BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 23. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, bijahu dvije žene, kćeri jedne matere. Jer. 3, 7. Jezek. 16, 46.
 3. One se kurvahu u Misiru, u mladosti svojoj kurvahu se, ondje im pipaše grudi, i ondje im zgnječiše dojke djevojačke. 3.Moj. 17, 7. Isu. 24, 14. Jezek. 20, 8.
 4. A imena im bijahu, starijoj Ola a sestri joj Oliva; one postaše moje, i rodiše sinove i kćeri. Imena im bijahu Ola Samariji, a Oliva Jerusalimu. Jezek. 16, 46.
 5. I Ola kad bijaše moja kurvaše se, i upaljivaše se za svojim milosnicima, Asircima susjedima, 2.Car. 15, 19. 2.Car. 16, 7. Os. 5, 13. Os. 8, 9. Os. 10, 6.
 6. Koji nošahu porfiru, i bijahu knezovi i vlastelji, sve lijepi mladići, vitezovi, koji jahahu na konjma.
 7. I udari u kurvanje s njima, koji svi bijahu najljepši između sinova Asirskih, i za kojima se god upaljivaše, skvrnjaše se o sve gadne bogove njihove.
 8. A ni s Misircima ne okani se kurvanja svojega, jer spavahu s njom od mladosti njezine i oni joj gnječiše djevojačke dojke i s njom se kurvaše.
 9. Zato je dadoh u ruke milosnicima njezinijem, u ruke Asircima, za kojima se upaljivaše. 2.Car. 17, 3. 2.Car. 17, 23. Jezek. 23, 18.
 10. Oni otkriše golotinju njezinu, uzeše joj sinove i kćeri, a nju mačem ubiše; i ona izađe na glas među ženama kad sudove izvršiše na njoj. Jezek. 16, 37. Jezek. 16, 40. Jezek. 16, 41. Jezek. 23, 18.
 11. A sestra njezina Oliva videći to upaljivaše se još gore nego ona, i kurvarstvo njezino bijaše gore od kurvarstva sestre joj. Jezek. 16, 51.
 12. Upaljivaše se za Asircima, knezovima i vlasteljima, susjedima, krasno odjevenijem, vitezima koji jahahu na konjma i svi bijahu lijepi mladići. 2.Car. 16, 7. Jezek. 16, 28.
 13. I vidjeh gdje se oskvrni, i gdje obje idu jednijem putem.
 14. I ova se još više kurvaše; jer kad bi vidjela ljude napisane na zidu, likove Haldejske napisane crvenilom, Jer. 50, 2. Jezek. 16, 29.
 15. Opasane pojasima po bedrima, sa šarenijem kapama na glavi, koji svi bijahu na oči kao vojvode nalik na sinove Vavilonske iz zemlje Haldejske, svoje postojbine,
 16. Upaljivaše se za njima čim ih viđaše očima svojima, i slaše poslanike k njima u Haldejsku.
 17. I Vavilonjani dolažahu k njoj na postelju ljubavnu, i skvrnjahu je kurvarstvom svojim, i pošto bi se oskvrnila s njima, odvraćaše se duša njezina od njih. Jezek. 16, 37.
 18. I kad otkri kurvarstva svoja i otkri golotinju svoju, odvrati se duša moja od nje kao što se odvrati duša moja od sestre njezine. 5.Moj. 32, 19. Psal. 78, 59. Jer. 12, 8. Jer. 15, 1. Plač. 2, 7. Amos 6, 8. Zah. 11, 8.
 19. Jer umnoži kurvarstva svoja opominjući se dana mladosti svoje kad se kurvaše u zemlji Misirskoj, Jezek. 16, 26.
 20. I upaljivaše se za svojim milosnicima, u kojih je tijelo kao u magarca, i tečenje kao u konja. Jezek. 16, 26.
 21. I tako si se vratila na nevaljalstvo mladosti svoje kad ti pipahu grudi u Misiru radi djevojačkih dojaka tvojih.
 22. Zato, Olivo, ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću podignuti milosnike tvoje na te, one od kojih se odvratila duša tvoja, i dovešću ih na te otsvuda, Isa. 10, 5. Jezek. 16, 27. Jezek. 16, 37.
 23. Vavilonjane i sve Haldejce, Fekođane i Sojane i Kojane, sve Asirce s njima, lijepe mladiće, knezove i vlastelje sve, vitezove i ljude čuvene, koji svi jašu na konjma.
 24. I doći će na te s kolima i s kolicima i s točkovima i s mnoštvom naroda, i opkoliće te sa štitovima i štitićima i šljemovima; i njima ću dati sud da ti sude svojim sudom. 2.Sam. 24, 14. Jer. 39, 5. Jer. 47, 3. Jezek. 16, 38. Naum 3, 2.
 25. I staviću revnost svoju tebi nasuprot, te će raditi s tobom gnjevno, nos i uši otsjeći će ti, i što te ostane pašće od mača, i uzeće sinove tvoje i kćeri tvoje, i što te ostane proždrijeće oganj.Jezek. 24, 21.
