BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 15. glava

  1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
  2. Sine čovječji, šta je drvo od loze vinove prema svakom drugom drvetu, ili loza vinova prema drveću u šumi? Psal. 80, 8. Os. 10, 1.
  3. Uzima li se od nje drvo da se načini što? uzima li se od nje klin da se objesi o njemu kakav sud?
  4. Gle, meće se u oganj da izgori; kad joj oba kraja sažeže oganj, i sredina joj izgori, hoće li još biti za što? Jezek. 19, 14. Jovan 15, 6.
  5. Gle, dok bijaše cijela, ne mogaše se ništa od nje načiniti, akamoli će biti za što kad je oganj proždrije i izgorje.
  6. Zato ovako veli Gospod Gospod: kakvo je među drvetima šumskim drvo od vinove loze, koje dadoh ognju da ga jede, take ću učiniti stanovnike Jerusalimske.
  7. Jer ću im nasuprot okrenuti lice svoje; kad izidu iz jednoga ognja, drugi će ih oganj proždrijeti, i poznaćete da sam ja Gospod, kad okrenem lice svoje nasuprot njima. 3.Moj. 17, 10. Psal. 34, 16. Isa. 24, 18. Jer. 21, 10. Jer. 48, 43. Jezek. 6, 7. Jezek. 7, 4. Amos 5, 19.
  8. I obratiću zemlju u pustinju, jer učiniše nevjeru, govori Gospod Gospod.