BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 7. glava

 1. Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, ovako kaže Gospod Gospod za zemlju Izrailjevu: kraj, dođe kraj na četiri strane zemlji. 5.Moj. 32, 20. Jer. 12, 4. Plač. 4, 18. Jezek. 21, 9. Amos 8, 2. Mat. 24, 6.
 3. Dođe ti kraj, i pustiću gnjev svoj na te, i sudiću ti po putovima tvojim i obratiću na te sve gadove tvoje. Jezek. 36, 19.
 4. I oko moje neće te požaliti, niti ću se smilovati, nego ću putove tvoje obratiti na te, i gadovi će tvoji biti usred tebe, i poznaćete da sam ja Gospod. Jezek. 5, 11. Jezek. 6, 7.
 5. Ovako veli Gospod Gospod: zlo, jedno zlo, evo ide.
 6. Kraj dođe, kraj dođe, usta na te, evo dođe. Jer. 44, 27.
 7. Dođe jutro tebi, stanovniče zemaljski, dođe vrijeme, približi se dan, kad će biti polom a ne jeka gorska. Isa. 13, 22. Jezek. 12, 23.
 8. Sada ću odmah izliti jarost svoju na te, i navršiću gnjev svoj na tebi, i sudiću ti po tvojim putovima, i obratiću na te sve gadove tvoje. Psal. 79, 6. Isa. 42, 25. Jezek. 20, 8.
 9. Neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, daću ti po putovima tvojim, i gadovi će tvoji biti usred tebe, i poznaćete da sam ja Gospod, koji bije.
 10. Evo dana, evo dođe, jutro nasta, procvate prut, ponositost napupi.
 11. Nasilje naraste prut bezakonja, niko neće ostati od njih ni od mnoštva njihova ni od buke njihove, niti će biti naricanja za njima. Jer. 6, 7. Jer. 16, 5.
 12. Dođe vrijeme, prispje dan; ko kupuje neka se ne raduje, i ko prodaje neka ne žali, jer će doći gnjev na sve ljudstvo njihovo. Isa. 24, 2.
 13. Jer ko prodaje, neće opet doći do onoga što proda, ako i ostane živ; jer utvara za sve mnoštvo njihovo neće se vratiti natrag, i niko se neće okrijepiti bezakonjem svojim da sačuva život svoj.
 14. Zatrubiše u trube, i spremiše sve; ali nema nikoga da izađe u boj, jer se gnjev moj raspalio na sve ljudstvo njihovo.
 15. Napolju mač, a unutra pomor i glad; ko bude u polju, poginuće od mača; a ko bude u gradu, njega će glad i pomor proždrijeti. 5.Moj. 32, 25.
 16. A koji ih uteku, izbaviće se i biće po gorama kao golubovi iz dolina, svi će uzdisati, svaki za svoje bezakonje. Jezek. 6, 8.
 17. Sve će ruke klonuti i sva će koljena postati kao voda. Isa. 13, 7. Jezek. 21, 12.
 18. I pripasaće oko sebe kostrijet, i drhat će ih popasti, i na svakom će licu biti stid, i sve će im glave biti ćelave. Psal. 55, 5. Jer. 6, 26.
 19. Srebro će svoje pobacati po ulicama, i zlato će njihovo biti kao nečistota; srebro njihovo i zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan gnjeva Gospodnjega; neće nasititi duše svoje niti će napuniti trbuha svojega, jer im je bezakonje njihovo spoticanje. Prič. 11, 4. Jezek. 44, 12. Sof. 1, 18.
 20. Jer slavni nakit svoj obratiše na oholost, i načiniše od njega likove gadova svojih, gnusobe svoje; zato učinih da im je nečistota. Jer. 7, 30. Plač. 2, 7. Jezek. 9, 6. Jezek. 24, 21.
 21. I daću ga u ruke inostrancima da ga razgrabe, i bezbožnicima na zemlji da je plijen, i oskvrniće ga.
 22. I odvratiću lice svoje od njih, i oskvrniće svetinju moju, i ući će u nju lupeži i oskvrniće je.
 23. Načini verige, jer je zemlja puna krvnoga suda, i grad je pun nasilja. 1.Moj. 9, 6. 2.Car. 21, 16. Psal. 10, 8. Jezek. 9, 9. Jezek. 11, 6.
 24. Zato ću dovesti najgore između naroda da naslijede kuće njihove, i ukinuću oholost silnijeh, i sveta mjesta njihova oskvrniće se. Avak. 1, 6.
 25. Ide pogibao; oni će tražiti mira, ali ga neće biti.
 26. Nevolja za nevoljom dolaziće, i glas za glasom stizaće; i oni će tražiti utvaru od proroka; zakona će nestati u sveštenika i svjeta u staraca. 5.Moj. 32, 23. Psal. 42, 7. Psal. 74, 9. Plač. 2, 9. Mal. 2, 7.
 27. Car će tužiti, i knezovi će se obući u žalost, i ruke narodu zemaljskom drktaće; učiniću im po putovima njihovijem i sudiću im prema sudovima njihovijem; i poznaće da sam ja Gospod.