BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 27. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. I ti, sine čovječji, nariči za Tirom, Jezek. 26, 17.
 3. I reci Tiru, koji stoji na ulasku morskom, koji trguje s narodima na mnogim ostrvima: ovako veli Gospod Gospod: Tire, ti govoraše: ja sam sasvijem lijep. Isa. 23, 3. Jezek. 26, 17. Jezek. 28, 2. Jezek. 28, 12. Jezek. 28, 15.
 4. Međe su ti u srcu morskom; koji te zidaše, načiniše te sasvijem lijep. Jezek. 28, 15.
 5. Od jela Senirskih gradiše ti daske, kedre s Livana uzimaše da ti grade stupove. 5.Moj. 3, 9.
 6. Od hrastova Vasanskih gradiše ti vesla, sjedišta ti gradiše od slonove kosti i od šimšira s ostrva Kitejskih. Jer. 2, 10.
 7. Tanko platno Misirsko izmetano razapinjao si da su ti jedra; porfirom i skerletom s ostrva Eliskih pokrivao si se. 1.Moj. 10, 4.
 8. Stanovnici Sidonski i Arvadski bijahu ti veslari; mudarci tvoji, Tire, što bijahu u tebi, bijahu ti krmari.
 9. Starješine i mudarci Gevalski opravljahu u tebi što bi ti se pokvarilo; sve lađe morske i lađari bijahu u tebi trgujući s tobom.Isu. 13, 5.
 10. Persijanci i Ludeji i Puteji bijahu u vojsci tvojoj tvoji vojnici; štitove i šljemove vješahu u tebi; oni te ukrašavahu. Jer. 46, 9. Jezek. 30, 5.
 11. Sinovi Arvadski s tvojom vojskom bijahu na zidovima tvojim unaokolo, i Gamadeji bijahu u kulama tvojim, štitove svoje vješahu na zidovima tvojim unaokolo, oni ti dovršivahu ljepotu.
 12. Tarsis trgovaše s tobom mnogim svakojakim blagom; sa srebrom, s gvožđem, s kositerom i s olovom dolažahu na sajme tvoje. 2.Dnev. 20, 36. Jezek. 27, 18.
 13. Javan, Tuval i Meseh bijahu tvoji trgovci; s dušama ljudskim i sudima mjedenijem dolažahu na sajme tvoje. 1.Dnev. 1, 5. Joil 3, 6.
 14. A koji su od doma Togarmina, s konjma i konjicima i mazgama dolažahu na sajme tvoje. 1.Moj. 10, 3. 1.Dnev. 1, 6. Jezek. 38, 6.
 15. Sinovi Dedanovi bijahu trgovci tvoji, mnogih ostrva trgovina bijaše u tvojim rukama; kosti slonove i drvo evenovo donošahu ti u promjenu. 1.Moj. 10, 7. 1.Dnev. 1, 9. Jezek. 27, 20.
 16. Sirija trgovaše s tobom mnoštvom djela tvojih, dolažaše na sajme tvoje sa smaragdom i porfirom i uzvodom i tankim platnom, i koralom i ahatom.
 17. Juda i zemlja Izrailjeva bijahu tvoji trgovci, dolažahu na sajme tvoje sa pšenicom Minitskom i Finičkom i medom i uljem i balsamom. 1.Car. 5, 9. Dela. 12, 20.
 18. Damasak trgovaše s tobom mnoštvom djela tvojih, mnoštvom svakoga blaga, vinom Helvonskim i bijelom vunom.
 19. I Dan i Javan i Mosel dolažahu na sajme tvoje; urađeno gvožđe i kasiju i cimet mijenjahu s tobom. Jezek. 27, 13.
 20. Dedan trgovaše s tobom skupocjenijem prostirkama za kola. 1.Moj. 25, 3.
 21. Arapi i svi knezovi Kidarski trgovahu s tobom; s jaganjcima i ovnovima i jarcima dolažahu na sajme tvoje. 1.Moj. 25, 13. 1.Dnev. 1, 29.
 22. Trgovci Savski i Ramski trgovahu s tobom; dolažahu na sajme tvoje sa svakojakim mirisima i svakojakim dragim kamenjem i zlatom. 1.Moj. 10, 7. Psal. 72, 10. Psal. 72, 15. Isa. 60, 6.
 23. Haran i Kana i Eden, trgovci Savski, Asur i Hilmad trgovahu s tobom. 1.Moj. 11, 31. 1.Moj. 25, 3. 2.Car. 19, 12. Dela. 17, 4.
 24. Ti trgovahu s tobom svakojakim stvarima, porfirom i uzvodom i kovčezima bogatijeh nakita, koji se svezivahu užima i bijahu od kedra.
 25. Lađe Tarsiske bijahu prve u tvojoj trgovini, i ti bijaše veoma pun i veoma slavan u srcu morskom. Psal. 48, 7. Prič. 31, 14. Isa. 2, 16. Isa. 23, 14.
 26. Veslari tvoji odvezoše te na pučinu; vjetar istočni razbi te usred mora. Psal. 48, 7.
 27. Blago tvoje i sajmi tvoji, trgovina tvoja, lađari tvoji i krmari tvoji i koji opravljahu kvarne lađe tvoje, i trgovci tvoji i svi vojnici tvoji i sav narod što bješe u tebi pašće u srce moru kad ti propadneš. Prič. 11, 4. Jezek. 26, 12. Jezek. 27, 9.
 28. Od vike tvojih krmara uskolebaće se vali morski. Jezek. 26, 10.
 29. I izaći će iz lađa svojih svi veslari, lađari, svi krmari morski, i staće na zemlju. Otkr. 18, 17.
 30. I povikaće za tobom iza glasa i zaridati gorko, i posuće prahom glave svoje i po pepelu će se valjati. Nem. 9, 1. Jest. 4, 1. Jov 2, 8. Plač. 2, 10. Otkr. 18, 18. Otkr. 18, 19.
 31. I za tobom će se načiniti ćelavi, i pripasaće kostrijet, i plakaće za tobom gorko iz srca, i gorko će ridati.
 32. I za tobom će zapijevati u žalosti svojoj i naricaće za tobom: ko je bio kao Tir, oboreni usred mora?
 33. Kad izlažahu trgovi tvoji iz mora, sitio si mnoge narode, mnoštvom svojega bogatstva i trgovine svoje obogaćavao si careve zemaljske. Jezek. 27, 3. Jezek. 27, 18.
 34. Kad te razbi more na dubokoj vodi, trgovina tvoja i sav narod tvoj u tebi pade.
 35. Svi ostrvljani prepadoše se od tebe, i carevi njihovi uzdrktaše se i preblijediše u licu. Jezek. 26, 15. Jezek. 26, 16. Jezek. 26, 18. Jezek. 32, 10.
 36. Trgovci po narodima zazviždaše nad tobom: postao si strahota, i neće te biti dovijeka. Jer. 18, 16.