BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 12. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, usred doma odmetničkoga sjediš, koji ima oči da vidi i ne vidi, ima uši da čuje i ne čuje; jer su dom odmetnički. Isa. 6, 9. Jer. 5, 21. Jezek. 3, 27. Mat. 13, 13.
 3. Zato ti, sine čovječji, spremi što treba za seobu, i seli se obdan na njihove oči; i iseli se iz svojega mjesta na drugo mjesto na njihove oči, ne bi li vidjeli, jer su dom odmetnički. Jezek. 37, 19.
 4. I iznesi stvari svoje kao kad se ko seli obdan na njihove oči, a sam izidi uveče na njihove oči kao oni koji se sele.
 5. Na njihove oči prokopaj zid, i iznesi svoje stvari.
 6. Na njihove oči digni na ramena i iznesi po mraku, lice svoje pokrij da ne vidiš zemlje, jer te dadoh da budeš znak u domu Izrailjevu. Isa. 8, 18. Jezek. 4, 3.
 7. I učinih tako kako mi se zapovjedi; stvari svoje iznesoh obdan kao kad se seli; a uveče prokopah zid rukom; i po mraku iznesoh na ramenima noseći na njihove oči.
 8. A ujutru dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 9. Sine čovječji, reče li ti dom Izrailjev, dom odmetnički: što radiš? Jezek. 24, 19.
 10. Reci im: ovako veli Gospod Gospod: ovo je breme za kneza koji je u Jerusalimu i za sav dom Izrailjev što je ondje. Mal. 1, 1.
 11. Reci: ja sam vam znak, kako ja učinih tako će im biti; preseliće se i otići u ropstvo.
 12. I knez koji je među njima noseći na ramenima po mraku će izaći; oni će prokopati zid da iznesu; on će pokriti lice svoje da ne vidi zemlje očima. Jer. 39, 4.
 13. Ali ću mu razapeti mrežu svoju i uhvatiće se u zamku moju, i odvešću ga u Vavilon, u zemlju Haldejsku, ali je neće vidjeti, a ondje će umrijeti. 2.Car. 25, 7. Jov 19, 6. Jer. 52, 9. Jer. 52, 11. Plač. 1, 13. Jezek. 17, 16.
 14. I sve koji su oko njega, pomoćnike njegove, i svu vojsku njegovu rasijaću u sve vjetrove, i izvući ću mač za njima. Jezek. 5, 10. Jezek. 17, 21.
 15. I poznaće da sam ja Gospod kad ih rasijem po narodima i razaspem po zemljama. Psal. 9, 16. Isa. 26, 9.
 16. A ostaviću ih nekoliko ljudi koji će ostati od mača i od gladi i od pomora da pripovijedaju sve gadove svoje među narodima u koje otidu; i poznaće da sam ja Gospod. Isa. 1, 8. Jer. 4, 27. Jezek. 6, 8.
 17. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 18. Sine čovječji, hljeb svoj jedi prezajući i vodu svoju pij drkćući i brinući se. Plač. 5, 9. Jezek. 4, 16.
 19. I reci narodu zemaljskom: ovako veli Gospod Gospod za stanovnike Jerusalimske, za zemlju Izrailjevu: hljeb će svoj jesti u brizi i vodu će svoju piti prepadajući se, jer će zemlja opustjeti i ostati bez svega što je u njoj za bezakonje svijeh koji žive u njoj.1.Moj. 13, 10. Psal. 107, 34. Jezek. 19, 7. Zah. 7, 14.
 20. I gradovi u kojima žive opustjeće, i zemlja će biti pusta, i poznaćete da sam ja Gospod.
 21. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 22. Sine čovječji, kaka je to priča u vas o zemlji Izrailjevoj što govorite: protežu se dani, i od utvare neće biti ništa? Isa. 5, 19. Jezek. 11, 3. 2.Pet. 3, 4.
 23. Zato im reci: ovako veli Gospod Gospod: ukinuću tu priču i neću je više govoriti u Izrailju; nego im reci: blizu su dani i riječ svake utvare. Joil 2, 1. Avd. 1, 15.
 24. Jer neće više biti u domu Izrailjevu zaludne utvare ni gatanja kojim se laska. Plač. 2, 14. Jezek. 13, 23.
 25. Jer ću ja Gospod govoriti, i što rečem zbiće se; neće se više odgađati, nego za vašega vremena, dome odmetnički, reći ću riječ i izvršiću je, govori Gospod Gospod. Isa. 55, 11. Dan. 9, 12. Zah. 1, 6.
 26. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 27. Sine čovječji, gle, dom Izrailjev govori: utvara koju taj vidi, do nje ima mnogo vremena, i za daleko vrijeme taj prorokuje. Isa. 5, 19. 2.Pet. 3, 4.
 28. Zato im reci: ovako veli Gospod Gospod: neće se više odgađati nijedna moja riječ; riječ koju rečem zbiće se, govori Gospod Gospod. Jer. 4, 7. Mat. 24, 48. Otkr. 3, 3.