BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 52. glava

HAC logo
 1. Dvadeset i jedna godina bijaše Sedekiji kad poče carovati, i carova jedanaest godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Amutala kći Jeremijina, iz Livne. 2.Car. 24, 18. 2.Dnev. 36, 11.
 2. On činjaše što je zlo pred Gospodom sasvijem kako je činio Joakim.
 3. Jer od gnjeva Gospodnjega zbi se Jerusalimu i Judi, te ih odbaci ispred sebe. A Sedekija se odmetnu od cara Vavilonskoga. Jezek. 17, 12.
 4. I tako devete godine njegova carovanja, desetoga dana dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim; i stadoše u oko pod njim, i načiniše opkope oko njega. 5.Moj. 28, 52. 2.Car. 25, 1. Isa. 42, 24. Jer. 6, 3. Jer. 39, 1. Jezek. 17, 17. Zah. 8, 19.
 5. I grad bi opkoljen do jedanaeste godine carovanja Sedekijina.
 6. I devetoga dana četvrtoga mjeseca nasta velika glad u gradu, te narod zemaljski nemaše hljeba. 3.Moj. 26, 14. 3.Moj. 26, 26. Isa. 3, 1. Jezek. 4, 16.
 7. Tada grad bi provaljen, i vojnici svi pobjegoše i izidoše iz grada noću na vrata između dva zida uz vrt carev, a Haldejci bijahu svuda oko grada; i otidoše putem k pustinji. Jer. 39, 2. Jer. 39, 4. Jezek. 12, 12. Amos 4, 3.
 8. Ali vojska Haldejska potjera cara, i stigoše Sedekiju u polju Jerihonskom, a sva vojska što bijaše s njim razbježe se od njega.
 9. I uhvatiše cara i odvedoše ga k caru Vavilonskom u Rivlu u zemlji Ematskoj; i ondje mu sudi. Jer. 32, 4. Jezek. 11, 10.
 10. I pokla car Vavilonski sinove Sedekijine na njegove oči, i sve knezove Judine pokla u Rivli. Jer. 39, 6. Jezek. 11, 10.
 11. I Sedekiji iskopa oči, i svezav ga u dvoje verige mjedene odvede ga car Vavilonski u Vavilon i metnu ga u tamnicu, gdje osta do smrti svoje. Jer. 39, 7.
 12. A desetoga dana petoga mjeseca godine devetnaeste carovanja Navuhodonosora cara Vavilonskoga dođe u Jerusalim Nevuzardan zapovjednik stražarski, koji služaše caru Vavilonskom. 2.Car. 25, 8. Jer. 39, 9. Jezek. 33, 21. Zah. 7, 3. Zah. 7, 5.
 13. I popali dom Gospodnji i dom carski i sve domove u Jerusalimu; sve velike kuće popali ognjem. 2.Car. 25, 9. Psal. 74, 6. Psal. 74, 8. Isa. 64, 10. Jer. 21, 14. Jer. 26, 18. Mat. 24, 1.
 14. I sve zidove Jerusalimske unaokolo razvali sva vojska Haldejska što bijaše sa zapovjednikom stražarskim. Jer. 39, 8. Jezek. 26, 12.
 15. A narod siromašni i ostatak naroda što osta u gradu, i prebjege što prebjegoše k caru Vavilonskom, i ostali prosti narod, odvede Nevuzardan zapovjednik stražarski.
 16. Samo od siromašnoga naroda u zemlji ostavi Nevuzardan zapovjednik stražarski koji će biti vinogradari i ratari. Jezek. 5, 3.
 17. I stupove mjedene što bijahu u domu Gospodnjem, i podnožja i more mjedeno koje bijaše u domu Gospodnjem, izlomiše Haldejci, i mjed od njih odnesoše u Vavilon. 1.Car. 7, 23. 2.Car. 20, 17. Jer. 27, 19.
 18. I lonce i lopate i viljuške i kotliće i kadionice i sve sudove mjedene kojima služahu, uzeše, 2.Moj. 27, 3.
 19. I umivaonice i kliješta s kotlićima i loncima i svijetnjacima i kadionicama i čašama, što god bijaše zlatno i što god bijaše srebrno, uze zapovjednik stražarski.
 20. Dva stupa, jedno more, i dvanaest volova mjedenijeh što bijahu pod podnožjima, što načini car Solomun za dom Gospodnji, ne bješe mjere mjedi od svijeh tijeh sudova.
 21. A stupovi bijahu svaki od osamnaest lakata u visinu, a unaokolo od dvanaest lakata, a četiri prsta bješe svaki debeo i šupalj;1.Car. 7, 15. 1.Car. 7, 21. 2.Dnev. 3, 15.
 22. I ozgo na njemu bijaše oglavlje mjedeno, i oglavlje bješe visoko pet lakata, i pletenica i šipci oko oglavlja, sve od mjedi; taki bijaše i drugi stup sa šipcima. 2.Moj. 36, 38.
 23. I bijaše devedeset i šest šipaka sa svake strane; svega šipaka na pletenici unaokolo bijaše sto. 1.Car. 7, 20. 2.Dnev. 3, 16.
 24. Uze zapovjednik stražarski i Seraju prvoga sveštenika i Sofoniju drugoga sveštenika, i tri vratara. 2.Car. 25, 18. 1.Dnev. 6, 14. Jer. 21, 1.
 25. A iz grada uze jednoga dvoranina, koji bijaše nad vojnicima, i sedam ljudi koji stajahu pred carem, koji se nađoše u gradu, i prvoga pisara vojničkoga, koji popisivaše narod po zemlji u vojsku, i šezdeset ljudi iz naroda zemaljskoga, koji se nađoše u gradu.
 26. Uze ih Nevuzardan zapovjednik stražarski i odvede k caru Vavilonskom u Rivlu.
 27. A car ih Vavilonski pobi i pogubi u Rivli u zemlji Ematskoj. Tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje. 3.Moj. 26, 33.
 28. Ovo je narod što ga preseli Navuhodonosor: sedme godine tri tisuće i dvadeset i tri Judejca; 2.Car. 24, 2. 2.Dnev. 36, 20.
 29. Godine osamnaeste Navuhodonosorove preseli iz Jerusalima osam stotina i trideset i dvije duše; Jer. 39, 9.
 30. Godine dvadeset treće Navuhodonosorove preseli Nevuzardan zapovjednik stražarski Judejaca sedam stotina i četrdeset i pet duša; svega četiri tisuće i šest stotina duša.
 31. A trideset sedme godine otkako se zarobi Joahin car Judin, dvanaestoga mjeseca, dvadeset petoga dana, Evil-Merodah car Vavilonski iste godine zacariv se izvadi iz tamnice Joahina cara Judina. 1.Moj. 40, 13. 2.Car. 25, 27.
 32. I lijepo govori s njim, i namjesti mu prijesto više prijestola drugih careva koji bijahu kod njega u Vavilonu.
 33. I promijeni mu haljine tamničke, i on jeđaše svagda s njim svega vijeka svojega. 2.Sam. 9, 13.
 34. I hrana mu se jednako davaše od cara Vavilonskoga svaki dan svega vijeka njegova do smrti njegove.