BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 29. glava

 1. Godine desete, desetoga mjeseca, dvanaestoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, okreni lice svoje prema Faraonu caru Misirskom, i prorokuj protiv njega i protiv svega Misira. Isa. 19, 1. Jer. 25, 19. Jezek. 28, 21.
 3. Govori i reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na te, Faraone care Misirski, zmaju veliki što ležiš usred rijeka svojih, koji reče: moja je rijeka; ja sam je načinio sebi. Psal. 74, 13. Isa. 27, 1. Jer. 44, 30. Jezek. 28, 2. Jezek. 28, 22. Jezek. 32, 2.
 4. Zato ću ti metnuti u čeljusti udicu, i učiniću da se ribe u rijekama tvojim nahvataju na krljušti tvoje; i izvući ću te iz rijeka tvojih i sve ribe iz rijeka tvojih nahvatane na krljušti tvoje. 2.Car. 19, 28. Isa. 37, 29. Jezek. 38, 4.
 5. I ostaviću u pustinji tebe i sve ribe iz tvojih rijeka, i pašćeš na zemlju i nećeš se pokupiti ni sabrati, zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim daću te da te jedu. Jer. 7, 33. Jer. 8, 2.
 6. I svi će stanovnici Misirski poznati da sam ja Gospod; jer su štap od trske domu Izrailjevu. 2.Car. 18, 21. Isa. 20, 5. Isa. 36, 6.
 7. Kad te uhvatiše u ruku, ti se slomi i rasiječe im sve rame; a kad se nasloniše na te, ti se prebi i probode im sva bedra. Jer. 37, 5.
 8. Zato ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću pustiti na te mač, i istrijebiću iz tebe ljude i stoku.
 9. I zemlja će se Misirska opustošiti i biti pusta, i poznaće se da sam ja Gospod, jer reče: moja je rijeka, i ja sam je načinio. Prič. 16, 18.
 10. Zato evo me na tebe i na rijeke tvoje, i obratiću zemlju Misirsku u pustoš i samu pustinju, od kule Sinske do međe Etiopske. Jezek. 30, 12.
 11. Neće prelaziti preko nje nogom svojom čovjek, niti će živinče nogom svojom prelaziti preko nje, i neće se živjeti u njoj četrdeset godina. Jer. 43, 11. Jezek. 30, 10. Jezek. 32, 13.
 12. I učiniću od zemlje Misirske pustoš među zemljama opustošenim, i gradovi će njezini među pustijem gradovima biti pustoš četrdeset godina, i rasijaću Misirce među narode i razasuću ih po zemljama. Jer. 25, 17. Jezek. 30, 7. Jezek. 30, 23.
 13. Jer ovako veli Gospod Gospod: poslije četrdeset godina skupiću Misirce iz naroda u koje budu rasijani. Isa. 19, 23. Jer. 46, 25.
 14. I povratiću roblje Misirsko, i dovešću ih opet u zemlju Patros, na postojbinu njihovu, i ondje će biti malo carstvo. Jezek. 16, 53. Jezek. 17, 13.
 15. Malo će biti mimo ostala carstva, niti će se više uzdignuti nad narode, jer ću ih smanjiti da ne vladaju narodima.
 16. I neće više biti domu Izrailjevu uzdanica da napominje bezakonje kad bi gledali za njima; i poznaće da sam ja Gospod Gospod. Isa. 30, 2. Jer. 2, 18. Plač. 4, 17. Jezek. 21, 28.
 17. A dvadeset sedme godine, prvoga mjeseca, prvoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 18. Sine čovječji, Navuhodonosor car Vavilonski zadade vojsci svojoj tešku službu protiv Tira; svaka glava oćelavi i svako se rame odrije, a plate ne bi ni njemu ni vojsci njegovoj od Tira za službu kojom služiše protiv njega. Jer. 27, 6. Jezek. 26, 7.
 19. Zato ovako veli Gospod Gospod: evo ja dajem Navuhodonosoru caru Vavilonskom zemlju Misirsku, i on će odvesti narod i odnijeti plijen i pograbiti grabež, i to će biti plata njegovoj vojsci. Isa. 19, 4. Jer. 43, 11. Jezek. 30, 4. Jezek. 30, 10.
 20. Za trud kojim se trudio oko toga dadoh mu zemlju Misirsku, jer se za me trudiše, govori Gospod Gospod. Jer. 25, 9.
 21. U onaj ću dan učiniti da naraste rog domu Izrailjevu, i tebi ću otvoriti usta među njima, i znaće da sam ja Gospod. 1.Moj. 18, 17. 1.Sam. 2, 10. Psal. 132, 17. Jezek. 3, 26. Jezek. 3, 27. Dan. 3, 22. Amos 3, 7.