BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 9. glava

 1. Potom povika iza glasa, te čuh, i reče: pristupite koji ste poslani na grad svaki s oružjem svojim smrtnijem u ruci. Psal. 103, 20. Jezek. 43, 3.
 2. I gle, šest ljudi dođe do visokih vrata, koja gledaju na sjever, svaki sa svojim oružjem smrtnijem u ruci, i među njima bješe jedan čovjek obučen u platno s opravom pisarskom uz bedricu; i došavši stadoše kod oltara mjedenoga. 3.Moj. 16, 4.
 3. A slava Boga Izrailjeva podiže se s heruvima, na kojima bijaše, na prag od doma, i viknu čovjeka obučenoga u platno koji imaše uz bedricu opravu pisarsku.
 4. I reče mu Gospod: prođi posred grada, posred Jerusalima, i zabilježi biljegom čela onijem ljudima koji uzdišu i koji ridaju radi svijeh gadova što se čine usred njega. 1.Moj. 4, 15. Psal. 119, 53. Jezek. 6, 11. Jezek. 21, 11.
 5. A drugima reče i čuh: prođite za njim po gradu, i pobijte, neka ne žali oko vaše niti se smilujte; Jezek. 43, 3.
 6. Starce i mladiće, i djevojke i djecu i žene pobijte da se istrijebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i počnite od moje svetinje. I počeše od starješina što bjehu pred domom.Jer. 25, 29. Luka 12, 47. Otkr. 9, 4.
 7. I reče im: oskvrnite dom, i napunite trijemove pobijenijeh; idite. I izašavši stadoše ubijati. Jezek. 6, 7.
 8. A kad ubijahu i ja ostah, padoh na lice svoje i povikah i rekoh: jaoh Gospode Gospode, eda li ćeš zatrti sav ostatak Izrailjev izlivši gnjev svoj na Jerusalim? 4.Moj. 14, 5. 5.Moj. 9, 18. Isu. 7, 6. Jezek. 4, 13. Jezek. 11, 13.
 9. A on mi reče: bezakonje doma Izrailjeva i Judina preveliko je, i puna je zemlja krvi, i grad je pun opačine; jer rekoše: Gospod je ostavio zemlju, i Gospod ne vidi.2.Car. 21, 16. Psal. 10, 11. Isa. 29, 15.
 10. Zato ni moje oko neće žaliti, niti ću se smilovati; put njihov obratiću na glavu njihovu. 5.Moj. 32, 41.
 11. I gle, čovjek, obučen u platno, kojemu uz bedricu bijaše oprava pisarska, javi govoreći: učinio sam kako si mi zapovjedio.