BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 47. glava

 1. Potom odvede me opet k vratima od doma, i gle, voda izlažaše ispod praga od doma k istoku, jer lice domu bijaše prema istoku; i voda tecijaše dolje s desne strane doma, s južne strane oltara. Psal. 46, 4. Joil 3, 18. Zah. 13, 1. Otkr. 22, 1.
 2. Potom me izvede vratima sjevernijem, i provede me okolo spoljašnjim putem k spoljašnjim vratima, putem koji gleda na istok, i gle, voda tecijaše s desne strane.
 3. I kad čovjek izide na istok s mjerom u ruci, izmjeri tisuću lakata, i prevede me preko vode, i voda bijaše do gležanja. Jezek. 40, 3. Zah. 2, 1. Otkr. 11, 1.
 4. Potom opet izmjeri tisuću lakata, i prevede me preko vode, a voda bješe do koljena; opet izmjeri tisuću lakata, i prevede me, a voda bješe do pojasa.
 5. I opet izmjeri tisuću lakata, i posta rijeka, koje ne mogoh prijeći, jer voda ustade da trebaše plivati, posta rijeka koja se ne može pregaziti.
 6. Tada mi reče: vidje li, sine čovječji? I odvede me i povrati me na brijeg rijeci.
 7. A kad se vratih, gle, po brijegu rijeci vrlo mnogo drva otud i odovud. Psal. 1, 3. Psal. 92, 12. Isa. 41, 19. Otkr. 22, 2.
 8. I reče mi: ova voda teče u Galileju prvu, i spušta se u polje, i utječe u more, i kad dođe u more, njegova će voda postati zdrava. Zah. 2, 11. Mal. 1, 11. Otkr. 17, 15.
 9. I sve životinje što se miču kuda god dođu ove rijeke, biće žive i biće veliko mnoštvo riba, jer kad dođe ova voda onamo, druga će postati zdrava, i sve će biti živo gdje ova rijeka dođe. Jovan 5, 25. 1.Kor. 15, 45.
 10. I ribari će stajati kraj njega od Engada do En-Eglaima i razapinjati mreže; i biće riba svakojakih vrlo mnogo kao u velikom moru. 4.Moj. 34, 6. Isu. 23, 4. Isa. 19, 8. Jezek. 47, 15. Mat. 4, 19.
 11. A bare njegove i glibovi neće biti zdravi, nego će ostati slani.
 12. A kraj rijeke po brijegu otud i odovud rašće drveta svakojaka rodna, kojima lišće neće opadati niti će roda na njima nestajati; svakoga će mjeseca rađati nov rod, jer joj voda teče iz svetinje; zato će rod njihov biti za jelo i lišće njihovo za lijek. Jov 8, 16. Isa. 61, 3. Otkr. 22, 2.
 13. Ovako veli Gospod Gospod: ovo su međe u kojima ćete naslijediti zemlju po dvanaest plemena Izrailjevijeh: Josifu dva dijela. 1.Moj. 48, 5. Jer. 3, 18. Jezek. 48, 4.
 14. Naslijedićete je kako jedan tako drugi, za koju podigoh ruku svoju da ću je dati ocima vašim; i pripašće vam ta zemlja u našljedstvo. 4.Moj. 34, 2. Jezek. 48, 29.
 15. Ovo je dakle međa zemlji: na sjevernoj strani od velikoga mora na Etlon kako se ide u Sedad, 4.Moj. 34, 8. Jezek. 48, 1.
 16. Emat, Virota, Sivrajim, koji je između međe Damaštanske i međe Ematske, Asaratihon, koji je na međi Avranskoj. 4.Moj. 34, 8. 2.Sam. 8, 7. 2.Sam. 8, 8. 2.Car. 14, 25. Amos 6, 2.
 17. Tako će biti međe od mora Asarenan, međa Damaštanska i sjeverna strana na sjever, i međa Ematska; to je sjeverna strana. 4.Moj. 34, 9.
 18. A istočnu stranu izmjerite od Avrana i od Damaska i od Galada i od zemlje Izrailjeve na Jordanu, od te međe do mora istočnoga. I to je istočna strana.
 19. A južna strana prema jugu od Tamara do vode Merive u Kadisu, duž potoka do velikoga mora. I to je južna strana prema jugu.
 20. A zapadna će strana biti veliko more, od te međe do prema ulasku u Emat; to je zapadna strana.
 21. I razdijelite tu zemlju među se po plemenima Izrailjevijem.
 22. A razdijelite je u našljedstvo među se i među inostrance koji se bave među vama, koji bi izrodili sinove među vama, i oni neka su vam kao domorodac među sinovima Izrailjevijem, s vama neka dobiju našljedstvo među plemenima Izrailjevijem. Dela. 2, 5. Rim. 10, 12. Ef. 2, 19.
 23. I u kom se plemenu inostranac bavi, u onom mu podajte našljedstvo, govori Gospod Gospod.