BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 30. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod: ridajte: jaoh dana! Isa. 13, 6.
 3. Jer je blizu dan, blizu je dan Gospodnji, oblačan dan, vrijeme narodima. Jezek. 7, 7. Jezek. 34, 12. Joil 2, 1.
 4. I mač će doći na Misir, i strah će biti u Etiopskoj, kad stanu padati pobijeni u Misiru, kad se zarobi mnoštvo njegovo i raskopaju se temelji njegovi. Psal. 11, 3. Jer. 50, 15. Jezek. 29, 19.
 5. Etiopljani i Puteji i Ludeji i sva mješavina i Huveji i sinovi zemalja među kojima je vjera, pašće s njima od mača. Jer. 25, 20. Jer. 50, 37. Jezek. 27, 9.
 6. Ovako veli Gospod: pašće koji podupiru Misir, i ponos sile njegove oboriće se, od kule Sinske pašće u njemu, govori Gospod Gospod.
 7. I biće pusti među pustijem zemljama, i gradovi će njegovi biti među pustijem gradovima. Jezek. 29, 12.
 8. I poznaće da sam ja Gospod kad zapalim oganj u Misiru i svi se pomoćnici njegovi satru.
 9. U onaj će dan izaći poslanici od mene na lađama da uplaše Etiopsku bezbrižnu, i biće među njima strah velik kao dana Misirskoga; jer evo, ide. Psal. 48, 6. Isa. 18, 1. Isa. 19, 17. Jezek. 26, 16. Jezek. 32, 10. Sof. 2, 12.
 10. Ovako veli Gospod Gospod: pogubiću mnoštvo Misirsko rukom Navuhodonosora cara Vavilonskoga. Jezek. 29, 19.
 11. On i narod njegov s njim, najljući između naroda, biće dovedeni da zatru zemlju, i izvući će mačeve svoje na Misir i napuniće zemlju pobijenijeh. Jezek. 28, 7.
 12. I isušiću rijeke, i predaću zemlju u ruke zlijem ljudima; i opustiću zemlju i što je u njoj rukom tuđinskom. Ja Gospod govorih. Isa. 19, 4.
 13. Ovako veli Gospod Gospod: i gadne ću bogove potrti, i istrijebiću likove u Nofu i neće više biti kneza iz zemlje Misirske, i pustiću strah u zemlju Misirsku. 2.Moj. 23, 13. Isa. 19, 16. Zah. 10, 11. Zah. 13, 2.
 14. I opustošiću Patros, i upaliću Soan, i izvršiću sud na Novu. Jezek. 29, 14.
 15. I izliću gnjev svoj na Sin, grad Misirski, i istrijebiću ljudstvo u Novu.
 16. Kad zapalim oganj u Misiru, ljuto će se uzmučiti Sin, i Nov će se raspasti, i Nof će biti u tjeskobi svaki dan.
 17. Mladići Avinski i Pi-vesetski pašće od mača, a djevojke će otići u ropstvo.
 18. I u Tafnisu će pomrknuti dan kad polomim ondje prijevornice Misirske i nestane u njemu ponosa sile njegove; oblak će ga pokriti; a kćeri će njegove otići u ropstvo. Jer. 2, 16. Jer. 44, 1. Jezek. 38, 9.
 19. I izvršiću sudove na Misiru, i oni će poznati da sam ja Gospod.
 20. Opet jedanaeste godine, prvoga mjeseca, sedmoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći: Jezek. 31, 1. Jezek. 32, 1.
 21. Sine čovječji, slomih mišicu Faraonu caru Misirskom, i eto neće se zaviti da se liječi, neće se metnuti zavoj niti će se zaviti da bi se okrijepila i mogla držati mač. Jer. 46, 11. Jer. 48, 25.
 22. Zato ovako veli Gospod Gospod: evo me na Faraona cara Misirskoga, i slomiću mu mišice, i zdravu i slomljenu, i izbiću mu mač iz ruke. 2.Car. 24, 7. Psal. 37, 17.
 23. I rasijaću Misirce po narodima, i razasuću ih po zemljama. Jezek. 29, 12.
 24. I ukrijepiću mišicu caru Vavilonskom, i daću mu u ruku svoj mač, i polomiću mišice Faraonu, i ječaće pred njim kao što ječi čovjek ranjen na smrt. Jezek. 21, 19.
 25. Da, ukrijepiću mišice caru Vavilonskom, a Faraonu će mišice klonuti, i poznaće se da sam ja Gospod, kad dam mač svoj u ruku caru Vavilonskom da njim zamahne na zemlju Misirsku. 2.Moj. 7, 5. Psal. 9, 16. Psal. 59, 13. Jer. 44, 30.
 26. I rasijaću Misirce među narode i razasuću ih po zemljama, i poznaće da sam ja Gospod.