BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 38. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, okreni lice svoje prema Gogu u zemlji Magogu, knezu i glavi u Mesehu i Tuvalu, i prorokuj na nj;Jezek. 27, 13. Jezek. 32, 26. Jezek. 39, 1. Otkr. 20, 8.
 3. I reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na tebe, Gože, kneže i glavo Mesehu i Tuvalu;
 4. I vratiću te natrag, i metnuću ti žvale u čeljusti, i izvešću tebe i svu vojsku tvoju, konje i konjike, sve dobro odjevene, zbor veliki sa štitovima i štitićima, sve koji mačem mašu, Jezek. 23, 12. Jezek. 29, 4.
 5. S njima Persijance, Etiopljane i Puteje, sve sa štitovima i pod šljemovima, Jezek. 27, 9.
 6. Gomera i sve čete njegove, dom Togarmin sa sjevernoga kraja i sve čete njegove, mnoge narode s tobom. 1.Moj. 10, 2. Jezek. 27, 14.
 7. Pripravi se i spremi se ti i sve ljudstvo tvoje, što se sabralo kod tebe, i budi im stražar.Isa. 8, 9.
 8. Poslije mnogo vremena bićeš pohođen, i pošljednjih godina doći ćeš u zemlju izbavljenu od mača i sabranu iz mnogih naroda, u gore Izrailjeve, koje bjehu jednako puste, a oni će izvedeni iz naroda svi živjeti bez straha. 5.Moj. 4, 30. Isa. 29, 6. Jer. 23, 6. Jezek. 34, 13. Jezek. 36, 1.
 9. I podignućeš se, i doći ćeš kao bura, bićeš kao oblak da pokriješ zemlju ti i sve čete tvoje i mnogi narodi s tobom. Isa. 28, 2. Jer. 4, 13.
 10. Ovako veli Gospod Gospod: i tada će ti doći u srce stvari, i smišljaćeš zle misli.
 11. I reći ćeš: idem na zemlju gdje su sela, i udariću na mirni narod koji živi bez straha, koji svi žive u mjestima bez zidova i nemaju ni prijevornica ni vrata, Sud. 18, 7. Sud. 18, 25. Zah. 2, 4.
 12. Da naplijeniš plijena i nagrabiš grabeža, da posegneš rukom svojom na pustinje naseljene i na narod sabrani iz naroda, koji se bavi stokom i imanjem, i živi usred zemlje.
 13. Sava i Dedan i trgovci Tarsiski i svi lavići njegovi kazaće ti: jesi li došao da plijeniš plijen? jesi li skupio ljudstvo svoje da grabiš grabež? da odneseš srebro i zlato, da uzmeš stoku i trg, da naplijeniš mnogo plijena? Jezek. 19, 3. Jezek. 19, 5. Jezek. 27, 22.
 14. Zato prorokuj, sine čovječji, i reci Gogu: ovako veli Gospod Gospod: u ono vrijeme, kad će moj narod Izrailj živjeti bez straha, nećeš li znati? Isa. 4, 1.
 15. I doći ćeš iz svoga mjesta, sa sjevernoga kraja, ti i mnogi narodi s tobom, svi jašući na konjma, mnoštvo veliko i vojska velika. Jezek. 39, 2.
 16. I podignućeš se na moj narod Izrailja kao oblak da pokriješ zemlju; u pošljednje vrijeme dovešću te na zemlju svoju da me poznadu narodi kad se posvetim u tebi pred njima, Gože! 2.Moj. 14, 4. Jezek. 28, 22.
 17. Ovako veli Gospod Gospod: nijesi li ti onaj o kom govorih u staro vrijeme preko sluga svojih, proroka Izrailjevijeh, koji prorokovaše u ono vrijeme godinama da ću te dovesti na njih.
 18. A kad dođe Gog na zemlju Izrailjevu, govori Gospod Gospod, onda će se podignuti jarost moja u gnjevu mom.
 19. I u revnosti svojoj, u ognju gnjeva svojega govoriću: doista, tada će biti drhat veliki u zemlji Izrailjevoj. 5.Moj. 29, 20. Psal. 89, 46. Isa. 42, 13. Jezek. 36, 5. Joil 2, 18. Agej 2, 6.
 20. I ribe morske i ptice nebeske i zvijeri poljske i sve što gamiže po zemlji, i svi ljudi po zemlji zadrhtaće od mene, i gore će se razvaliti i vrleti popadati, i svi će zidovi popadati na zemlju. Jer. 4, 24. Os. 4, 3.
 21. I dozvaću na nj mač po svijem gorama svojim, govori Gospod Gospod: mač će se svakoga obratiti na brata njegova. Sud. 7, 22. 1.Sam. 14, 20. Psal. 105, 16. Os. 9, 3.
 22. I sudiću mu pomorom i krvlju; i pustiću na nj i na čete njegove i na mnoge narode, koji budu s njim, silan dažd, kamenje od grada, oganj i sumpor.
 23. I proslaviću se i posvetiću se i biću poznat pred mnogim narodima, i poznaće da sam ja Gospod.