 7, 5.
 27. I srce će obojice careva raditi o zlu, i za jednijem će stolom lagati; ali se neće izvršiti; jer će kraj još biti u određeno vrijeme. Psal. 12, 2.
 28. I tako će se vratiti u svoju zemlju s velikim blagom; i srce će se njegovo obratiti na sveti zavjet, i kad izvrši, vratiće se u svoju zemlju.
 29. U određeno će vrijeme opet doći na jug; ali drugi put neće biti kao prvi put.
 30. Jer će doći na nj lađe Kitejske, i on će se ojaditi, te će se vratiti; i razljutiće se na sveti zavjet, i izvršiće; i vrativši se složiće se s onima koji ostavljaju sveti zavjet. 4.Moj. 24, 24. Jer. 2, 10.
 31. I vojska će stajati uza nj, i oskvrniće svetinju u gradu, i ukinuti žrtvu svagdašnju i postaviće gnusobu pustošnu. Dan. 8, 11.
 32. I koji su bezbožni prema zavjetu, on će ih laskanjem otpaditi; ali narod koji poznaje Boga svojega ohrabriće se i izvršiće. 1.Dnev. 28, 9. Dan. 11, 21.
 33. I razumni u narodu naučiće mnoge, i padaće od mača i ognja, ropstva i grabeža mnogo vremena. Mal. 2, 7. Mar. 13, 29. Jevr. 11, 35.
 34. Ali padajući dobiće malu pomoć; i mnogi će pristati s njima dvoličeći.
 35. I od razumnijeh će pasti neki da bi se okušali i očistili i ubijelili do roka, jer će još biti rok.
 36. I taj će car činiti što hoće, i podignuće se i uzvisiće se iznad svakoga boga, i čudno će govoriti na Boga nad bogovima, i biće srećan dokle se ne svrši gnjev, jer će se izvršiti što je određeno. Dan. 11, 3. Dan. 11, 16. 2.Sol. 2, 4.
 37. Neće mariti ni za bogove svojih otaca ni za ljubav žensku, niti će za koga boga mariti, nego će se uzvišivati nada sve. Isa. 14, 13.
 38. I na mjesto Boga najsilnijega slaviće boga kojega oci njegovi ne znaše, slaviće zlatom i srebrom i dragim kamenjem i zakladima.
 39. I učiniće da gradovi Boga najsilnijega budu boga tuđega; koje pozna umnožiće im slavu i učiniće ih gospodarima nad mnogima i razdijeliće zemlju mjesto plate.
 40. A u pošljednje vrijeme južni će se car pobiti s njim; i car će sjeverni udariti na nj kao vihor s kolima i konjicima i s mnogim lađama, i ušavši u zemlje poplaviće i proći. Jezek. 38, 4.
 41. I doći će u krasnu zemlju, i mnogi će propasti, a ove će se izbaviti od njegovijeh ruku: Edomska, Moavska i glavni dio sinova Amonovijeh.
 42. I posegnuće rukom svojom na zemlje, i zemlja Misirska neće umaknuti.
 43. I osvojiće blago u zlatu i u srebru i sve zaklade Misirske; i Livijani i Etiopljani ići će za njim.
 44. Ali će ga glasovi s istoka i sa sjevera smesti, te će izaći s velikim gnjevom da pogubi i zatre mnoge.
 45. I razapeće šatore dvora svojega među morima na krasnoj svetoj gori; i kad dođe k svome kraju, niko mu neće pomoći. Psal. 48, 2.