BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 40. glava

 1. Dvadeset pete godine robovanja našega, u početku godine, deseti dan mjeseca, četrnaeste godine otkako se uze grad, isti dan dođe nada me ruka Gospodnja i odvede me onamo.Jezek. 1, 3. Jezek. 33, 21.
 2. Utvarama Božjim odvede me u zemlju Izrailjevu, i postavi me na goru vrlo visoku, na kojoj bijaše s juga kao sagrađen grad. Jezek. 8, 3. Jezek. 41, 1. Jezek. 43, 12. Otkr. 21, 10.
 3. I odvede me onamo, i gle, čovjek, koji na oči bješe kao od mjedi, s užem lanenijem u ruci i s trskom mjeračkom, i stajaše na vratima.Jezek. 42, 16. Jezek. 43, 6. Jezek. 47, 3. Dan. 10, 6. Otkr. 11, 1.
 4. I progovori mi taj čovjek: sine čovječji, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim, i uzmi na um sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem; kaži domu Izrailjevu sve što vidiš. 5.Moj. 32, 46. Jezek. 2, 7. Jezek. 3, 17. Jezek. 43, 10.
 5. I gle, bješe zid spolja oko doma, a u ruci onom čovjeku trska mjeračka od šest lakata, a lakat bješe s podlanice duži od običnoga; i izmjeri građevinu u širinu, i bješe jedna trska, i u visinu, i bješe jedna trska. Isa. 26, 1. Jezek. 41, 9.
 6. Pa dođe na vrata koja bijahu prema istoku, i izide uz basamake, i izmjeri jedan prag vratima, i bješe u širinu jedna trska, i drugi prag, i bješe u širinu jedna trska; Jezek. 40, 22. Jezek. 40, 24. Jezek. 42, 15. Jezek. 43, 17. Jezek. 44, 1.
 7. I klijeti, i svaka bješe jednu trsku duga i jednu trsku široka; a između klijeti bješe pet lakata; i prag na vratima kod trijema na unutrašnjim vratima, i bješe s jedne trske. 1.Dnev. 9, 18. Jezek. 40, 21. Jezek. 40, 29.
 8. I izmjeri trijem na vratima unutrašnjim, i bješe jedna trska.
 9. I izmjeri trijem na vratima, i bješe osam lakata; i dovratnike im, i bjehu dva lakta; a trijem na vratima bješe iznutra; Jezek. 41, 21.
 10. I klijeti kod vrata prema istoku bjehu tri amo i tri tamo, jedne mjere sve tri, i jedne mjere bjehu dovratnici tamo i amo. 1.Dnev. 26, 12. Nem. 13, 5. Nem. 13, 9. Nem. 13, 12. Pesma 1, 4. Isa. 26, 20. Jer. 35, 2. Jezek. 40, 7. Jezek. 40, 29.
 11. I izmjeri širinu vratima, i bješe deset lakata, i trinaest lakata bješe u dužinu vratima.
 12. I pred klijetima bješe mjesta jedan lakat, i za jedan lakat bješe mjesta s druge strane, i u svakoj klijeti bješe šest lakata otuda i šest lakata odovuda.
 13. Poslije izmjeri vrata od krova jedne klijeti do krova druge, i bješe u širinu dvadeset i pet lakata, vrata prema vratima.
 14. I načini dovratnike od šezdeset lakata, i pred dovratnicima trijem na vratima unaokolo. 2.Moj. 27, 9. 3.Moj. 6, 16. Psal. 65, 4. Psal. 84, 2. Psal. 87, 4. Psal. 100, 4. Isa. 54, 2. Isa. 60, 8. Isa. 62, 9. Jezek. 8, 7. Jezek. 41, 21. Jezek. 42, 1.
 15. I od lica vrata na koja se ulazi do lica trijema na unutrašnjim vratima bijaše pedeset lakata.
 16. I bijahu prozori na klijetima i na dovratnicima njihovijem suženi unutra oko vrata, tako i na trijemovima, prozori bijahu iznutra svuda unaokolo, i po dovratnicima palme. Jezek. 40, 22. Jezek. 40, 25. Jezek. 41, 3. Jezek. 41, 16.
 17. Potom me uvede u spoljašnji trijem, i gle, bijahu klijeti i pod načinjen svuda unaokolo u trijemu, trideset klijeti na podu. Jezek. 40, 44. Jezek. 41, 10. Jezek. 42, 1. Jezek. 45, 5. Otkr. 11, 2.
 18. A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata bijaše niži pod.
 19. Potom izmjeri širinu od lica donjih vrata do lica unutrašnjega trijema spolja, i bješe sto lakata k istoku i sjeveru. Jezek. 40, 47.
 20. I vrata koja bjehu k sjeveru na trijemu spoljašnjem izmjeri u dužinu i u širinu; Jezek. 40, 24. Jezek. 44, 4.
 21. I bijahu tri klijeti tamo i tri amo, i dovratnici im i trijemovi bijahu iste mjere kao u prvijeh vrata; pedeset lakata bijaše u dužinu a u širinu dvadeset i pet lakata; Jezek. 40, 24. Jezek. 40, 29.
 22. I prozori im i trijemovi i palme bijahu na mjeru kao na vratima koja gledaju na istok, i iđaše se k njima uz sedam basamaka, i trijemovi bijahu pred njima.
 23. I vrata od unutrašnjega trijema bijahu prema vratima sjevernijem i istočnijem, i izmjeri od vrata do vrata, i bješe sto lakata. Jezek. 40, 19.
