BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 34. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, prorokuj protiv pastira Izrailjevijeh, prorokuj i reci tijem pastirima: ovako veli Gospod Gospod: teško pastirima Izrailjevijem koji pasu sami sebe! Ne treba li stado da pasu pastiri? Jer. 23, 1. Jezek. 33, 24. Jezek. 34, 8. Zah. 11, 15.
 3. Pretilinu jedete i vunom se odijevate, koljete tovno, stada ne pasete. Isa. 56, 11. Jezek. 46, 18. Mih. 3, 3.
 4. Slabijeh ne krijepite, i bolesne ne liječite, ranjene ne zavijate, odagnane ne dovodite natrag, izgubljene ne tražite, nego silom i žestinom gospodarite nad njima. Zah. 11, 16. Luka 15, 4. 2.Tim. 2, 24. 1.Pet. 5, 3.
 5. I raspršaše se nemajući pastira, i raspršavši se postaše hrana svijem zvijerima poljskim. Isa. 13, 14. Isa. 56, 9. Mat. 9, 36.
 6. Ovce moje lutaju po svijem gorama i po svijem visokim humovima; i po svoj zemlji raspršane su ovce moje, i nema nikoga da pita za njih, nikoga da ih traži. Jezek. 34, 4.
 7. Zato, pastiri, čujte riječ Gospodnju;
 8. Tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, što stado moje posta grabež, i ovce moje postaše hrana svijem zvijerima poljskim nemajući pastira, i pastiri moji ne traže stada mojega, nego pastiri pasu sami sebe, a stada mojega ne pasu;
 9. Zato, pastiri, čujte riječ Gospodnju;
 10. Ovako veli Gospod Gospod: evo me na te pastire, i iskaću stado svoje iz njihovijeh ruku, i neću im dati više da pasu stado, i neće više pastiri pasti sami sebe, nego ću oteti ovce svoje iz usta njihovijeh i neće im biti hrana. Jezek. 3, 18. Jezek. 33, 6. Jevr. 13, 17.
 11. Jer ovako veli Gospod Gospod: evo me, ja ću tražiti ovce svoje i gledati ih.
 12. Kao što pastir traži stado svoje kad je kod ovaca svojih raspršanijeh, tako ću tražiti ovce svoje i oteću ih iz svijeh mjesta kuda se raspršaše kad bijaše oblačno i mračno. Jer. 13, 16. Jezek. 30, 3. Joil 2, 2. Sof. 1, 15. Dela. 2, 19.
 13. I izvešću ih iz naroda, i pokupiću ih iz zemalja, i dovešću ih u zemlju njihovu, i pašću ih na gorama Izrailjevijem pokraj potoka i po svijem mjestima naseljenijem u zemlji. Isa. 65, 9. Jer. 23, 3. Jer. 36, 24.
 14. Na dobroj paši pašću ih, i tor će im biti na visokim gorama Izrailjevijem; ondje će ležati u dobrom toru i po obilatoj će paši pasti na gorama Izrailjevijem. Psal. 23, 2. Psal. 34, 8. Psal. 34, 10. Isa. 25, 6. Isa. 30, 23. Jer. 31, 12. Jer. 31, 25. Jer. 33, 12. Dan. 11, 24. Jovan 10, 9.
 15. Ja ću pasti stado svoje, i ja ću ih odmarati, govori Gospod Gospod. Jezek. 34, 19.
 16. Tražiću izgubljenu, i dovešću natrag odagnanu, i ranjenu ću zaviti i bolesnu okrijepiti; a tovnu ću i jaku potrti, pašću ih pravo. Isa. 40, 11. Isa. 61, 1. Mih. 4, 6. Mat. 15, 24. Mar. 2, 17.
 17. A vama, stado moje, ovako govori Gospod Gospod: evo ja ću suditi između ovce i ovce, između ovnova i jaraca. Jezek. 20, 37. Zah. 10, 3. Mat. 25, 32.
 18. Malo li vam je što pasete na dobroj paši, nego ostatak paše svoje gazite nogama svojim? i što pijete bistru vodu, nego ostatak mutite nogama svojim? Jezek. 32, 2. Mat. 23, 13.
 19. A moje ovce pasu što vi nogama svojim izgazite, i piju što vi zamutite nogama svojim.
 20. Zato ovako im veli Gospod Gospod: evo me, ja ću suditi između ovce debele i ovce mršave.
 21. Što bocima i ramenima otiskujete i rozima svojim bodete sve bolesne tako da ih razagnaste napolje,
 22. Zato ću izbaviti stado svoje da ne bude više grabež, i sudiću između ovce i ovce.
 23. I podignuću im jednoga pastira koji će ih pasti, slugu svojega Davida; on će ih pasti i biće im pastir. Isa. 40, 11. Jer. 30, 9. Jezek. 37, 24. Jovan 10, 11. Jevr. 13, 20.
 24. A ja Gospod biću im Bog, i sluga moj David knez među njima. Ja Gospod rekoh. 1.Moj. 17, 7. 2.Moj. 29, 45. Jezek. 44, 3. Jezek. 48, 21. Luka 1, 32.
 25. I učiniću s njima zavjet mirni, istrijebiću zle zvijeri iz zemlje, i oni će živjeti u pustinji bez straha i spavaće u šumama. 3.Moj. 26, 6. Isa. 11, 6. Isa. 11, 8. Jer. 23, 6.
 26. I blagosloviću njih i što je oko gore moje, i puštaću dažd na vrijeme; daždi će blagoslovni biti. 1.Moj. 12, 2. 3.Moj. 26, 4. Psal. 68, 9. Isa. 56, 7. Mal. 3, 10.
 27. I drveta će poljska rađati svoj rod, i zemlja će rađati svoj rod; i oni će biti u svojoj zemlji bez straha, i poznaće da sam ja Gospod kad polomim palice jarma njihova, i izbavim ih iz ruku onijeh koji ih zarobiše. Psal. 85, 12. Jer. 2, 20. Jer. 25, 14. Jer. 30, 8.
 28. I neće više biti plijen narodima, i zvijeri zemaljske neće ih jesti, nego će živjeti bez straha i niko ih neće plašiti. Jezek. 36, 4.
 29. I podignuću im biljku za slavu, i neće više umirati od gladi u zemlji, niti će podnositi sramote od naroda. Jezek. 36, 15. Joil 2, 19.
 30. I poznaće da sam ja Gospod Bog njihov s njima, i oni, dom Izrailjev, da su moj narod, govori Gospod Gospod. 2.Tim. 1, 12.
 31. A vi ste stado moje, ovce paše moje, vi ljudi, a ja sam Bog vaš, govori Gospod Gospod. Psal. 100, 3.