 26. I svući će s tebe haljine, i uzeće krasni nakit tvoj. Jer. 13, 22. Jezek. 16, 39. Otkr. 17, 16.
 27. Tako ću učiniti kraj grdilu tvojemu i tvojemu kurvanju u zemlji Misirskoj, te nećeš podignuti očiju svojih k njima i nećeš se više sjećati Misiraca. Jezek. 16, 41. Jezek. 22, 15. Mih. 5, 10.
 28. Jer ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću te dati u ruke onima na koje mrziš, u ruke onima od kojih se odvratila duša tvoja. Jer. 21, 7. Jezek. 16, 37.
 29. I oni će raditi s tobom neprijateljski, i uzeće svu muku tvoju, i ostaviće te golu nagu, te će se otkriti golotinja kurvarstva tvoga, i grdilo tvoje i kurvarstvo tvoje. Jezek. 16, 39.
 30. To ću ti učiniti što si se kurvala za narodima, što si se oskvrnila o njihove gadne bogove. Jezek. 6, 9.
 31. Putem sestre svoje išla si, zato ću dati čašu njezinu tebi u ruku. Psal. 11, 6. Jer. 25, 15. Dan. 9, 12. Os. 5, 5.
 32. Ovako veli Gospod Gospod: čašu sestre svoje ispićeš duboku i široku, bićeš potsmijeh i rug, jer čaša mnogo bere. 5.Moj. 28, 37. Jezek. 22, 4.
 33. Napunićeš se pijanstva i žalosti čašom pustošenja i zatiranja, čašom sestre svoje Samarije. Jezek. 12, 19. Jezek. 23, 31.
 34. I ispićeš je i iscijediti, i razbićeš je, i dojke ćeš svoje pokidati, jer ja rekoh, govori Gospod Gospod. Psal. 75, 8. Isa. 51, 17.
 35. Zato ovako veli Gospod Gospod: što si me zaboravila i bacila me za leđa svoja, zato i ti nosi grdilo svoje i kurvarstva svoja. 1.Car. 14, 9. Nem. 9, 26. Jer. 2, 32. Jer. 3, 21.
 36. Potom reče mi Gospod: sine čovječji, hoćeš li suditi Oli i Olivi? Pokaži im gadove njihove, Isa. 58, 1.
 37. Da su činile preljubu i da je krv na rukama njihovijem i da su činile preljubu s gadnijem bogovima svojim i vodile kroz oganj sinove svoje koje su mi rodile, da ih jedu. Jezek. 16, 20. Jezek. 16, 38. Jezek. 16, 45.
 38. Još i ovo mi činiše: skvrniše svetinju moju u isti dan, i subote moje przniše. Jezek. 22, 8.
 39. Jer zaklavši sinove svoje gadnijem bogovima svojim dolaziše u svetinju moju istoga dana da je oskvrne; i gle, tako činiše usred doma mojega. 2.Car. 21, 4. Jer. 7, 10. Jer. 23, 11. Jezek. 44, 7.
 40. I još slaše po ljude da bi došli izdaleka, i oni, čim poslanik bi poslan k njima, gle, odmah dolaziše, i njih radi si se kupala, mazala oči svoje i kitila si se nakitom. Ruta 3, 3. 2.Car. 9, 30. Isa. 57, 9. Jer. 4, 30.
 41. I sjedala si na krasan odar, pred kojim bješe sto postavljen, i na nj si metala kad moj i ulje moje. Prič. 7, 17. Jer. 44, 17. Jezek. 16, 18. Os. 2, 8.
 42. I bijaše ondje vika veseloga mnoštva, i osim ljudi iz gomile dovođahu Saveje iz pustinje, koji im metahu narukvice na ruke i krasne vijence na glave. Joil 3, 8.
 43. I rekoh za ostarjelu u kurvarstvu: još će se kurvati.
 44. I dolažahu k njoj kao što idu k ženi kurvi; tako dolažahu k Oli i Olivi, ženama nevaljalijem.
 45. Zato će im pravedni ljudi suditi kao što se sudi ženama preljubočinicama i kao što se sudi onima koje proljevaju krv; jer su preljubočinice i krv je na rukama njihovijem. Jezek. 16, 38. Jovan 8, 4.
 46. Zato ovako govori Gospod Gospod: dovešću na njih ljudstvo, i daću ih da se zlostave i oplijene.
 47. I ljudstvo će ih zasuti kamenjem, i isjeći će ih mačevima svojim; sinove će njihove i kćeri njihove pobiti, i kuće će njihove spaliti ognjem. 2.Dnev. 36, 17. Jezek. 16, 40. Jezek. 24, 21.
 48. I tako ću ukinuti nevaljalstvo u zemlji, i naučiće se sve žene da ne rade po vašem nevaljalstvu. 5.Moj. 13, 11. 2.Pet. 2, 6.
 49. I vrći će vaše nevaljalstvo na vas, i nosićete grijehe gadnijeh bogova svojih, i poznaćete da sam ja Gospod Gospod.