 24. Poslije me odvede k jugu, i gle, bjehu vrata prema jugu; i izmjeri im dovratnike i trijemove, i bješe ista mjera.
 25. I bijahu prozori na njima i na trijemovima njihovijem unaokolo kao oni prozori; pedeset lakata bijaše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu. 1.Car. 6, 4. Isa. 54, 12.
 26. I iđaše se k njima uza sedam basamaka, i trijemovi bijahu pred njima, i palme jedna otuda a jedna odovuda po dovratnicima.
 27. I vrata od unutrašnjega trijema bijahu prema jugu; i izmjeri od vrata do vrata k jugu, i bješe sto lakata. Jezek. 40, 19. Jezek. 41, 13.
 28. Tada me uvede u unutrašnji trijem južnijem vratima; i izmjeri južna vrata, i bješe ista mjera.
 29. I klijeti njihove i dovratnici i trijemovi bijahu iste mjere, i prozori na njima i na trijemovima unaokolo; pedeset lakata bijaše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu. 1.Car. 6, 5. 1.Car. 6, 10. 1.Dnev. 28, 11. 2.Dnev. 3, 9. 2.Dnev. 31, 11. Nem. 10, 38. Nem. 12, 44. Nem. 13, 5. Nem. 13, 9. Nem. 13, 12. Jer. 35, 2. Jer. 36, 10.
 30. I trijemovi bijahu unaokolo, dvadeset i pet lakata u dužinu i pet lakata u širinu.
 31. I trijemovi im bijahu prema spoljašnjem trijemu, i palme po dovratnicima, i uz osam basamaka iđaše se k njima. Psal. 92, 12. Pesma 7, 7. Jer. 10, 5.
 32. Potom me odvede u unutrašnji trijem k istoku, i izmjeri vrata, i bješe ista mjera;
 33. I klijeti im i dovratnici i trijemovi bjehu iste mjere; i bjehu prozori na njima i na trijemovima njihovijem unaokolo; u dužinu bješe pedeset lakata a u širinu dvadeset i pet lakata;
 34. I trijemovi im bjehu prema spoljašnjem trijemu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
 35. Potom odvede me na sjeverna vrata i izmjeri ih, i bjehu iste mjere.
 36. Tako i klijeti im i dovratnici i trijemovi i prozori unaokolo; u dužinu pedeset lakata a u širinu dvadeset i pet lakata.
 37. I dovratnici im bijahu prema spoljašnjem trijemu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
 38. I klijeti s vratima bijahu kod dovratnika tijeh vrata, ondje se prahu žrtve paljenice. 3.Moj. 1, 9. 3.Moj. 3, 11. Jezek. 40, 44. Jevr. 9, 14.
 39. A u trijemu od vrata bijahu dva stola s jedne strane i dva stola s druge strane da se na njima kolju žrtve paljenice i žrtve za grijeh i za krivicu; 3.Moj. 4, 2. 3.Moj. 5, 6. 3.Moj. 6, 6. 3.Moj. 7, 1. 3.Moj. 14, 12. 3.Moj. 19, 21. 4.Moj. 6, 12. Isa. 53, 5. 2.Kor. 5, 21. Tit. 2, 14. Jevr. 10, 12. Jevr. 10, 14. 1.Pet. 1, 18. Otkr. 5, 9.
 40. I na strani spolja kako se ulazi na sjeverna vrata bijahu dva stola, i na drugoj strani u trijemu od istijeh vrata bijahu dva stola;
 41. Četiri stola bjehu s jedne strane i četiri s druge strane uz vrata, osam stolova, na kojima se koljaše.
 42. A četiri stola za žrtvu paljenicu bjehu od tesanoga kamena, u dužinu podrug lakta, i podrug lakta u širinu a u visinu jedan lakat, i na njima se ostavljaše oruđe kojim se koljahu žrtve paljenice i druge žrtve.
 43. I unutra bijahu kuke s podlanice svuda unaokolo, a na stolove se metaše meso od žrtava.
 44. I spolja pred vratima unutrašnjim bjehu klijeti za pjevače u unutrašnjem trijemu; jedne bjehu uz vrata sjeverna i gledahu prema jugu a druge bjehu uz istočna vrata i gledahu prema sjeveru. 1.Dnev. 6, 31. Ef. 5, 19. Kol. 3, 16.
 45. Tada mi reče: ove klijeti što gledaju na jug jesu za sveštenike koji služe oko doma; 3.Moj. 8, 35. 4.Moj. 3, 7. 5.Moj. 11, 1. 1.Car. 2, 3. Otkr. 1, 6.
 46. A one klijeti što gledaju na sjever jesu za sveštenike koji služe kod oltara; to su sinovi Sadokovi, koji između sinova Levijevih pristupaju ka Gospodu da mu služe. 4.Moj. 14, 15. 4.Moj. 16, 5. 4.Moj. 18, 5. 1.Car. 2, 35. Jezek. 43, 19. Ef. 2, 17. Kol. 4, 12.
 47. Potom izmjeri trijem, i bješe u dužinu sto lakata i u širinu sto lakata, četvrtast; i oltar bijaše pred domom.
 48. Poslije me odvede u trijem od doma, i izmjeri dovratnike trijemu, i bješe pet lakata otud i pet lakata odovud; a vrata bjehu široka tri lakta otud i tri lakta odovud;
 49. Dužina trijemu bješe dvadeset lakata a širina jedanaest lakata, i uz basamake se iđaše k njemu, i stupovi bijahu uz dovratnike, jedan otud i jedan odovud. 1.Car. 6, 3. 1.Car. 7, 21.