BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 28. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, reci knezu Tirskomu: ovako veli Gospod Gospod: što se ponese srce tvoje, te veliš: ja sam Bog, sjedim na prijestolu Božjem usred mora; a čovjek si a ne Bog, i izjednačuješ srce svoje sa srcem Božjim;5.Moj. 8, 14. 2.Dnev. 26, 16. Psal. 9, 20. Prič. 16, 18. Isa. 2, 12. Isa. 23, 8. Isa. 31, 3. Jezek. 27, 3. Dan. 5, 22. Dan. 7, 4. 1.Tim. 3, 6.
 3. Eto mudriji si od Danila, nikaka tajna nije sakrivena od tebe; Dan. 2, 48. Dan. 4, 9. Zah. 9, 2.
 4. Stekao si blago mudrošću svojom i razumom svojim, i nasuo si zlata i srebra u riznice svoje;
 5. Veličinom mudrosti svoje u trgovini svojoj umnožio si blago svoje, te se ponese srce tvoje blagom tvojim; 5.Moj. 8, 12. Jezek. 27, 33.
 6. Zato ovako veli Gospod Gospod: što izjednačuješ srce svoje sa srcem Božjim, Dan. 7, 25. Dela. 12, 22. 2.Sol. 2, 4.
 7. Zato, evo, ja ću dovesti na tebe inostrance najljuće između naroda, i oni će istrgnuti mačeve svoje na ljepotu mudrosti tvoje, i ubiće svjetlost tvoju. Psal. 89, 44. Jezek. 30, 11. Jezek. 31, 12.
 8. Svaliće te u jamu, i umrijećeš usred mora smrću pobijenijeh. Jezek. 26, 12.
 9. Hoćeš li pred krvnikom svojim kazati: ja sam Bog, kad si čovjek a ne Bog u ruci onoga koji će te ubiti?
 10. Umrijećeš smrću neobrezanijeh od ruke tuđinske; jer ja rekoh, govori Gospod Gospod. Jezek. 31, 18.
 11. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 12. Sine čovječji, nariči za carem Tirskim, i reci mu: ovako veli Gospod Gospod: ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti, i sasvijem si lijep. Jezek. 27, 3.
 13. Bio si u Edemu vrtu Božjem; pokrivalo te je svako drago kamenje: sarad, topaz, dijamanat, hrisolit, onih, jaspid, safir, karbunkul, smaragad i zlato; onaj dan kad si se rodio načinjeni ti biše bubnji tvoji i svirale.1.Moj. 2, 8. 1.Moj. 3, 23. Jezek. 26, 13. Jezek. 31, 8. Joil 2, 3.
 14. Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti bješe na svetoj gori Božijoj, hođaše posred kamenja ognjenoga. 2.Moj. 25, 20. Jezek. 20, 40.
 15. Savršen bješe na putovima svojim od dana kad se rodi dokle se ne nađe bezakonje na tebi.
 16. Od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja, i griješio si; zato ću te baciti kao nečistotu s gore Božje, i zatrću te između kamenja ognjenoga, heruvime zaklanjaču!
 17. Srce se tvoje ponese ljepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svjetlošću svojom; baciću te na zemlju, pred careve ću te položiti da te gledaju. 2.Pet. 2, 6. Juda 1, 7.
 18. Od mnoštva bezakonja svojega, od nepravde u trgovini svojoj oskvrnio si svetinju svoju; zato ću izvesti oganj ispred tebe, koji će te proždrijeti, i obratiću te u pepeo na zemlji pred svjema koji te gledaju. Amos 1, 10.
 19. Svi koji te poznaju među narodima prepašće se od tebe; bićeš strahota, i neće te biti dovijeka.
 20. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 21. Sine čovječji, okreni lice svoje prema Sidonu, i prorokuj protiv njega, Isa. 23, 4. Isa. 23, 12. Jer. 25, 22. Jezek. 32, 30.
 22. I reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na tebe, Sidone, i proslaviću se usred tebe, i poznaće se da sam ja Gospod kad izvršim sudove na njemu i posvetim se u njemu. 2.Moj. 14, 4. Psal. 9, 16. Jezek. 20, 41. Jezek. 32, 30. Jezek. 36, 23. Jezek. 39, 13.
 23. I poslaću pomor u nj, i krv na ulice njegove, i pobijeni će padati usred njega od mača, koji će navaliti na njih sa svijeh strana, i poznaće da sam ja Gospod. Jezek. 38, 22.
 24. I neće više biti domu Izrailjevu trn koji bode ni žalac koji zadaje bol više od svijeh susjeda njihovijeh, koji ih plijene; i poznaće da sam ja Gospod Gospod. 4.Moj. 33, 55. Isu. 23, 13.
 25. Ovako veli Gospod Gospod: kad skupim dom Izrailjev iz naroda među koje su rasijani, i posvetim se u njima pred narodima i nasele se u svojoj zemlji koju dadoh sluzi svojemu Jakovu, Isa. 11, 12. Jezek. 20, 41. Os. 1, 11. Os. 2, 15.
 26. Tada će živjeti u njoj bez straha, i gradiće kuće, i sadiće vinograde, i živjeće bez straha kad izvršim sudove na svjema koji ih plijeniše sa svijeh strana, i poznaće da sam ja Gospod Bog njihov. Isa. 65, 21. Jer. 31, 5. Os. 2, 15. Amos 9, 14.